ARTYKUŁY NAUKOWO-POPULARNE

 1. Encyklika Ojca Świętego “Dominum et vivificantem”, Biuletyn Orchard Lake 8 (1986), s. 2-5.

 2. Z liturgii Słowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 7.

 3. Z liturgii słowa, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 178.

 4. Św. Polikarp, Dziękczynienie za udział w kielichu Chrystusa, tł. M. Michalski, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 38.

 5. Św. Makary Starszy, Modlitwa o poznanie prawdy dla wszystkich ludzi, tł. O. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 39.

 6. Św. Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 50-51.

 7. Św. Tomasz z Akwinu, Modlitwa o nabycie cnót, tł. R. Reicher, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 60-61.

 8. Św. Katarzyna ze Sieny, Modlitwa za sługi Kościoła, tł. O. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 62-63.

 9. Św. Teresa od Jezusa, Modlitwa o łaskę doskonałej miłości, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 90.

 10. Św. Jan od Krzyża, Modlitwa duszy rozmiłowanej, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 91-92.

 11. Św. Wincenty Pallotti, Modlitwa za rządzących, przeł. o. Filek, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 108-110.

 12. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Modlitwa na uproszenie odwagi w walce, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 139.

 13. Św. Maksymilian Maria Kolbe, Maryja Niepokalana (Inwokacje), w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 152-153.

 14. Siostra Elżbieta od Trójcy Świętej, Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 307-308.

 15. Rodzicielska i społeczna odpowiedzialność za obronę prawa do życia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 9 (1987), s. 7-9.

 16. Nauka Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii, Biuletyn Orchard Lake 7 (1989), s. 2-4.

 17. Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 2 (1990), s. 2-3.

 18. Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolekcja ks. Michała Dyląga w Orchard Lake, Biuletyn Orchard Lake 4 (1992), s. 2-3.

 19. Duchowość Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lake 5 (1992), s. 2-3.

 20. Świętość chrześcijanina według Jana Pawła II, Biuletyn Orchard Lakie 6 (1992), s. 2-3.

 21. Duchowość Polonii, Kurier Polski, lipiec 1992, s. 3-4.

 22. Świadectwo Polaków na emigracji, Kurier Polski, sierpień 1992, s. 6-7.

 23. Świadectwo Polaków na Emigracji, Kurier Polski, wrzesień 1992, s. 6-7.

 24. Święto wdzięczności, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s.3.

 25. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 21, 1993, s. 3.

 26. Przekazał im swój majątek i odjechał, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, nov. 14, 1993, s. 3

 27. Jan Paweł II do rodaków, Kurier Polski, lipiec 1993, s. 2.

 28. Jan Paweł II a Polonia, Kurier Polski, sierpień 1993, s. 2.

 29. Dom Polski a Polonia, Kurier Polski wrzesień 1993, s. 2.

 30. Naśladowanie Chrystusa we współczesnym świecie, Nasze Słowo 2 (1994), s. 4-5.

 31. Zadania duchowe Polonii, Kurier Polski, lipiec 1994, s. 4-6.

 32. Duch religijny Polonii, Kurier Polski, sierpień 1994, s. 3-4.

 33. Życie religijne Polonii, Kurier Polski, wrzesień 1994, s. 4-5.

 34. Świadectwo chrześcijanina, QVP 1 (1995), s. 5.

 35. Jan Paweł II, Westerplatte, czerwiec 1987 (opr.), QVP 2 (1995), s. 2.

 36. Świadectwo wiary, Trzeźwość, Radom 1995, R. 3 (1995), s. 2.

 37. Duchowość chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 1995, s. 2-4.

 38. Chrystocentryzm duchowości człowieka, Kurier Polski, sierpień 1995, s. 3-5.

 39. Naśladowanie Jezusa, Kurier Polski, wrzesień 1995, s. 2-4.

 40. Zjednoczenie z Chrystusem, Kurier Polski, październik 1995, s. 6-7.

 41. Królowa i Matka narodu polskiego, Głos Polonii 2 (1996), s. 16.

 42. Maryja Jasnogórska, Głos Polonii 3 (1996), s. 16.

 43. Dominikańskie Centrum informacji o nowych ruchach religijnych i sektach (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 18.

 44. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 2.

 45. Krytycznie o Kościele Zjednoczenia (opr.), QVP 5-6 (1996), s. 22.

 46. Maryjny wymiar duchowości Polaka, Kurier Polski, lipiec 1996, s. 4-5.

 47. Maryjność Jana Pawła II, Kurier Polski, sierpień 1996, s. 3-4.

 48. Sanktuarium Jasnogórskie, Kurier Polski, wrzesień 1996, s. 2-4.

 49. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 3-4 (1997), s. 2.

 50. Krzyż w życiu duchowym człowieka, QVP 3-4 (1997), s. 16.

 51. Jan Paweł II, Watykan 21-23 listopad 1991 (opr.), QVP 5-6 (1997), s. 2.

 52. Krzyż w życiu duchowym człowieka, QVP 5-6 (1997), s. 16.

 53. Maryjność Centrum Jana Pawła II, Kurier Polski, lipiec 1997, s. 3-4.

 54. Maryja wzorem dla Polaka, Kurier Polski, sierpień 1997, s. 3-4.

 55. Kult Maryi, Kurier Polski, wrzesień 1997, s. 2-5.

 56. Maryja w polskiej duchowości ludowej, Kurier Polski, październik 1997, s. 7-9.

 57. Bóg zamieszkuje człowieka. Czy chrześcijanie potrzebują duchowego kierownictwa?, Słowo. Dziennik Katolicki 52 (1997), s. 5.

 58. Informator dla kandydatów na studia w roku 1997, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

 59. Teologia duchowości, w: Informator dla kandydatów na studia w roku 1997, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 20.

 60. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1997), s. 142.

 61. Dekalog ekologiczny świętego Franciszka z Asyżu, ZiE 2-3 (1997), s. 24.

 62. Dziesięć przykazań ekologicznych, ZiE 2-3 (1997), s. 106.

 63. Bogdan Jański (1807-1840) Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców. Myśli, ZiE 6 (1997), s. 2.

 64. Jan Paweł II, Zakopane, (07.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 120.

 65. Jan Paweł II, Legnica, (02.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 56.

 66. Jan Paweł II, Gniezno, (03.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 70.

 67. Jan Paweł II, Poznań, (03.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 102.

 68. Jan Paweł II, Kraków, (09.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 162.

 69. Jan Paweł II, Krosno, (10.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 172.

 70. Abstracts, ZiE 6 (1997), s. 187-192.

 71. Abstracts, ZiE 2-3 (1997), s. 279-285.

 72. Rodzina uprzywilejowanym miejscem rozwoju, Echo ojca Bernarda 17 (1997), s. 2.

 73. Dzienniczek Faustyny. Wizja piekła. Rekolekcje ośmiodniowe (20.10.1936), Echo ojca Bernarda 17 (1997), s. 14-15.

 74. Życie wieczne, Nasze Dzieła 3 (1997), s. 48.

 75. Badania nad polską duchowością, Głos Polonii 6 (1997) nr 22, s. 2-3.

 76. Badania nad polską duchowością c.d., Głos Polonii 7 (1997) nr 23, s. 2-3.

 77. Faith flowers in Poland, Głos Polonii, Voice of Polonia, Vol. 4, No. 33/34, Summer 1998, s. 7.

 78. Myśli Bogdana Jańskiego (1807-1840), Sługa Boży, ZiE 1 (1998), s. 2.

 79. Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury [L’Osservatore Romano 12 (1997), s. 4-7], ZiE 1 (1998), s. 6.

 80. Jan Paweł II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1998 [L’Osservatore Romano 1 (1998), s. 4], ZiE 1 (1998), s. 85-86.

 81. Jan Paweł II, Przemówienie przed “Anioł Pański”, (01.01.1998) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 1 (1998), s. 154.

 82. Jan Paweł II, Anioł Pański, (28.12.1997) [ L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 21], ZiE 2 (1998), s. 32.

 83. Jan Paweł II, Anioł Pański, (28.12.1997) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 2 (1998), s. 48.

 84. Słowa Jana Pawła II do młodzieży (Paryż, 21.08.1997), ZiE 2 (1998), s. 112.

 85. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 2 (1998), s. 94, 196.

 86. Homilia wygłoszona 28. 09. 1998 roku podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w kościele SS. Wizytek w Warszawie, ZiE, nr 6, 1998, s. 220-222.

 87. Bogdan Jański, Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców, Patron Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Glejt (Gazeta studencka) 1 (1998), s. 4.

 88. Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, Miejsca Święte 4 (1998), s. 4-5.

 89. Modlitwa związkiem przyjaźni z Bogiem, Miejsca Święte 5 (1998), s. 4-5.

 90. Milcząca miłość, Miejsca Święte 6 (1998), s. 28-29.

 91. Modlitwa życia, Miejsca Święte 8 (1998), s. 4-5.

 92. Teologia modlitwy, Kurier Polski, lipiec 1998, s. 3-4.

 93. Modlitwa medytacji, Kurier Polski, sierpień 1998, s. 2-3.

 94. Kontemplacja, Kurier Polski, wrzesień 1998, s. 2-3.

 95. Rola modlitwy w życiu człowieka, Kurier Polski, Październik, s. 7-9.

 96. Adhortacja apostolska Jana Pawła II “Pastores dabo vobis”, (25.03.1992), w: XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Co Polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu?, pr. zb., red. A. Mazurek, Warszawa 1998, s. 127.

 97. Informator dla kandydatów na studia w roku 1998. Wydział Teologiczny, Warszawa 1998.

 98. Informator. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 99. Bogdan Jański Sługa Boży, Emaus 2000 1 (1998), s. 30-31.

 100. Duchowość zmartwychwstańcza, Emaus 2000 2 (1998), s. 30-31.

 101. Czy człowiek może być chrześcijaninem na wzór Bogdana Jańskiego? (homilia), ZiE 12 (1998), s. 220-222.

 102. Bogdan Jański. Prawda, dobro, skuteczność, w: Na każdy dzień 1999 roku, Częstochowa 1998, s. 1-2.

 103. Modlitwa czy modlitwy, Miejsca Święte 2 (1999), s. 5-6.

 104. W pielgrzymce do domu Boga Ojca, Emaus 2000 1 (1999), s. 20; tenże: Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. polskim) 5 (1999), s. 1,6; Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. białoruskim), 1 (1999), s. 1, 6; tenże: Echo ojca Bernarda 20 (1999), s. 3-5.

 105. Wielki Post w służbie chrześcijańskiego nawrócenia, Emaus 2000 2 (1999), s. 22-23.

 106. Mistyka Juliusza Słowackiego (ps. Wiesław Wolski), Emaus 2000 8-9 (1999), s. 24-25.

 107. Bogdan Jański wzór osobowy trzeciego tysiąclecia, Emaus 2000 10 (1999), s. 19-20.

 108. Formacja duchowa, Emaus 2000 11 (1999), s. 18-19.

 109. Żarliwy ewangelizator (opr.), Nasz Dziennik 260 (1999), s. 8.

 110. Rok Jańskiego, Niedziela 46 (1999), s. 26.

 111. Świętość a życie codzienne, Kurier Polski, lipiec 1999, s. 3-4.

 112. Uświęcenie moich bliźnich, Kurier Polski, sierpień 1999, s. 3-4.

 113. Miłość Boga i bliźniego a świętość, Kurier Polski, wrzesień 1999, s. 3-4.

 114. Bogdan Jański, Dziennik, Miejsca Święte 11 (1999), s. 16. 19. 21. 22. 25. 28. 31. 33. 37.

 115. Apostolstwo Miłosierdzia Błogosławionej s. Faustyny, Misericordia, Grodno, 1-2 (1999), s. 28-30 (Białoruś).

 116. Miłość Maryi, Emaus 2000 3 (1999), s. 19-20.

 117. Apostolstwo miłosierdzia bł. Faustyny, Emaus 2000 4 (1999), s. 20-21.

 118. Informacje i kronika, ZiE 4-5 (1999), s. 333-343.

 119. O miłości. Wypowiedzi studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, List do Pani 4/65 (1999), s. 27.

 120. Modlitwa Liturgii Godzin włączeniem się w modlitwę Kościoła, Emaus 2000 5 (1999), s. 21.

 121. Radykalne opowiedzenie się za Jezusem, Dzień Pański 25 (1999), s. 1.

 122. Prowadzenie Maryi, Zwycięstwo Niepokalanej 9 (1999), s. 6.

 123. Вандриўцы до дoмy Бога - Айца, Слова Жьіцця, nr 5, 7 сакавіка, Grodno 1999, s. 1 i 6. Газета тродзенскай дыяцззи.

 124. Duchowe oblicze Maryi objawione świętej Faustynie, Ave Maria 6-8 (2000), s. 8-10 (Białoruś).

 125. Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie. Misericordia, Nr 1 (2000), s. 30-31 (Białoruś).

 126. Najstarszy Wydział najmłodszego Uniwersytetu, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2000-2001, Warszawa 2000, s. 7-9.

 127. Teologia Duchowości. Zajęcia kierunkowe – specjalistyczne, w: Informator Wydziału Teologicznego na rok 2000-2001, Warszawa 2000, s. 162-169.

 128. Głosimy Ewangelię życia, Emaus 6 (2000), s. 25.

 129. Z Ewangelią przez życie, Emaus 7 (2000), s. 24.

 130. Jubileuszowy Rok 2000 – Rokiem Bogdana Jańskiego, w: Na każdy dzień 2000 roku. Terminarz na wczoraj, dziś i jutro, Częstochowa 2000, s. 1-2.

 131. Teologia Duchowości, w: Informator dla kandydatów na studia w r. akad. 2000/2001, Warszawa 2000, s. 33-34.

 132. Bogdan Jański, w: Folder sympozjalny Bogdan Jański wzorem na dziś?, Warszawa 2000, s. 2.

 133. Dominus Jesus, Emaus 5 (2000), s. 23.

 134. Naśladowanie Chrystusa, Emaus 6 (2000), s. 23.

 135. Duchowe piękno Maryi objawione bł. S. Faustynie, Misericordia, Grodno, 12 (2000) nr 1, s. 29-31 (Białoruś).

 136. Zmartwychwstańcy, Emaus 1 (2000), s. 11.

 137. My, dzieci Boże, Emaus 1 (2000), s. 22.

 138. Dokąd zwodzić mnie będziesz?, Emaus 1 (2000), s. 23.

 139. Wyprzedził swoje czasy, Emaus 2-3 (2000), s. 11.

 140. McDonaldyzacja wyborcza, Emaus 4 (2000), s. 27.

 141. Bogdan Jański, w: Katalog 2000. WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 2.

 142. Mistyczne życie chrześcijanina, Kurier Polski, lipiec 2000, s. 3-4.

 143. Mistyka przesłania, Kurier Polski, sierpień 2000, s. 2-3.

 144. Polskie mistyczki, Kurier Polski, wrzesień 2000, s. 2-4.

 145. Magnificat Maryi, Zwycięstwo Niepokalanej 2 (2000) nr 13, s. 3-4.

 146. Wielki Jubileusz 2000, Zamknięcie wielkiego jubileuszu 2000, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s.3.

 147. Mędrcy ze Wschodu, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jan. 7, 2001, s.3.

 148. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s.3.

 149. Dekalog emigracji, wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II dla Polaków na emigracji, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Sept. 23, 2001, s.3.

 150. Chrześcijanin trzeciego tysiąclecia, Dzień Pański 2 (2001), s. 4.

 151. Powołanie do świętości, Emaus 1 (2001), s. 28.

 152. Chrystus na każdy dzień, Emaus 2 (2001), s. 25.

 153. Tajemnica modlitwy, Emaus 3 (2001), s. 14-15.

 154. Pascha Chrystusa, Emaus 4 (2001), s. 15.

 155. Matka Jezusa, Emaus 5 (2001), s. 27.

 156. Uzależnienie a uświęcenie, Emaus 6 (2001), s. 25.

 157. Bogdan Jański – patriotyzm zaangażowany, Emaus 7-8 (2001), s. 16-17.

 158. Przemiana Europy, Emaus 9 (2001), s. 8.

 159. Kultura masowa, Emaus 10 (2001), s. 19.

 160. Bogdan Jański autorytet kreatywny, Emaus 11 (2001), s. 6

 161. Geneza cnót kardynalnych, La Salette, Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej 5 (2001), s. 3-5.

 162. Człowiek kultury chrześcijańskiej, w: Ministrare znaczy służyć, pr. zb., red. G. Kalwarczyk, S. Budzyński, A. Mazurek, Warszawa 2001, s. 62-66.

 163. O Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego słów kilka, w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia, pr. zb., red. K. Pierzchała, S. Budzyński, Warszawa 2001, s. 97-103.

 164. Karmię was tym, czym sam żyję, w: Caritati in iustitia. Dwadzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, pr. zb., red. S. Budzyński, I. Burchacka, A. Mazurek, A. Wieczorek, Warszawa 2001, s. 282-286.

 165. 50. numer “Miejsc świętych”, Niedziela 5 (2001), s. 22.

 166. Miłość i Męka, Misericordia, Grodno 1 (2001), s. 44-45 (Białoruś).

 167. Kobieta czy pracoholik?, Emaus 12 (2001), s. 10.

 168. Świadectwo Bogdana Jańskiego, ZiE 6 (2001), s. 218-220.

 169. Masowa kultura, Misericordia, Grodno 4 (2001), s. 30-31 (Białoruś).

 170. Chrystus – “polityk”, Emaus 1 (2002), s. 8.

 171. Jak globalizm może być etyczny?, Emaus 2 (2002), s. 7.

 172. Czy globalizm jest przyszłością świata?, Emaus 3 (2002), s. 9.

 173. Liceum Ogólnokształcące Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka, informator, Warszawa 2002, s. 138-139.

 174. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka. Informator, Warszawa 2002, s. 162-163.

 175. List pochwalny Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Zaufać Bogu i człowiekowi. Książka dedykowana pośmiertnie w hołdzie śp. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Sikorskiemu, red. S. Skobel, Łódź 2002, s. 58.

 176. Wspomnienie o ks. Rektorze W. Kwiatkowskim, w: Ksiądz Rektor Wincenty Kwiatkowski uczony i człowiek, w trzydziestą rocznicę śmierci, red. Z. Falczyński, Warszawa 2002, s. 209-211.

 177. Globalizm a jednostka ludzka, Emaus 11 (2002), s. 4.

 178. Cywilizacja miłości zadaniem dla młodych, Emaus 5 (2002), s. 4.

 179. W jedności z Chrystusem. Człowiek wobec perspektywy rozwoju cywilizacji, Misericordia 1 (2002), s. 20-21(Białoruś).

 180. Miłosierdzie, Misericordia, Grodno, 2 (2002), s. 26-27 (Białoruś).

 181. Chrystus – “polityk”, Emaus 1 (2002), s. 8.

 182. Europejczyk i chrześcijanin, Emaus 4 (2002), s. 8.

 183. Wspólne wartości Europy, Emaus 6 (2002), s. 8.

 184. Jaka duchowość Europy?, Emaus 9 (2002), s. 9.

 185. Lata 1980-1984, w: J. Związek, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 184-193.

 186. Być chrześcijaninem dzisiaj, Dzień Pański, Rok A, (21.07.2002) nr 36, s. 1.

 187. Świadectwo chrześcijanina, QVP 39 (2003), s. 19.

 188. Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek – człowiek wiary i dobroci, w: Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, s. 128-132.

 189. Mistyka nie jest dla wybranych, Ewangelizować, ale jak? Dwumiesięcznik, 1 (2003), s. 3-4 (biuletyn).

 190. Zjednoczenie z Bogiem, Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 28-29 (Białoruś).

 191. Siostra Faustyna Kowalska (1905–1938), Misericordia, Grodno, 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

 192. Dzienniczek św. Faustyny, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 29 (Białoruś).

 193. Święto Miłosierdzia Bożego, Misericordia, Grodno 2 (2003), s. 26-28 (Białoruś).

 194. Duchowość Miłosierdzia Bożego (fragm.), Ruch Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 1/VIII (2003), s. 3-4 (biuletyn).

 195. Duchowość miłosierdzia, QVP 43 (11) (2003), s. 16-17.

 196. Kapłan ducha chrześcijańskiego, w: Biskup Edward Samsel (1940-2003), pr. zb., red. J. Dołęga, A. Skowroński, Episteme 27 (2003), s. 198-200.

 197. Kronika Szkoły, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – wczoraj i dzisiaj, ZiE 1 (2003), s. 219-323.

 198. Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2003/2004, Warszawa 2003, s. 2.

 199. Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2004/2005, Warszawa 2004, s. 2.

 200. Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2005/2006, Warszawa 2005, s. 2.

 201. Królestwo Boże, w: Dzień po dniu 2005, (17 lipiec), Częstochowa 2004.

 202. Stefan Kardynał Wyszyński, (opr.), Wypowiedzi o alkoholizmie, QVP nr 49/50 (5-6) 2004, s. 21.

 203. Rozmowy z Profesorem, w: Okruchy z życia, Księga Jubileuszowa na pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora dr. hab. Jana Kowalskiego, red. A. Szafulski, Częstochowa 2004, s. 219-221.

 204. Jakie wartości kształtują młode pokolenie, 5 (2004), s. 18.

 205. Profil katolickiej szkoły, Emaus 9 (2004), s. 18.

 206. Misja Szkół Jańskiego, Emaus 10 (2004), s. 18.

 207. Być chrześcijaninem, Misericordia, Grodno, 2 (2004), s. 31 (Białoruś).

 208. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

 209. Człowiek czynu, w: Ks. Jan Lucjan Grajewski (1949-2004), red. J. Sokołowski, J. M. Dołęga, S. Śledziewski, Episteme 45 (2005), s. 107-109.

 210. Bogdan Jański – mistyk nieznany, Sygnatura Kolegiacka 7-9 (108) 2005, s. 77-99.

 211. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia 1 (2005), s. 37 (Białoruś).

 212. Czym jest wiara chrześcijańska, Misericordia, Grodno, 1 (2006), s. 37 (Białoruś).

 213. Imperializm w świętości, Zwycięstwo Niepokalanej, (37) 2 (2006), s. 7-8.

 214. Ewangeliczna miłość w życiu Sługi Bożego Bogdana Jańskiego (1807-1840), Sygnaturka Kolegiacka, R. 12, nr 1-2 (112), styczeń-luty 2006, s. 6-7.

 215. Miłość w postawie chrześcijanina według Bogdana Jańskiego, Niedziela nr 40 (618), (01.10.2006), s. VI.

 216. Historia szkolnictwa zmartwychwstańców, Sygnaturka Kolegiacka, nr 10 (118) październik 2006, s. 24.

 217. Przemówienie do młodzieży Jana Pawła II (fragment), Kraków (08.06.1979), QVP, nr 63/65 (3/5), Częstochowa 2006, sierpień/wrzesień, s. 6.

 218. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 23, 2001, s. 2.

 219. Praca i odpoczynek, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Jane 27, 2004, s. 2.

 220. Komentarz liturgiczny, cykl C, 14 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 4, 2004, s. 2.

 221. Komentarz liturgiczny, cykl C, 15 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 11, 2004, s. 2.

 222. Komentarz liturgiczny, cykl C, 16 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 18, 2004, s. 2.

 223. Migawki wakacyjne według “Kromki chleba” kard. Stefana Wyszyńskiego, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 25, 2004, s. 2.

 224. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 1, 2004, s. 2.

 225. Święty Maksymilian Kolbe, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 8, 2004, s. 2.

 226. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 15, 2004, s. 2.

 227. Komentarz liturgiczny, cykl C, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 22, 2004, s. 2.

 228. Komentarz liturgiczny, cykl C, 22 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 29, 2004, s. 2.

 229. Komentarz liturgiczny, cykl C, 23 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 5, 2004, s. 2.

 230. Komentarz liturgiczny, cykl C, 24 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 12, 2004, s. 2.

 231. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 19, 2004, s. 2.

 232. Idea szkolnictwa Bogdana Jańskiego i jej rozwój w działalności Zmartwychwstańców, Emaus 3 (2004), s. 5-6.

 233. Ks. kanonik Józef Karp, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 31, 2005, s. 2.

 234. Komentarz liturgiczny, cykl A, 21 niedziela zwykła, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2005, s. 2.

 235. Na rok Eucharystii. W szkole Maryi, niewiasty Eucharystii według enc. “Ecclesia de Eucharista”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 4, 2005, s. 2.

 236. Trwajcie w wierze, homilia Benedykta XVI, Warszawa 2006, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, July 30, 2005, s. 2.

 237. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 18, 2005, s. 2

 238. Bogdan Jański – syn Ziemi Pułtuskiej, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1-2(103) (2005), s. 5-6.

 239. Komentarz liturgiczny, cykl B, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, Juli 1, 2006, s. 2.

 240. Święto Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 13, 2006, s. 2

 241. Dożynki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, September 11, 16, 17, 2006, s. 3

 242. Bogdan Jański – człowiek niezwykłej wiary, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1, 2006, s. 3.

 243. Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne, Sygnaturka Kolegiacka, nr 4, 2006, s. 6-7.

 244. Bogdan Jański Patron, Sygnaturka Kolegiacka, nr 5, 2006), s. 4-5.

 245. Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, page 107429 (20. 01. 2006).

 246. Mistyczne życie Najświętszej Maryi Panny, Zwycięstwo Niepokalanej, 1/2007 (40), s. 12-14.

 247. Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 13, nr 1 (121), styczeń - luty 2007, Pułtusk, s. 11.

 248. Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, Rok 14, nr 1 (121), styczeń - luty 2008, Pułtusk, s. 11.

 249. Uroczystość Bożego Ciała. Historia i znaczenie, Święty Kazimierz. Miesięcznik Parafii św. Kazimierza w Warszawie, nr 5 (245) rok 9, maj 2008, s. 6.

 250. Święci ziemi podolskiej, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 04, No 13, August 2008, s. 19,21.

 251. Wniebowzięcie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 17, 2008, s. 3

 252. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 24, 2008, s. 3

 253. Czas zadumy i pamięci, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 31, 2008, s. 3.

 254. Powstanie warszawskie, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda Kalifornia, August 10, 2008, s. 3.

 255. Błogosławiony Michał Sopoćko-czciciel Miłosierdzia Bożego, News of Polonia, Los Angeles Kalifornia, vol. 05, No 14, September 2008, s. 19,20; tenże: Radio Polskie, Los Angeles Kalifornia, September 7, 2008, godz. 15.15.

 256. Św. Stanisław Kostka, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

 257. Św. Ojciec Pio, Święty Kazimierz, miesięcznik Parafii św. Kazimierza, Warszawa nr 8 [248] rok 9, wrzesień 2008, s. 4.

 258. Sługa Boży Bogdan Jański [1807-1840], Sygnaturka Kolegiacka, Rok XIV, nr 8 [138] Pułtusk, sierpień 2008, s. 19.

 259. Nowa encyklika Benedykta XVI “Caritas in veritate”, News of Polonia, vol. 15, No. 5, September 2009, s. 18,24.

 260. Maryja w duchowości chrześcijanina, Zwycięstwo Niepokalanej 1/2010 (52), s. 10.

 261. Profesor srebrnego jubileuszu, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. W. Gałązka, J. Sokołowski, Episteme 100, Warszawa-Łomża 2010, s. 363-367.

 262. Duchowość chrześcijanina, Czuwam, Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda, Numer 7/ 2011 (10), s. 3-5.

 263. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 7, 2011, s. 4.

 264. Encyklika “Ecclesia de Eucharistia”, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 14, 2011, s. 4.

 265. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 21, 2011, s. 3.

 266. Matka Boża Częstochowska, Pope John Paul II Polish Center, Yorba Linda, August 28, 2011, s. 3.

 267. Ks. Kazimierz Wądołowski, proboszcz parafii, w: Na chwałę Bogu. Historia pierwszego dziesięciolecia parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, red. H. Kozikowska, S. Urbański, W. Gałązka, Wydawca Parafia p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie, Wyszków 2011, s. 160-163.

 268. Ja jestem chlebem żywym, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 3.

 269. Do Częstochowy, Pope John Paul II Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 270. Cud nad Wisłą, Pope John Paul Polish Center, August 12, 2012, s. 4.

 271. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 272. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 3.

 273. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 274. Nasza solidarność, Pope John Paul II Polish Center, August 19, 2012, s. 4.

 275. Jasnogórskie śluby Narodu, Pope John Paul II Polish Center, August 26, 2012, s. 4.

 276. Patriotyzm Jana Pawła II w pracy doktorskiej Jana Jaworskiego, Dziennik Związkowy, Chicago, February 17-10, 2012, s. 4, 18-19.

 277. A beginnig, an end, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 278. Ascension of the Lord, Pope John Paul II Polish Center, May 12, 2013, s. 2.

 279. Weźmijcie Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, May 19, 2013, s. 3.

 280. Trójca Święta, Pope John Paul II Polish Center, May 26, 2013, s. 3.

 281. Ten kielich jest Nowym Przymierzem, we Krwi mojej, Pope John Paul II Polish Center, June 2, 2013, s. 3.

 282. Ku wolności Chrystusa, Pope John Paul II Polish Center, June 30, 2013, s. 3.

 283. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 7, 2013, s. 3.

 284. Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, Pope John Paul II Polish Center, July 21, 2013, s. 3.

 285. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, Pope John Paul II Polish Center, July 28, 2013, s. 3.

 286. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 3.

 287. Encyklika “Lumen fidei” Ojca Świętego Franciszka, Pope John Paul II Polish Center, August 4, 2013, s. 4.

 288. Szczęśliwy słudzy, których Pan zastanie czuwających, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 289. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 3.

 290. Cud nad Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 11, 2013, s. 4.

 291. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 3.

 292. Rocznice, czas zadumy, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 293. 29 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Pope John Paul II Polish Center, August 18, 2013, s. 4.

 294. Usiłujecie wejść przez ciasne drzwi, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 3.

 295. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 296. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 25, 2013, s. 4.

 297. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 298. Jan Paweł II – O patriotyzmie – 1983 r., Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 3.

 299. Czas zadumy i pamięci. 1 wrzesień 1939 r. II wojna światowa, Pope John Paul II Polish Center, September 1, 2013, s. 4.

 300. Encyklika “Lumen fidei”, Pope John Paul II Polish Center, October 27, 2013, s. 4.

 301. Przyjdzie czas, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 302. Główne prawdy wiary, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 3.

 303. Jan Paweł II, Miłosierdzie Boże, Pope John Paul II Polish Center, November 17, 2013, s. 4.

 304. Jego tron na Golgocie, Pope John Paul II Polish Center, November 24, 2013, s. 3.

 305. The kingdom of Heaven is at hand!, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 2.

 306. Nawróćcie się, bo blisko jest Królestwo niebieskie, Pope John Paul II Polish Center, December 8, 2013, s. 3.

 307. Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, Pope John Paul II Polish Center, December 15, 2013, s. 3.

 308. Święto Objawienia Pańskiego, Pope John Paul II Polish Center, January 5, 2014, s. 3.

 309. Chrzest Pański, Pope John Paul II Polish Center, January 12, 2014, s. 3.

 310. Oto Baranek Boży, Pope John Paul II Polish Center, January 19, 2014, s. 3.

 311. Christ aur Ligh, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 2.

 312. Ofiarowanie Pańskie, Pope John Paul II Polish Center, February 2, 2014, s. 3.

 313. Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie im czyńcie, Pope John Paul II Polish Center, February 23, 2014, s. 3.

 314. Lenten traditions in Poland, Pope John Paul II Polish Center, March 9, 2014, s. 4.

 315. Tam przemienił się, Pope John Paul II Polish Center, March 16, 2014, s. 3.

 316. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, Pope John Paul II Polish Center, March 23, 2014, s. 3.

 317. Kto żyje wierzy we Mnie, Pope John Paul II Polish Center, April 6, 2014, s. 3.

 318. Hosanna Synowi Dawida, Pope John Paul II Polish Center, April 13, 2014, s. 3.

 319. Pierwszego dnia po szabacie, Pope John Paul II Polish Center, April 20, 2014, s. 3.

 320. Papież święty Jan XXIII, Pope John Paul II Polish Center, April 27, 2014, s. 4; tenże, Papież święty Jan Paweł II, tamże.

 321. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, Pope John Paul II Polish Center, May 4, 2014, s. 3.

 322. Ja jestem bramą owiec, Pope John Paul II Polish Center, May 11, 2014, s. 3.

 323. Niech się nie trwoży serce wasze, Pope John Paul II Polish Center, May 18, 2014, s. 3.

 324. Nie zostawię was sierotami, Pope John Paul II Polish Center, May 31, 2014, s. 3.

 325. Wniebowstąpienie, Pope John Paul II Polish Center, June 01, 2014, s. 3.

 326. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pope John Paul II Polish Center, June 15, 2014, s. 3.

 327. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, Pope John Paul II Polish Center, June 22, 2014, s. 3.

 328. Apostołowie Piotr i Paweł, Pope John Paul II Polish Center, June 29, 2014, s. 3.

 329. Pokój temu domowi, Pope John Paul II Polish Center, July 6, 2014, s. 3.

 330. Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, Pope John Paul II Polish Center, July 20, 2014, s. 3.

 331. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, Pope John Paul II Polish Center, July 27, 2014, s. 3.

 332. Jezus oddalił się stamtąd na miejsce pustynne, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 3.

 333. The icon of Our Lady of Częstochowa (The Black Madonna) to visit pope John Paul II Polish Center on Saturday, August 16 th, 2014, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

 334. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Pope John Paul II Polish Center, August 3, 2014, s. 5; tenże, August 10, 2014, s. 5.

 335. Ja jestem, nie bójcie się, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

 336. Matki Boskiej Zielnej, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 3.

 337. Cud nas Wisłą, Pope John Paul II Polish Center, August 10, 2014, s. 4.

 338. History of Jasna Góra Monastery; tenże, Jasna Góra, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 2, 3.

 339. On jednak odparł “Niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać psom”, Pope John Paul II Polish Center, August 17, 2014, s. 3.

 340. A wy za kogo Mnie uważacie, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 341. Święta ikona, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3,4.

 342. Św. Faustyna – 109 urodziny (25 sierpnia), Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 3.

 343. Jan Paweł II Wielki, Pope John Paul II Polish Center, August 24, 2014, s. 4.

 344. Wywyższył węża na pustyni, Pope John Paul II Polish Center, September 14,2014, s. 3.

 345. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, Pope John Paul II Polish Center, September 20-21, 2014, s. 5.

 346. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, Pope John Paul II Polish Center, October 5, 2014, s. 3.

 347. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, Pope John Paul II Polish Center, October 12, 2014, s. 3.

 348. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga, Pope John Paul II Polish Center, October 19, 2014, s. 3.

 349. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, Pope John Paul II Polish Center, October 26, 2014, s. 3.

 350. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze, Pope John Paul II Polish Center, November 2, 2014, s. 3.

 351. The Holy Temple, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 2.

 352. Prawdziwa mądrość, Pope John Paul II Polish Center, November 9, 2014, s. 3.

 353. Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, Pope John Paul II Polish Center, November 30, 2014, s. 3.

 354. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 355. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka - może być doktorem Kościoła?, Pope John Paul II Polish Center, July 5, 2015, s. 4.

 356. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 12, 2015, s. 4.

 357. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 19, 2015, s. 4.

 358. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, July 25, 2015, s. 4.

 359. Co wiemy o świętej Faustynie Kowalskiej i o Bożym Miłosierdziu. Czy św. Faustyna mistyczka – może być doktorem Kościoła?, cd., Pope John Paul II Polish Center, August 2, 2015, s. 4.

 360. Doświadczenie Boga w ciemności nocy, Pope John Paul II Polish Center, August 9, 2015, s. 4.

 361. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 16, 2015, s. 4.

 362. Doświadczenie mistyczne, Pope John Paul II Polish Center, August 23, 2015, s. 4.

 363. Święta Faustyna ( 5 go października), Pope John Paul II Polish Center, October 4, 2015, s. 3.

 364. Wierzący, Świętość, Pope John Paul II Polish Center, November 26, 2017, s. 4.

 365. Adwentowo, modlitewnie… nie wiem, czy mistycznie, w: http://liturgia.Wiara .pl/ doc/4356607.Modlitwa -jest-czuwaniem.

 366. 40 dni Wielkiego Postu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 11, 2018, s. 3.

 367. Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 18, 2018, s. 4.

 368. Duchowość młodzieży świata w nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, Frebruary 26, 2018, s. 4.

 369. Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 4, 2018, s. 4.

 370. Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 11, 2018, s. 4.

 371. Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 18, 2018, s. 4.

 372. Niedziela Palmowa – Święto Młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 25, 2018, s. 4.

 373. Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 15, 2018, s. 4.

 374. Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 22, 2018, s. 4.

 375. Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, April 29, 2018, s. 4.

 376. The inexpressible mystery, Pope John Paul II Polish Center, May 27, 2018, s. 2.

 377. Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 17, 2018, s. 4.

 378. Droga młodych ludzi, Pope John Paul II Polish Center, June 24, 2018, s. 4.

 379. Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, July 1, 2018, s. 4.

 380. W nauczaniu Jana Pawła II, Pope John Paul II Polish Center, July 8, 2018, s. 4.

 381. Wielcy święci tygodnia, Pope John Paul II Polish Center, Semptember 30, 2018, s. 4.

 382. Św. Faustyna Kowalska, Pope John Paul II Polish Center, October 7, 2018, s. 3.

 383. Krzyż i Dobra Nowina, Pope John Paul II Polish Center, November 11, 2018, s. 4.

 384. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2018, s. 3.

 385. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2019, s. 3.

 386. Krzyż drogą życia, Pope John Paul II Polish Center, March 7, 2021, s. 4.

 387. Krzyż jest miłością, Pope John Paul II Polish Center, March 14, 2021, s. 4.

 388. Święto młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, March 21, 2021, s. 4.

 389. Niedziela Palmowa, Pope John Paul II Polish Center, March 28, 2021, s. 4.

 390. Krzyż znakiem ostatecznego zwycięstwa, Pope John Paul II Polish Center, April 18, 2021, s. 4.

 391. Postawa wobec sensu życia, Pope John Paul II Polish Center, April 25, 2021, s. 4.

 392. „Wzrastanie” młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, May 2, 2021, s. 4.

 393. Antynomia młodości i śmierci, Pope John Paul II Polish Center, June 13, 2021, s. 4.

 394. Fałszywi prorocy i mistrzowie życia, Pope John Paul II Polish Center, June 27, 2021, s. 4.

 395. Młodzież, Pope John Paul II Polish Center, July 4, 2021, s. 4.

 396. Boże Narodzenie, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2021, s. 3.

 397. Wzrastanie młodzieży, Pope John Paul II Polish Center, May 29, 2022, s. 4.

 398. Boże Narodzenię, Pope John Paul II Polish Center, December 25, 2022, s. 3.