PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH

Wydział Teologiczny UKSW

 1. M. Boguszewska, Koncepcja życia zakonnego według pism Edmunda Bojanowskiego, Warszawa 1989.

 2. L. B. Konwerska, Duchowość Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Warszawa 1989.

 3. B. Kucharzewska, Rekolekcje dla osób świeckich według pism Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1989.

 4. M. Dawidowicz, Maryjny wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ujęciu matki Marceliny Darowskiej (Założycielki), Warszawa 1991.

 5. J. Radoń, Macierzyństwo duchowe na przykładzie życia sługi Bożej Zelli Martin - Matki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1991.

 6. I. Skap, Modlitwa w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1991.

 7. M. Zdanowicz, Doświadczenie mistyczne w życiu Siostry Marii Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka duchowego, Warszawa 1993.

 8. L. Owczarska, Pokora jako zasada formacji życia duchowego rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej, Warszawa 1993.

 9. A. Oberstar, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie dzieła “Na noge w sveti boi” abp. Antona Bonaventura Jegliča, Warszawa 1993 (Słowenia).

 10. W. Barcewicz, Oczekiwanie adwentowe czasem duchowej przemiany chrześcijanina na podstawie tekstów euchologicznych Mszału Rzymskiego Pawła VI, Warszawa 1994 (Białoruś).

 11. R. Sadowski, Formacja życia duchowego wiernych w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na podstawie polskiej literatury teologicznej lat 1975-1993: (Studium teologiczno-historyczne), Warszawa 1994.

 12. W. Jakowczyk, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie pism świętego Franciszka Salezego, Warszawa 1994.

 13. A. Maron, Formacja duchowa chrześcijanina na podstawie materiałów programowych w Ruchu Światło-Życie (1972-1993), Warszawa 1994.

 14. T. Trzaskawka, Rola miłości w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem w świetle pism arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), Warszawa 1994.

 15. S. Krajewski, Rola zła w życiu duchowym człowieka w świetle “Konferencji ascetycznych” św. Maksymiliana Kolbe, Warszawa 1995.

 16. J. Gabrych, Radość w duchowości salezjańskiej według Konstytucji Towarzystwa świętego Franciszka Salezego z 1984 roku, Warszawa 1995 (Białoruś).

 17. A.Obuchowski, Metanoia chrześcijańska według tekstów liturgicznych niedziel Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1995 (Białoruś).

 18. W. Jaworski, Duchowość sługi Bożego księdza Augustyna Czartoryskiego na podstawie opracowań hagiograficznych, Warszawa 1995.

 19. J. Suchanek, Uświęcająca rola Ducha Świętego w życiu wewnętrznym chrześcijanina według nauki św. Jana od Krzyża, Warszawa 1995.

 20. B. Dziourach, Dziewictwo na podstawie pism o. R. Bachtałowskiego CSsR, Warszawa 1996 (Ukraina).

 21. M. Wójtowicz, Życie zakonne według pism Matki Ludwiki Gąsiorowskiej założycielki Stanisława s. Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, Warszawa 1996.

 22. M. M. Jagiełło, Modlitwa w nauczaniu brata Rogera, Warszawa 1996.

 23. A. Domoń, Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu biskupa dr Lecha Kaczmarka, Warszawa 1996.

 24. S. Koronkiewicz, Powołanie kapłańskie według świętego Jana Bosko, Warszawa 1997.

 25. A. Kwaczyński, “Modlitwa o uzdrowienie” w polskojęzycznej literaturze posoborowej, Warszawa 1997.

 26. C. Gorczyca, Duchowość Karola de Foucauld na podstawie opracowań hagiograficznych w języku polskim, Warszawa 1997.

 27. S. Krzemińska, Życie duchowe według Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1997 (Kazachstan).

 28. J. Brzozowska, Jezus Chrystus przedmiotem mistycznych doświadczeń Marii Valtorty, Warszawa 1997.

 29. K. Świerszcz, Asceza na drodze do świętości w nauce Tomasza Martona, Warszawa 1998.

 30. A. Faszcza, Doświadczenie biernej nocy ducha w życiu wewnętrznym bł. Marii Bernardyny Jabłońskiej, Warszawa 1998.

 31. A. M. Pieślak, Życie mistyczne świętej Małgorzaty Marii Alacoque na podstawie Pamiętnika duchowego, Warszawa 1999.

 32. E. Matulewicz, Modlitwa według pism polskich i Dziennika duchowego błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999.

 33. M. M. Sapiegin, Ufność w życiu błogosławionej Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka, Warszawa 1999.

 34. N. Grzegoszek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebniczek wg Konstytucji i pism Założyciela E. Bojanowskiego, Warszawa 1999.

 35. B. Brzozowska, Modlitwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Warszawa 1999.

 36. M. Frąckowiak, Zjednoczenie z Bogiem według H. Suzo, Warszawa 1999.

 37. K. Ostenda, Rola cnoty miłości w życiu duchowym chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, Warszawa 2000.

 38. A. Owczarczyk, Zagadnienie kontemplacji w “Kazaniach” i “Traktatach” Mistrza Eckharta, Warszawa 2000.

 39. A. K. Grabowska, Doświadczenie obecności Bożej w życiu mistycznym Elizy Cejzik, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (1858-1898), Warszawa 2000.

 40. A. M. Bosiacka, Asceza jako początek drogi do doskonałości chrześcijańskiej w kazaniach i homiliach świętego Bazylego Wielkiego, Warszawa 2000.

 41. J. Pawelczyk, Duchowość ludzi świeckich na podstawie pism biskupa Czesława Domina w latach 1992-1996, Warszawa 2001.

 42. A. Wolski, Modlitwa kontemplacyjna w “Kazaniach” Jana Taulera, Warszawa 2001.

 43. A. Strojecka, Bolesna cierpienia biernej nocy ducha w mistycznym życiu bł. Anieli Salawy według “Dziennika”, Warszawa 2001.

 44. L. Zająkała, Eucharystia jako dowód miłości Jezusa Chrystusa w ujęciu świętego Alfonsa Liguori, Warszawa 2001.

 45. G. Bunkowska, Duchowy sens cierpienia w życiu i w nauce błogosławionego ojca Pio, Warszawa 2001.

 46. E. Marchlewska, Życie w świecie osoby świeckiej konsekrowanej w polskojęzycznej literaturze posoborowej, Warszawa 2001.

 47. P. M. Strojecki, Życie duchowe Kunegundy Siwiec na podstawie “Miejsca Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku”, Warszawa 2001.

 48. W. Błoński, Duchowo-cielesna jedność człowieka w świetle antropologii Kardynała Karola Wojtyły, Warszawa 2002.

 49. J. Zawadzka, Dziękczynienie jako wymiar postawy chrześcijańskiej w przeżywaniu Eucharystii na podstawie teologicznej literatury posoborowej, Warszawa 2002.

 50. B. Guziak, Przyjaźń w życiu zakonnym według najnowszych dokumentów Kościoła, Warszawa 2002.

 51. M. Chrobak, Realizacja powołania życiowego przez kobietę według Edyty Stein, Warszawa 2002.

 52. J. Domańska, Powołanie do świętości według nauczania pielgrzymkowego do Polski Jana Pawła II, Warszawa 2002.

 53. H. Cierpisz, Kierownictwo duchowe według bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap, Warszawa 2002.

 54. P. Brak, Doświadczenie Boga w Kościele domowym w świetle przemówień papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. oraz wybranych dokumentów, Warszawa 2002.

 55. D. Zabawa, Rachunek sumienia św. Ignacego Loyoli pomocą w rozeznaniu woli Bożej, Warszawa 2002.

 56. M. Szwaj, Kobieta konsekrowana jako kierownik duchowy według nauki św. Teresy od Jezusa, Warszawa 2002.

 57. J. Bator, Ekumeniczny wymiar duchowości wspólnoty monastycznej z Camaldoli, Warszawa 2003 (Włochy).

 58. D. Żero, Duchowy wymiar macierzyństwa na podstawie artykułów w “Rycerzu Niepokalanym” w latach 1922-1952, Warszawa 2003.

 59. B. Kielan, Eucharystia w nauczaniu ks. Czesława Miętka, Warszawa 2003.

 60. S. A. Olech, Życie i duchowość błogosławionego Tymoteusza Gaccardo (1886-1948), Warszawa 2003.

 61. S. J. Kalinowska, Posłuszeństwo w charyzmacie Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi w świetle pism bł. Marii od Męki Pańskiej, Warszawa 2003.

 62. A. Andraka, Modlitwa w życiu i pismach bł. Bronisławy Lament Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Warszawa 2004.

 63. J. Olczyk, Duchowość Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur na podstawie kapituł posoborowych, Warszawa 2004.

 64. A. Borucka, OP, Wolność dzieci Bożych w życiu konsekrowanym w świetle adhortacji “Vita Consecrata” Jana Pawła II, Warszawa 2004.

 65. D. Korcz, Droga do zjednoczenia z Bogiem poprzez oczyszczenie wewnętrzne według o. Piotra Semenenki CR i o. Pawła Smolikowskiego CR, Warszawa 2004 (Włochy).

 66. M. Sielanko, Wpływ rodziców na życie duchowe dzieci na podstawie “Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciatka Jezus i “Autobiografii” św. Teresy Benedykty od Krzyża, Warszawa 2005.

 67. J. Lembryk, Modlitwa w życiu chrześcijanina w świetle katechezy szkoły podstawowej, Warszawa 2005.

 68. A. Balcewicz, Modlitwa w dokumentach posoborowych dotyczących życia zakonnego, Warszawa 2005.

 69. P. Kozieł, Modlitwa w pismach C. S. Lewis a, Warszawa 2005 (USA).

 70. L. Wianowski, Doskonałość mnicha w pismach św. Doroteusza z Gazy, Warszawa 2006.

 71. M. Siółko, Ascetyczno – mistyczny rozwój życia duchowego według św. Jana od Krzyża, Warszawa 2008.

 72. P. Zwierzyński, Życie religijno-duchowe w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, Warszawa 2009 (Białoruś).

 73. J. Sareło, Życie religijno-duchowe w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Różance w latach 1939-2007, Warszawa 2009 (Białoruś).

 74. A. Warnicki, Specyfika działalności duszpasterskiej z osobami skłonnymi do depresji, Iwano-Frankowsk 2008, Warszawa 2009 (Ukraina).

 75. A. Soroczuk, Święty Józef Oblubieniec N.M.P. wzorem świętości życia rodzinnego na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej w latach 1979-1999, Warszawa 2009.

 76. J. S. Gruszkiewicz, Duchowość laikatu według nauczania kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2010 (Anglia).

 77. S. Vasyliv, Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji Ivano-Frankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość, Warszawa 2010 (Ukraina).

 78. Z. Cholewiński, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kard. Augusta Hlonda, Warszawa 2015.

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

 1. M. Rokosz, Zagadnienia modlitwy w pismach czcigodnej Sługi Bożej Matki Angeli Truszkowskiej, Częstochowa 1987.

 2. R. Czajkowska, Eucharystia w życiu i działalności księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Częstochowa 1988.

 3. W. Przybyło, Odosobnienie w ujęciu Mistrza Eckharta, Częstochowa 1990.

 4. E. Czakiert, Ideał życia mniszego na podstawie pism św. Doroteusza z Gazy, Częstochowa 1991.

 5. L. Lorek, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wg pism błogosławionej Franciszki Siedliskiej, Częstochowa 1992.

 6. A. Jacek, Wartości duchowe chrześcijanina w nauczaniu Biskupa Stefana Bareły, Częstochowa 1995.

 7. B. Redzik, Duchowość zakonna w świetle Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia SS. “Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Częstochowa 1995.

 8. J. Olczyk, Życie zakonne w świetle pism Ojca Kazimierza Szafranka, Częstochowa 1995.

 9. Z. Płusa, Kierownictwo duchowe na podstawie pism i życia błogosławionej Matki Angeli Truszkowskiej, Częstochowa 1995.

 10. B. Rydel-Głowa, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie Konferencji “Dni Modlitw” Rodzin Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie” 1983-1993, Częstochowa 1995.

 11. A. Gargasz, Przymierze oblubieńczej miłości jako charyzmat duchowości urszulańskiej na podstawie Konstytucji Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli, Częstochowa 1996.

 12. H. Radziejewska, Ideał życia konsekrowanego według Konstytucji SS. Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Częstochowa 1996.

 13. B. Wittbrodt, Życie zakonne według Konstytucji i Statutów Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Częstochowa 1997.

 14. B. Zakrzewska, Świętość chrześcijanina na podstawie kazań i rozważań ascetycznych ojca Pawła Kosiaka OSPE, wygłoszonych na Jasnej Górze w latach 1965-1980, Częstochowa 1997.

 15. M. Borawska, Życie zakonne według Konstytucji Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Częstochowa 1998.

 16. M. Malanowicz, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego na podstawie Konstytucji i pism błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, Częstochowa 1998.

 17. H. Adamiec, Chrześcijańska cnota miłości w nauczaniu błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, Częstochowa 1999.

 18. L. Szymonik, Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu Ks. Biskupa dra Stefana Bareły, Częstochowa 1999.

 19. B. Młocek, Idea wynagradzania w Zgromadzeniu Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza według Konstytucji 1888-1990, Częstochowa 1999.

 20. T. Flis, Duchowość życia konsekrowanego w świetle adhortacji Jana Pawła II “Vita Consecrata”, Częstochowa 1999.

 21. E. Ścieżko, Kierownictwo duchowe wg bł. Franciszki Siedliskiej, Częstochowa 1999.

 22. B. Chądzyńska, Modlitwa chrześcijańska w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Częstochowa 2000.

 23. I. Szalińska, Modlitwa w życiu i nauczaniu Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Częstochowa 2001.

 24. K. Ficke, Modlitwa w ujęciu Ojca Dominika Widera, Częstochowa 2001.

 25. I. Tabulska, Maryjno-eklezjalny wymiar duchowości Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowa 2002.

 26. T. Panas SSP, Ideał św. Pawła w życiu i działalności bł. Jakuba Alberione, Częstochowa 2006.

 27. M. Szleszyńska, Duchowość Zgromadzenia Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w świetle dokumentów zakonnych, Częstochowa 2010.

 28. K. Suwała, Duchowość Zgromadzenia Misjonarek św. A. J. M. Clareta na podstawie pism Założycielki M. Leonii Milito i dokumentów Zgromadzenia, Częstochowa 2010.

 29. B. Markowska, Doskonałość chrześcijanina w kazaniach św. Jana Marii Vianneya, Częstochowa 2011.

 30. E. Świtoń, Duchowość małżeństwa i rodziny. Studium na podstawie wybranych dokumentów Kościoła i nauczania papieży, Częstochowa 2013.

 31. M. Kendrzycka, Ewangeliczna rada posłuszeństwa w pismach ojca Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2014 (Niemcy).

 32. R. Walecka, Zjednoczenie z Bogiem przez miłość w pismach ojca Dominika Widera OCD, Częstochowa 2017.

 33. R. Zmarzły, Duchowość Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w świetle dokumentów Zgromadzenia, Częstochowa 2018.

 34. K. Rogalski, Noc ciemna według św. Jana od Krzyża, Częstochowa 2020.

 35. A. Jończy, Duchowość maryjna w pismach o. Rufina Abramka, Częstochowa 2020.

 36. A. Strzępek OP, Świętość młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II w czasie Światowych Dni Młodzieży, Częstochowa 2021.

 37. M. Rusznak, Rada ewangeliczna czystości w pismach ojca Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2022.

Wydział Teologiczny KUL

 1. F. Pluszczak, Modlitwa na podstawie pism założycielek Sióstr św. Elżbiety, Lublin 1983.

 2. B. Socha, Zjednoczenie mistyczne według Jana Taulera, Lublin 1998.

Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa

 1. S. Antoniak, Duchowość Anieli Salawy, Warszawa 2007 ( pr. zaliczeniowa).