CZŁONEK RAD NAUKOWYCH, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

 1. Członek Rady Naukowej: Roczniki Teologii Duchowości, KUL, Lublin.

 2. Członek Rady Naukowej: Życie Konsekrowane, Wrocław.

 3. Członek Rady Naukowej: Communio in Christo, Mechernich, Niemcy.

 4. Współzałożyciel, konsultant i członek Rady Naukowej: Studia Theologica Grodnensia, Grodno, Białoruś.

 5. Członek Rady Naukowej: Veritati et Caritati, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

 6. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Episteme, Olecko-Warszawa, UKSW.

 7. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Zarządzanie i Edukacja, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

 8. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Emaus, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

 9. Współzałożyciel, członek Rady Naukowej: Emaus 2000, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

 10. Członek Komitetu Naukowego serii: Duchowość w Polsce, KUL, Lublin.

 11. Członek Rady Naukowej serii: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja, UPJPII, Kraków.

 12. Współzałożyciel, członek redakcji czasopisma: Kurier Polski, Corona, Kalifornia, USA.

 13. Współinicjator powołania: Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna, UKSW Warszawa.

 14. Współinicjator powołania: Studia Nauk Teologicznych PAN, Warszawa.