DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Bibliografia

P. Gwiazda, M. Szymula, Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999), Ateneum Kapłańskie z. 1 (545), t. 134, 2000, s. 50-61; M. Szymula, Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK, Ateneum Kapłańskie z. 1(545), t. 134, 2000, s. 62-87; Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), red. J. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 20 (2002); Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003; Wydział Teologiczny 1954-2005, red. S. Urbański, Warszawa 2004, s. 55-64; Sevire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009; Trzydzieści lat pracy Sekcji Teologii Duchowości, w: “To jest drogą, idźcie nią” (Iz 30, 31). Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Seria chrześcijańska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Warszawa 2011, s. 203-302; Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015; Tylko służyć, seria: Mistyka polska 145 i 146, t. I i II, red. W. Gałązka, Wyd. UKSW, Warszawa 2016; Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna, Veritati et Caritati, t. 10, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa 2018, s. 509-527; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).