INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH.
ZAKŁAD DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ.
STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ W LATACH 1998-2016

Instytut Badań Naukowych został powołany przez Konwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w dniu 19 października 1998 roku, którego dyrektorem został ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, który od 1 listopada 1998 roku pełni funkcję kierownika duchownego. Celem Instytutu było prowadzenie badań, opracowywanie i wdrażanie aplikacji, analiz i opinii oraz prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie grupy specjalności prowadzonych w Szkole oraz do prowadzenia działalności interdyscyplinarnej.

W ramach Instytutu funkcjonowały: Zakład Jakości i Ewaluacji Kształcenia (kierownik - dr hab. Leszek Korporowicz); Zakład Historii Społecznej i Gospodarczej (kierownik - prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski); Zakład Badawczy Małych i Średnich Form Przedsiębiorczości (kierownik - prof. dr hab. Stefan Kojło); Zakład Badań i Prognoz Społecznych (kierownik - prof. dr hab. Andrzej Kojder); Studium Duchowości Polonijnej (kierownik - ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański) oraz Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej (kierownik - ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański).

ZAKŁAD JAKOŚCI I EWALUACJI KSZTAŁCENIA

ZAKŁAD HISTORII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

ZAKŁAD MAŁYCH I ŚREDNICH FORM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAKŁAD BADAŃ I PROGNOZ SPOŁECZNYCH

STUDIUM DUCHOWOŚCI POLONIJNEJ
(OD 1986 ROKU POLONIA USA - ), (OD 2002 POLONIA WSCHODU -)

ZAKŁAD DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ

STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ

PRACE DYPLOMOWE W SZKOLE WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

ROK FORMACYJNY 2009/2010

ROK JAŃSKIEGO 2010 – KU ZMARTWYCHWSTANIU NARODU

ROK EWANGELIZACJI LUDZI NAUKI 2012

HARMONOGRAM STAŁEJ PRACY ZESPOŁU DS. WYCHOWANIA

ROK PROMOCJI SZKÓŁ JAŃSKIEGO 2011/2012

ROK ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYKÓW W NAUCZANIU BŁ. JANA PAWŁA II – 2012

PROGRAM FORMACYJNY NA ROK JUBILEUSZOWY 2013/2014

REALIZACJA POWYŻSZEGO PROGRAMU

BADANIA NAUKOWE

PUBLIKACJE KS. MARIANA PIWKI, ZAŁOŻYCIELA

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA TEMAT
DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ W ASPEKCIE PERSONALIZMU

PUBLIKACJE KS. STANISŁAWA URBAŃSKIEGO NT. BOGDANA JAŃSKIEGO
I SZKOŁY DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ (ZWIĄZANE Z ODKRYCIEM
SZKOŁY DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ)

PRACE BADAWCZE

OPRACOWANIA

WYWIADY

SPRAWOZDANIA UMIESZCZANE NA ŁAMACH
CZASOPISMA "ZARZĄDZANIE I EDUKACJA"

SYMPOZJA ZORGANIZOWANE W SZKOLE WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO,
STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ, WARSZAWA

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

REFERATY

WYKŁADY OKOLICZNOŚCIOWE

COMIESIĘCZNE KONWERSATORIA:
“MYŚL SPOŁECZNA KOŚCIOŁA A PRZEMIANY W POLSCE”

SERIA WYDAWNICZA: EDUKACJA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA,
SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO, WARSZAWA

SERIA WYDAWNICZA: JAŃSKI – KU PRZYSZŁOŚCI,
STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ,
SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO, WARSZAWA

KONSULTACJA NAUKOWA

KONSULTANT NAUKOWY KSIĄŻEK

REDAKTOR MERYTORYCZNY

Bibliografia

List ks. Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej abp. Z. Grocholewskiego do ks. prof. Stanisława Urbańskiego, dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 3, 2000, s. 161; List ks. Ryszarda Selejdaka z Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. Profesora S. Urbańskiego, ZiE, nr 3, 2000, s. 162; List Arcybiskupa Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, nr 6, 2000, s. 177; List ojca Edwarda Kaczyńskiego OP, rektora Papieskiego Uniwersytetu “Angelicum” do ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, nr 6, 2000, s. 178; Listy z Kongregacji Wychowania Katolickiego do dyrektora Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (abp. Zenona Grocholewskiego, ks. prał. Ryszarda Selejdaka), ZiE, nr 1, styczeń-luty 2001, s. 175-176; Listy do dyrektora Instytutu Badań Naukowych (abp. J. Kowalczyka, bp. P. Libery, bp. A. Śliwińskiego), ZiE 2 (2001), s. 211-213; M. Połomski, Zakończenie roku akademickiego 1999-2000, ZiE nr 4-5, 2000, s. 258; M. Połomski, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 4-5, lipiec-październik 2001, s. 209-229; Instytut Badań Naukowych, w: Teologia duchowości, Episteme 20 (2002), red. J. Dołęga, Olecko 2002, s. 139-168; Instytut Badań Naukowych, w: Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, Włocławek 2003, s. 134-154; Zarządzanie i Edukacja, nr 1, 2003, poświęcony jubileuszowi X-lecia Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego; Instytut Badań Naukowych, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Servire Deo et hominibus, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 253-318; Instytut Badań Naukowych. Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015, s. 465-638; Instytut Badań Naukowych, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 355-489.