PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH
NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

 1. P. Głowacki, Życie duchowe na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1994.

 2. C. Kustra, Duchowość zakonna na podstawie pism Sługi Bożego księdza Bronisława Markiewicza (1842-1912), Warszawa 1994.

 3. J. Szamocki, Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim “Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Marcola (1971-1991), Warszawa 1995.

 4. T. Trzaskawka, Rola cnót teologalnych w rozwoju życia duchowego chrześcijanina w piśmiennictwie Sługi Bożego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felinskiego (1822-1895), Warszawa 1996.

 5. M. Szymula, Duchowość zakonna według pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1997.

 6. J. K. Bąk, Duchowość zakonna w życiu i myśli teologicznej Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej, Warszawa 1998.

 7. K. Dyrek, Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych Kościoła i literatury teologicznej (1967-1997), Warszawa 1998.

 8. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Warszawa 1998.

 9. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne według R. Garigou-Lagrange’a, Warszawa 1999 (odstąpiony innemu promotorowi).

 10. A. Pelc, Konsekracja w zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1999.

 11. A. Baran, Formacja permanentna w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów po Soborze Watykańskim II w świetle oficjalnych dokumentów zakonu, Warszawa 1999.

 12. J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina w ujęciu bpa Antoniego Pawłowskiego 1903-1968, Warszawa 2000.

 13. A. Karczewski, Życie duchowe chrześcijanina jako zbawczy dialog z Bogiem w nauczaniu księdza Franciszka Blachnickiego (1921-1987), Warszawa 2000.

 14. G. Tworzewski, Duchowość kapłańska na łamach “The Priest” (1972-1997), Warszawa 2000.

 15. T. Kotlewski, Droga życia mistycznego chrześcijanina w pismach św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2000.

 16. B. Dziourach (Ukraina), Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty, Warszawa 2000.

 17. A. Szczupał, Ascetyczno-mistyczna formacja życia duchowego: studium na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2001.

 18. B. M. Czerwiński, Droga doskonałości chrześcijańskiej na podstawie pism św. Cypriana biskupa Kartaginy, Warszawa 2001.

 19. J. Kubisa, Cierpienie w życiu duchowym chrześcijanina na podstawie pism Scotta M. Pecka, Warszawa 2001.

 20. B. Kozłowski, Świętość chrześcijańska według ks. Mariana Nasalskiego (1860-1942), Warszawa 2001.

 21. S. Suwiński, Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Warszawa 2002.

 22. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1996), Warszawa 2002.

 23. K. Świerszcz, Ideał świętości chrześcijanina według bł. Marcelina Darowskiej, Warszawa 2002.

 24. M. Tatar, Świętość chrześcijanina według bł. A. Rewery, Warszawa 2002.

 25. E. Matulewicz, Zjednoczenie mistyczne według bł. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2002.

 26. J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, Warszawa 2002.

 27. W. Gałązka, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi na podstawie pism ks. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Warszawa 2002.

 28. M. Wesołowski, Świętość żołnierza w nauczniu Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Warszawa 2003.

 29. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Warszawa 2003.

 30. A. Oberstar, (Słowenia) Świętość chrześcijanina w nauczaniu abp. Antoniego Bonawentury Jeglica, Warszawa 2003.

 31. L. Kowalewski, Mistyczne zjednoczenie według Jana Ruysbroecka, Warszawa 2003.

 32. S. Legawiec, Duchowa odnowa chrześcijanina w nauczaniu biskupa Teodora Kubiny, Warszawa 2003.

 33. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Liebermanna, Warszawa 2004.

 34. F. Tokarski, Formacja duchowa w Ruchu Światło – Życie na podstawie pism Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2004.

 35. R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księda Jakuba Alberione, Założyciela Rodziny Paulińskiej, Warszawa 2005.

 36. H. Krowicki, Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: studium teologiczne na podstawie pism Założycieli o. Marii-Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych Generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) i o. Euthyme Rouchouze (1853-1869), Warszawa 2005.

 37. W. Przybyło, Duchowość zakonna Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w świetle pism Założycielki św. Marii de Mattias i dokumentów zgromadzenia, Warszawa 2005.

 38. T. Szałkowska, Duchowość zakonna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego według pism s. Faustyny Kowalskiej i ks. Michała Sopoćki, Warszawa 2005.

 39. A. Zelek, Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słodkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Warszawa 2005.

 40. J. Błażejak, Miłość w ujęciu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2006.

 41. V. Hartánkowa, (Słowacja), Duchovny život krestánov na Slovensku w rokoch 1918-1948 podle vybraných teológov, Bratysława 2006.

 42. A. Kraszewska, Doskonałość chrześcijańska według nauczania biskupa Edwarda Kisiela, Warszawa 2006.

 43. P. M. Strojecki OCDS, Duchowość III Świeckiego Zakonu NMP z Góry Karmel i św. Teresy od Jezusa na podstawie polskiej literatury teologicznej z lat 1876-1952, Warszawa 2006.

 44. W. Sugier, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2006.

 45. B. Kozioł, Duchowość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej według o. Ignacego Posadzego, Warszawa 2007.

 46. S. Kowalik, Świętość chrześcijanina w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Warszawa 2007.

 47. A. Siudak, Duchowość zakonna Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism bł. Heleny de Chappotin (Marii od Męki Pańskiej), Warszawa 2007.

 48. S. Szelągowski, Świętość żołnierza, w nauczaniu biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głodzia (1991-2004), Warszawa 2008.

 49. D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym według pism o. Piotra Semenenki, Warszawa 2009.

 50. J. Zielonka, Duchowość Zakonu “Communio in Christo” w świetle życia i pism mistycznych Założycielki Teresy Linssen (1927-1994), Warszawa 2009.

 51. K. Czyżyk, Duchowość apostolska według o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2009.

 52. L. Poleszak SCJ, Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Warszawa 2010.

 53. M. Buzun, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara, Warszawa 2010.

 54. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, Warszawa 2010.

 55. J. Kołak, Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, Warszawa 2011.

 56. L. Nowakowski, Świętość harcerza w literaturze międzywojennej, Warszawa 2011.

 57. M. Piwnicki, Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998), Warszawa 2011.

 58. W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-2008), Warszawa 2011 (Ukraina).

 59. G. Matlak CFD, Duchowość Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej, Warszawa 2011.

 60. S. Sznurkowski, Duchowość Instytutu “Świętej Rodziny” w pismach ks. Stefano Lamery SSP (1912-1997), Warszawa 2012.

 61. R. Bączek, Świętość małżeństwa i rodziny według nauczania bpa Stanisława Stefanka, Warszawa 2012.

 62. A. Daniewicz, Teologia modlitwy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2012 (odstąpiony innemu promotorowi).

 63. H. Noga, Świętość chrześcijanina w świetle piśmiennictwa ks. Lawrance G. Lovasika SVD (1913-1986), Warszawa 2012.

 64. E. Korbut, Duchowość zakonna Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2013.

 65. K. O. Sannikowa, Duchowość Krwi Jezusa w piśmiennictwie o. Winfrieda M. Wermtera (obrona odbyła się na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, 8. 10. 2014).

 66. W. Bożek, Świętość chrześcijanina w świetle nauczania ks. abpa Jerzego Ablewicza, Warszawa 2014.

 67. M. Pinkiewicz, Świętość chrześcijanina w nauczaniu Biskupa Józefa Drzazgi (1914-1978), Warszawa 2015.

 68. A. Pawlak, Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2015.

 69. Ł. Białk, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

 70. R. Kobiałka, Świętość chrześcijanina w nauczaniu papieża Benedykta XVI (2005-2013), Warszawa 2016.

 71. M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945), Warszawa 2018.

 72. M. Dłutowski, Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki, Warszawa 2019 (odstąpiony innemu promotorowi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

 73. A.Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie ks. bpa Adama Lepy, Warszawa 2019.

 74. S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kardynała Carlo Marii Martiniego, Warszawa 2019.

 75. P. Owcarz, Modlitwa myślna w pierwotnej tradycji kapucyńskiej (1535-1628), Warszawa 2020.

 76. M. Pabiańczyk, Świętość kapłana na łamach „Pastores” w latach 1998-2018, Częstochowa 2020; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 77. G. Cupa, Droga do świętości o. Pio na podstawie listów, Częstochowa 2020 (odstąpiony innemu promotorowi, UPJP II, Kraków).

 78. A. Sękiewicz, Świętość chrześcijanina w nauczaniu księdza biskupa Stefana Bareły, Częstochowa 2020 ( odebrana nie przepisowo przez Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie).

 79. P. Szatlewski, Dynamizm życia duchowego według Fredericka Williama Fabera (1814-1863), Warszawa 2022.

 80. J. Pyszna, Duchowość zakonna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Warszawa 2022