WYKŁADY OKOLICZNOŚCIOWE
(WYGŁOSZONE OD 1996 R.)

 1. “Współczesne ujęcie teologii duchowości”, Spotkanie naukowe teologów moralistów i teologów duchowości, ATK (1986).

 2. “Mistyka przeżyciowa a mistyka studyjna”, Spotkanie naukowe teologów moralistów i teologów duchowości, ATK (1987).

 3. “Teologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej”, Klub Inteligencji Katolickiej, Częstochowa (07.12.1993).

 4. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1996).

 5. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1996).

 6. “Św. Faustyna Kowalska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1996).

 7. “Obraz świętości Sługi Bożego Ojca Bernarda Kryszkiewicza CP”, Klub “Civitas Christiana” Warszawa (29.09.1996).

 8. “Jaki powinien być styl życia i posługa kapłana, aby był darem dla Kościoła jako Ludu Bożego (wymiar praktyczny)”. Zjazd księży i sióstr zakonnych diecezji warszawsko-praskiej, Warszawa (21.11.1996).

 9. “Mystagogia jako wprowadzenie w tajemnicę Boga”, Archidiecezjalne Centrum Duchowości, Olsztyn k. Częstochowy (01.12.1996).

 10. “Chrystus źródłem życia duchowego człowieka”, Hanau – Polska Misja Katolicka w Niemczech (12.12.1996).

 11. “Duchowość chrześcijanina”, Radio Fiat, (12.01.1997).

 12. “Sekty polskie”, Radio Polskie, (16.06.1997).

 13. “Mistyka w życiu chrześcijanina”, Radio Fiat, (16.10.1997).

 14. “Teologia Koronki do Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1997).

 15. “Teologia Koronki do Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1997).

 16. “Polska mistyka”, Radio Józef, (25.11.1997).

 17. “Polska mistyka”, cz. 2, Radio Józef, (12.01.1998).

 18. “Pojęcie państwa i ojczyzny według Bogdana Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (11.06.1998).

 19. “Badania nad polską duchowością”, Nasze Radio Kalifornia, (20.09.1998).

 20. “Badania nad duchowością Polaków żyjących na ziemiach wschodnich”, Nasze Radio Kalifornia, (27.09.1998).

 21. “Polscy mistycy”, Nasze Radio Kalifornia, (04.10.1998).

 22. “Bł. Faustyna Kowalska”, Nasze Radio Kalifornia, (11.10.1998).

 23. “Zjawiska nadzwyczajne”, Nasze Radio Kalifornia, (18.10.1998).

 24. “Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny”, Nasze Radio Kalifornia, (25.10.1998).

 25. “Adwent”, Nasze Radio Kalifornia, (29.11.1998).

 26. “Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1998).

 27. “Pismo święte o miłosierdziu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.1998).

 28. “Miłosierdzie a grzech”, “Czytanie Pisma świętego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.08.1998).

 29. “Miłosierdzie a grzech”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1998).

 30. “Bogdan Jański – twórca szkoły duchowości zmartwychwstańczej”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (06.11.1998).

 31. “Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (03.12.1998).

 32. “Polska szkoła zmartwychwstańcza”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (08.12.1998).

 33. “Odnowa duchowa społeczeństwa według B. Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (06.01.1999).

 34. “Życie kontemplacyjne źródłem osobistej świętości”, Siostry Karmelitanki, Włocławek (09.03.1999).

 35. “Mistyka przeżyciowa”, Siostry Karmelitanki, Włocławek (16.03.1999).

 36. Przemówienie w czasie wręczenia nagrody “Bóg zapłać 99, Sala Kinowa Domu Dziennikarza, ul. Foksal, Warszawa (15.04.1999);

 37. “Pojęcie miłosierdzia”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.1999).

 38. “Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (17.07.1999).

 39. “Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.1999).

 40. “Stary Testament”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.1999),

 41. “Pojęcie miłosierdzia, cd.”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.1999).

 42. “Duchowość rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR”, Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Los Angeles (USA) (26.08.1999).

 43. “Dożynki ludowe wyrazem narodowej religijności”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda (USA) (19.09.1999).

 44. “Religijny aspekt wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, (wykład inauguracyjny), Warszawa (22.10.1999).

 45. “Personalistyczny charakter wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (29.10.1999).

 46. “Miłosierdzie Boże według bł. Faustyny obrazem duchowości kapłana”, Diecezjalny zjazd księży diecezji grodzieńskiej, Kuria Diecezjalna - Instytut Katechetyczny, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

 47. “Teologia duchowości”, Spotkanie z alumnami seminarium magisterskiego z teologii duchowości, Grodno (Białoruś) (08.11.1999).

 48. “Ziemia grodzieńska - ziemią Miłosierdzia”, Spotkanie laikatu diecezji grodzieńskiej, Grodno (Białoruś) (09.11.1999).

 49. “Obraz «Jezu Ufam Tobie» - wzorem życia chrześcijanina”, Spotkanie z parafianami, Porzecze (Białoruś) (09.11.1999).

 50. “Świętość chrześcijanina świadectwem wiary”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (16.11.1999).

 51. “Świętość służbą człowiekowi”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (23.11.1999).

 52. “Współczesne ujęcie mistyki”, Archidiecezjalne Centrum Duchowości, Olsztyn k. Częstochowy (19.11.1999).

 53. “Czym jest uniwersytet dla współczesnego człowieka - Jan Paweł II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.1999).

 54. “Święci i męczennicy diecezji mohylewskiej”, Spotkanie z wiernymi, Mohylew (Białoruś) (18.12.1999).

 55. “Duchowość ekologiczna”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (12.01.2000).

 56. “Życie Bogdana Jańskiego ukazane jako droga do doskonałości i świętości”, konwersatorium , Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (21.01.2000).

 57. “Fenomen nawrócenia, poszukiwania i trwania w prawdzie”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (28.01.2000).

 58. “Bogdan Jański – polski św. Augustyn”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (04.02.2000).

 59. “Pierwsi towarzysze Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (11.02.2000).

 60. “Duchowość współczesnego człowieka”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (12.02.2000).

 61. “Domek Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (18.02.2000).

 62. “Patriotyzm B. Jańskiego – zasługi dla narodu, Kościoła i państwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (25.02.2000).

 63. “Między Bałtykiem a Morzem Czarnym - ziemia męczenników i świętych”, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Towarzystwo Polska-Ukraina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (17.03.2000).

 64. Wprowadzenie do wykładu prof. Dawida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (27.04.2000).

 65. “Miłosierdzie Boże według Dzienniczka św. Faustyny”, Kościół Świętego Ducha, Wilno (29.04.2000).

 66. “Miłosierdzie Boże a duchowość kapłańska”, Wykład dla księży diecezji toruńskiej, Toruń (10.05.2000).

 67. “Określenie mistyki chrześcijańskiej”, Centrum Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (15.05.2000).

 68. “Rola kapłanów w posłannictwie Miłosierdzia Bożego według św. Faustyny”, Wykład dla księży diecezji toruńskiej, Toruń (29.06.2000).

 69. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2000).

 70. “Perykopa o synu marnotrawnym”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2000).

 71. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2000).

 72. “Pismo święte o grzechu”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2000).

 73. “Grzech według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2000).

 74. “Duchowość polska, święci średniowiecza”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.09.2000).

 75. “B. Jański wobec kwestii społecznej – prekursor nauki społecznej Kościoła”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (06.10.2000).

 76. B. Jański wobec zagadnień politycznych”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego (13.10.2000).

 77. “Wychowanie katolickie w świetle nauki Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (20.10.2000).

 78. “B. Jański – patronem trudnych czasów”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (27.10.2000).

 79. “B. Jański – prekursorem zaangażowania świeckich w Kościele”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

 80. “B. Jański – patron Szkół Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa, (24.11.2000).

 81. “Antropologia człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.01.2001).

 82. “Jak trafić do młodego człowieka, jak mu przekazać drogę do Boga”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (15.12.2000).

 83. “Odkupienie przez Jezusa Chrystusa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.01.2001).

 84. “Perspektywy życia człowieka odkupionego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.01.2001).

 85. “Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

 86. “Współczesne sytuacje godzące w godność człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.02.2001).

 87. “Ateizm – poniżenie człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.02.2001).

 88. “Nauczanie Kościoła dotyczące problemów antyludzkich”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.02.2001).

 89. “Wychowanie według Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (18.03.2001).

 90. “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.03.2001).

 91. “Bogdan Jański – intelektualista i duchowy przewodnik”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (09.04.2001).

 92. “Bogdan Jański - humanista XIX wieku”, Wydział Nauk Społecznych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.05.2001).

 93. “Bogdan Jański – człowiek nawrócenia”, Wydział Zarządzania WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.05.2001).

 94. “Personalistyczna i antropologiczna koncepcja wychowania”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (09.06.2001).

 95. “Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2001).

 96. “Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (16.07.2001).

 97. “Wizje św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2001).

 98. “Apokryfy”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2001).

 99. “Edukacja w perspektywie zmartwychwstańczej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03-05.09.2001).

 100. “Modlitwa na nowo”, XVIII Warmińskie Dni Duszpasterskie, Olsztyn (07.09.2001).

 101. Przemówienie uzasadniające nadanie tytułu doktora honoris causa ks. kard. J. Glempowi przez Radę Wydziału Teologicznego UKSW, Uroczystość wręczenia dyplomu, UKSW (08.10.2001).

 102. “Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża (11.10.2001).

 103. “Dziedzictwo męczeństwa św. M. Kolbe w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego”, Wyższe Seminarium OO. Franciszkanów, Łódź-Łagiewniki (15.10.2001).

 104. “Sakrament małżeństwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.10.2001).

 105. “Rodzina kościołem domowym”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.11.2001).

 106. “Zagrożenia rodziny”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.11.2001).

 107. “Problematyka sekt”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.11.2001).

 108. “New Age – nowa religia współczesności”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.11.2001).

 109. “Idealna forma społeczeństwa na ziemi”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.12.2001).

 110. “Kierunki rozwoju współczesnej duchowości w Polsce i w świecie”, Plenarne spotkanie ogólnopolskiej Rodziny Ruchów, Warszawa (27.04.2002).

 111. “Propozycje w sprawie Komitetu Nauk teologicznych PAN”, V Spotkanie dziekanów Wydziałów Teologicznych, Uniwersytet Śląski, Katowice (03-04.05.2002).

 112. “Wątpię, wierzę, szukam”, TV1 (16.06.2002).

 113. “Mistyka chrześcijańska”, TV1 (16.06.2002).

 114. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2002).

 115. “Św. Paweł Apostoł”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2002).

 116. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2002).

 117. “Polska duchowość maryjna”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2002).

 118. “Zjawiska nadzwyczajne w życiu św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2002).

 119. “Dialog o Bożej Opatrzności św. Katarzyny ze Sienny”, Radio Fiat (03.11.2002).

 120. “Rozgrzeszenie sakramentalne a rozgrzeszenie własne”, TV1 (03.11.2002).

 121. “Komitet Nauk Teologicznych”, zjazd dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, KUL (08-09.11.2002).

 122. “Duchowość Miłosierdzia Bożego”, XXI Jasnogórska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich, Częstochowa (07.12.2002).

 123. “Nawrócenie chrześcijanina”, konferencja adwentowa, Adwentowy Dzień Skupienia, Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.12.2002).

 124. “Homilia III niedziela adwentu”, Radio Fiat (15.12.2002).

 125. “Homilia IV niedziela adwentu”, Radio Fiat (22.12.2002).

 126. “Komitet Nauk Teologicznych PAN”, Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (14.01.2003).

 127. “Opracowanie albumu 10-lecia Szkoły”, Spotkanie pracowników Szkół Jańskiego, Warszawa (15.01.2003).

 128. “Kierunki rozwoju współczesnej duchowości Polsce”, Ogólnopolska konferencja Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich i Krajowych Moderatorów Stanowych i Specjalistycznych, Niepokalanów (24-25.04.2003).

 129. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.07.2003).

 130. Przemówienie z racji nadania stopnia doktora honoris causa ks. kard. Janowi Korcowi ze Słowacji, UKSW (25.09.2003).

 131. “Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.07.2003).

 132. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2003).

 133. “Duchowość polska – XV i XVI wiek”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2003).

 134. “Świętość według św. Faustyny”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2003).

 135. “Nauka w służbie człowieka według Jana Pawła II”, Inauguracja roku akademickiego Instytutu Teologicznego, Częstochowa (17.10.2003).

 136. “Teologia duchowości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (05.11.2003).

 137. “Duchowość życia s. Róży Godeckiej”, Siostry Honoratki, Częstochowa (05.11.2003).

 138. Przemówienie w Dniu skupienia studentów i pracowników Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.12.2003).

 139. “Miejsce człowieka w relacji z Bogiem:, Klub Abstynencki “Radość” i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Szansa”, Płońsk (17.01.2004).

 140. “Pojęcie świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (11.03.2004).

 141. Życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej i 40-lecia święceń kapłańskich i 30-lecia pracy w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku ks. bp. Edwarda Ozorowskiego”, UKSW (17.04.2004).

 142. “Świętość – dynamiczny proces”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.03.2004).

 143. “Mistyczny wymiar świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (08.05.2004).

 144. “Mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (15.05.2004).

 145. “Formacja filozoficzna”, Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Krakowie, Kraków (18.05.2004).

 146. “Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2004).

 147. “Obraz Jezu , ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2004).

 148. “Duchowość polska – przełomu XIX i XX wieku”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (20.08.2004).

 149. “Obraz Jezu , ufam Tobie”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2004).

 150. “Duchowość Narodu Polskiego na przełomie XIX-XX wieku, 1830-1914, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD1, Yorba Linda 2005 (USA).

 151. “Antropologiczne podstawy świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.11.2004).

 152. “Cnoty teologalne a rozwój życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (13.11.2004).

 153. “Teologia symboliki kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi”; poświęcenie kaplicy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2005).

 154. “Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (19.07.2005).

 155. “Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2005).

 156. “Duchowość polska – wiek XVIII”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (15.08.2005).

 157. “Kult Miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2005).

 158. Homilia, 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku, Kościół św. Marcina, Kłobuck (17.09.2005).

 159. “Teologiczne podstawy życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.11.2005).

 160. “Proces życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.12.2005).

 161. “Droga oczyszczenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.01.2006).

 162. “Droga oświecenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.03.2006).

 163. “Teologia miłości według encykliki Deus caritas est Benedykta XVI”, Zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas, Rajskie (09.05.2006).

 164. “Droga zjednoczenia”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (12.05.2006)

 165. “Zjednoczenie mistyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.05.2006).

 166. Przemówienie o formacji duchowej do uczestników Rady Wydziału Nauk Społecznych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.06.2006).

 167. “Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2006).

 168. “Polskie rocznice patriotyczne XX wieku”, DVD1, produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, (27.08.2006).

 169. “Duchowość Narodu Polskiego w ciągu tysiąclecia”. Zarys teologiczno – historyczny, DVD1, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, sierpień 2006.

 170. Przemówienie, homilia, w: Polskie rocznice patriotyczne XX wieku, Produkcja: Videofact, DVD1, Yorba Linda (27.08.2006), (USA).

 171. “Duchowość Narodu Polskiego poprzez więzi kulturowo-twórcze, Zarys teologiczno-historyczny”, Produkcja: Videofact DVD3, Yorba Linda sierpień 2006 (USA)

 172. “Film katolicki a laicki”, dyskusja, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (28.08.2006).

 173. “Miłosierdzie ratunkiem dla świata”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2006).

 174. “Cnoty teologalne fundamentem życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.10.2006).

 175. “Dary Ducha Świętego a życie duchowe”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (28.11.2006).

 176. “Modlitwa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.01.2007).

 177. “Medytacja”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (23.01.2007).

 178. “Rodzaje modlitwy”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.05.2007).

 179. Ogłoszenie wyników konkursu o nagrodę Kierownika Duchownego ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, pt. “Nawrócenie Bogdana Jańskiego”, wręczenie nagród, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2007).

 180. “Błędne rozumienie miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.08.2007).

 181. “Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim”, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Ca, 6 sierpień 2007.

 182. “Historia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Produkcja: Videofact, Yorba Linda, (06.08.2007) (USA).

 183. Przemówienie, homilia, w: “Dekoracja Weteranów Polskich – 2007”, Produkcja: Videofact DVD, Yorba Linda (25.08.2007), (USA).

 184. Dekoracja Weteranów Polskich. Homilia, DVD, Produkcja: Videofact, Yorba Linda Kalifornia, 25 sierpień 2007.

 185. “Błędne rozumienie miłosierdzia Bożego”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Rycerze Miłosierdzia Bożego, Yorba Linda Kalifornia, (01.09.2007).

 186. Homilia, i wykład “Wiara i rozum”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Elblągu, Katedra elbląska, Elbląg (17-19.09.2007).

 187. Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Katedra Elbląska, Elbląg (29.09.2007).

 188. Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Dom Duszpasterski, Sanktuarium Łagiewniki (05.10.2007).

 189. “Modlitwa wewnętrzna”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (15.10.2007).

 190. “Kontemplacja nabyta”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (22.11.2007).

 191. “Wizja nauki według Bogdana Jańskiego”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (08.12.2007).

 192. “Kontemplacja wlana”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.01.2008).

 193. “Rozwój modlitwy”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (25.02.2007).

 194. “Kontemplacja a doświadczenie Boga”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (28.05.2008).

 195. “Mistyka Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.08.2008).

 196. “Duchowość polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (08.08.2008).

 197. “Teologia Miłosierdzia”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, (01.09.2008).

 198. “Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD Produkcja Videofact, 18 sierpień 2008.

 199. Przemówienie inauguracyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03.10.2008).

 200. “Bogdan Jański wzorem młodzieży”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (10.10.2008).

 201. “Formacja duchowa. 15-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kościół św. Krzyża, Warszawa, (18.10.2008).

 202. “Określenie nocy ciemności”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej”, Częstochowa (27.10.2008).

 203. “Czynne oczyszczenie”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (14.11.2008).

 204. “Bierne oczyszczenie”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.12.2008).

 205. “Oczyszczenie władz ludzkich”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (22.01.2009).

 206. “Tu też jest Polska”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD. Produkcja: Wideofact – Kalifornia USA, 2008.

 207. “Noce ciemności procesem rozwoju duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (23.02.2009).

 208. “Negatywne skutki nocy ciemności”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.05.2009).

 209. “Działalność kapelanów i kierownika duchownego w szkołach im. Bogdana Jańskiego”; badania naukowe Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, spotkanie szkoleniowe osób funkcyjnych Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Nowogród (06-08.07.2009).

 210. “Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II. Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część I, (07.08.2009).

 211. “Cierpienie według św. Faustyny”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego, część II, (04.09.2009).

 212. “Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu, (11.10.2009).

 213. “Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, (18.10.2009).

 214. “Zjednoczenie mistyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.11.2009).

 215. “Postawa Bogdana Jańskiego wyzwaniem dla współczesnych czasów”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2009).

 216. “Aniołowie w naszym życiu”, wernisaż, wystawa prac “Nasze anioły” wykonanych przez artystów z Częstochowy, Wrocławia, Gminy Janów, Janów (16.12.2009).

 217. “Zjednoczenie mistyczne a doświadczenie Boga”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.01.2010).

 218. “Istota zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (07.03.2010).

 219. “Elementy zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.04.2010).

 220. “Świętość mistyczna chrześcijanina”, Duszpasterstwo akademickie studentów z krajów wschodnich, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 62, (16.04.2010).

 221. “Duchowy wymiar pielgrzymki jasnogórskiej”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul Piotrkowska 17 (24.05.2010).

 222. “Stopnie zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.05.2010).

 223. “Przesłanie św. Faustyny a przesłanie R. Celakównej”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (06.08.2010).

 224. “Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2010/2011”. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (01.10.2010).

 225. “Bogdan Jański - człowiek zmartwychwstania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.10.2010).

 226. “Program formacyjny na rok 2011: Ewangelizacja świata nauki”, Rada Szkoły, “Gołoborze” Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Rudki k. Nowej Słupi (04.11.2010).

 227. “Bogdan Jański – człowiek kreatywny”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.12.2010).

 228. “Zjednoczenie proste”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (18.12.2010).

 229. “Zjednoczenie ekstatyczne”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.01.2011).

 230. “Zjednoczenie zaręczynowe”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (06.03.2011).

 231. “Zjednoczenie przemieniające”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.04.2011).

 232. “Pielgrzymka jasnogórska jako dar beatyfikacyjny Jana Pawła II”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul. Piotrkowska 17 (07.05.2011).

 233. “Konferencja patriotyczna”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (21.08. 2011), DVD, Videofact-Kalifornia USA, 2011.

 234. “Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (05.08.2011).

 235. “Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, Rycerze Miłosierdzia Bożego (28.08.2011).

 236. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2011/2012, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu (04.10.2011).

 237. “Mistyka Miłosierdzia Bożego”, Klub Inteligencji Katolickiej, Płock (11.10.2011).

 238. “Skutki zjednoczenia mistycznego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (27.10.2011).

 239. “70-lecie życia o. Stanisława Szczepaniaka”, Klasztor Ojców Serca Jezusa i Maryi, Polanica Zdrój (13.11.2011).

 240. “Bogdan Jański – patriota”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2011).

 241. “Koncepcja życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (19.01.2012).

 242. “Błędne koncepcje życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (29.05.2012).

 243. Cykl wykładów: “Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, studenci pierwszego roku wydziałów UKSW ( 05,12. 03; 03.04; 07.05.2012).

 244. “Kult Miłosierdzia Bożego drogą do świętości. Mistyka według “Dzienniczka” s. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Wydział Duszpasterski Kurii Warszawsko-Praskiej, aula kurii diecezjalnej przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3 (17.04.2012).

 245. “Program promocji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego” w parafiach, Zjazd członków konwentów i kolegiów wydziałów Szkoły, Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, Falenica-Warszawa (23-24.04.2012).

 246. Cykl wykładów: “Życie mistyczne m. Marii Teresy Linssen a charyzmat posłania”, “Nadzwyczajny charyzmat miłości”, “Nowa ewangelizacja a charyzmat miłości”, “Aktualność charyzmatu m. Marii Teresy dla współczesnego Kościoła”, Siedziba: Communio in Christo, Bruchgasse 14, Mechernich (Niemcy), (24–26.05.2012).

 247. “Życie duchowe chrześcijanina”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (29.07.2012).

 248. “Historia różańca świętego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (15.08.2012).

 249. “Teologia odpustów”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (26.08.2012).

 250. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (05.10.2012).

 251. “Bogdan Jański a współczesne czasy”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (12.10.2012).

 252. “Bogdan Jański – przykład przedsiębiorczości”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2012).

 253. “Pojęcie świętości ontycznej i moralnej”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (26.11.2012).

 254. “Świętość chrześcijanina”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (08.02.2013).

 255. “Rozwój świętości”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (09.05.2013).

 256. “Świętość a mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (16.05.2013).

 257. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu (12.10.2013).

 258. “Wiara fundamentem życia duchowego chrześcijanina”, Uniwersytet Otwarty UKSW, kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk (27.02.2013).

 259. “Wiara na drodze życia mistycznego”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Wydział Duszpasterski Kurii Warszawsko-Praskiej, aula kurii diecezjalnej przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3 (19.03.2013).

 260. “Mistyka przeżyciowa”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (26.05.2013).

 261. Przemówienie na Święto Szkoły na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2013).

 262. “Bogdan Jański – intelektualista”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (15.12.2013).

 263. “Mistyka miłosierdzia Bożego”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Kościół Wszystkich Świętych, Warszawa (01.04.2014).

 264. “Przykłady mistyki przeżyciowej”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (17.04.2014).

 265. “Bogdan Jański wzorem dla młodzieży”, VI Rocznica nadania imienia Bogdana Jańskiego Publicznemu Gimnazjum w Winnicy, Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego, Winnica (22.05.2014).

 266. “Etyczne zasady biznesu”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.05.2014).

 267. “Świętość Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (27.07.2014).

 268. “Świętość chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (03.08.2014).

 269. “Św. Jan XXIII mistykiem”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (10.08.2014).

 270. “75 rocznica Powstania Warszawskiego”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (17.08.2014).

 271. “Święci papieże wzorem życia duchowego”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (24.08.2014).

 272. “Człowiek centrum życia świata”, Infocentrum, Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 (19.09.2014).

 273. “Ostatni święci Papieże”, Dom Rekolekcyjny SS. Honoratek w Olsztynie k/ Częstochowy (24.09.2014).

 274. “Wątki religijne w poezji Zofii Powązki-Zawadki i Aleksandry Omięckiej”, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 22, Kobyłka (06.10.2014).

 275. “Zasady etyczne w zarządzaniu i biznesie”, Warsztaty uzyskiwania wpływu etyki na biznes z wykorzystaniem “Symulatora Strategii CSR”, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.11.2014).

 276. “Nadprzyrodzony wymiar życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (24.11.2014).

 277. Prezentacja badań: “Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”, 30. rocznica założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29.11.2014); por. 30. rocznica założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 38-42; Biskup Heinrich otrzymał zaproszenie do Polski, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 45-46.

 278. Przemówienie dotyczące wręczenia książki: “Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej matki Marii Teresy Linssen (1927-1994)”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, z racji 30 rocznicy założenia zakonu Communio in Christo, o. K. H. Hausowi - głównemu przełożonemu, Mechernich (29.11.2014); por. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 279. “Uświęcające działanie łaski u podstaw życia duchowego”, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Częstochowa (13.12.2014).

 280. “Życie mistyczne a liturgia”, Wykładowcy i studenci Sekcji Teologii Liturgii, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, ul. Klasyków 52/54 (11.01.2015).

 281. From und Struktur gewordene Liebe Gottes. “Die Erfahrung der Gottesliebe in der Erahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen”, Communio in Christo, Jg. 38-, Nr 1, Februar 2015, s. 38-40.

 282. “Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia św. Marcina, Gostynin (25. 10. 2017).

 283. “Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Zielonka (26. 10. 2017).

 284. “Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, parafia ś. Maksymiliana Marii Kolbe, Płońsk (28.11. 2017).

 285. “Miłosierdzie drogą do świętości w świetle św. Faustyny”, Uniwersytet Otwarty UKSW, Kościół rektorski Niepokalanaego Poczęcia NMP, Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa (30. 11. 2017).

 286. “Mistyka pasyjna”, Szkoła Katedralna, Hotel Ukraina, Łuck, Ukraina (18.03. 2018).

 287. “Świętość według Adhortacji Apostolskiej Gaudete et Exsultate papieża Franciszka”, wykład dla księży diecezji ełckiej, bazylika, Sejny (26. 06. 2018).

 288. „Przemówienie”. Rok inauguracyjny w Wyższej szkole Przedsiębiorczości, Warszawa (6. 10. 2018).

 289. „Duchowość polska na przełomie XIX I XX wieku”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa (20. 10. 2018).

 290. „Świętość chrześcijanina według Adhortacji Gaudete et exultate papieża Franciszka”, Parafia Miłosierdzia Bożego, Płońsk (29. X. 2019).

 291. „Działanie ducha złego na drodze wzrostu duchowego”, XXXIX Kurs Duchowości Ignacjańskiej, Częstochowa, Ojcowie Jezuici (2. XI. 2019).

 292. „Świętość chrześcijanina” , Inauguracja roku akademickiego Akademii Wiary, Zielonka ( 28. XI. 2019).

 293. „Świętość według nauczania Adhortacji Apostolskiej Gaudete et Exsultate papieża Franciszka”, Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym, Łomża (16.X.2021).

 294. Istota modlitwy, Uniwersytet Otwarty UKSW, Parafia Miłosierdzia Bożego, Płońsk (24.03.2022).

 295. Adoracja, Uniwersytet Otwarty UKSW, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Zielonka (31.03.2022).