RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH

 1. E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, Lublin 1994, KUL 1995.

 2. K. Góźdź, Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Lublin 1996, KUL 1996.

 3. P. Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996, ATK 1996.

 4. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej, Szczecin 1997, PWT Wrocław 1997.

 5. H. Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. Studium teologiczno-pastoralne, Katowice 1998, ATK 1998.

 6. J. Machniak, Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u Bł. Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Kraków 1998, PAT Kraków 1999.

 7. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999, KUL 1999.

 8. J. W. Gogola OCD, Zasady wierności charyzmatowi Założyciela, Kraków 2000, PAT Kraków 2000.

 9. M. Sokołowski, Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu św. Klaudiusza La Colombierre’a, PWT Warszawa 2000.

 10. J. M. Popławski, Confessio Trinitatis jako podstawa życia duchowego w pismach polskich zmartwychwstańców, Lublin 2003, KUL 2003.

 11. K. Lubowicki, Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, PWT Wrocław 2006.

 12. J. Skawroń OCarm., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2007, PAT Kraków 2008.

 13. J. Kiciński CMF, Powołanie – konsekracja – misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Rozprawy Naukowe Nr 69, Wrocław 2008; PWT Wrocław 2009.

 14. E. Krawiecka, Romana Brandstaettera pisane lumenarnej ikony w Jezusie z Nazaretu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

 15. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej ks. dr Sławomira Zalewskiego, Warszawa (protokół 03.06.2013).

 16. W. Block, Vivere il vangelo con Francesco d Assisi. Temi e figure della Fraternita Minoritica, Bologna 2013, Wydział Teologii Katolickiej KUL, Lublin 2013.

 17. Rekomendacja do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową (wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego) dla Michała Kwiatkowskiego (22.04.2020).