KSIĄŻKI
(AUTOR, WSPÓŁAUTOR, REDAKTOR)

 1. Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988.

 2. Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, Wyd. ATK, Warszawa 1992 (współautor).

 3. Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Wyd. ATK, Warszawa 1995.

 4. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997; tł. na język rosyjski; s. P. Wołczek, o. S. Staniewski, Grodno 1999.

 5. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, (red.) Wyd. ATK, Warszawa 1999.

 6. Mistyka – zagrożenie czy droga świętości? (red.), Wyd. ATK, Warszawa 1999.

 7. Myśli Bogdana Jańskiego, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 8. Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 9. Teologia życia mistycznego, Wyd. ATK, Warszawa 1999 (wyd. 2).

 10. Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999.

 11. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (1978-1988), (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 12. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2 (1989-1999), (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 13. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), t. 3, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 14. Jan Paweł II o nauce, t. 4, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 15. Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, (kon.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 16. Duchowość przełomu wieków (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2000.

 17. Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2000 (wyd. 2); tł. j. rosyjski, red. ks. A. Szczupał, tł. L. Michajlik, Wyd. Diecezji Grodzieńskiej, Grodno 2002; (Białoruś), tł. j. angielski, red. P. Bandurski, San Jose 2002 (USA).

 18. Duchowość Europy (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2001.

 19. W trosce o Kościół i Naród (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2001.

 20. Duchowość osób powołanych, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 21. Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 22. Duchowość współczesnego Kościoła, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 23. Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. Verbinum, Warszawa 2002.

 24. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (08.10.2001), (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2002.

 25. Chrześcijańska Europa, (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

 26. Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2003.

 27. Duchowość zmartwychwstańcza, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003; tł. na j. portugalski, tł. J. Solak, São Paulo 2008; São Paulo 2009 (wyd. 2) (Brazylia).

 28. Słownik polskich świętych, Yorba Linda 2003.

 29. Świętość ubogich świata, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2003.

 30. Świadkowie polskiej duchowości, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2004.

 31. Wydział Teologiczny 1954-2004, (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 2004.

 32. Żywoty polskich świętych, Wyd. Verbinum, Warszawa 2004, (j. polski, j. angielski).

 33. Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2006.

 34. M. M. Dutkowski, S. Urbański, Jan Paweł Wielki, John Poul II The Great, Juan Pablo El Grande, 1978-2005, Indio, 3 May 2006, (j. polski, j. angielski, j. hiszpański).

 35. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, (red.), seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 36. Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007.

 37. Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 73, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.

 38. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, (red.), seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008.

 39. W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.

 40. Krzyżu święty nade wszystko. Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

 41. Biela A., Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, (red.), Warszawa 2008.

 42. Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

 43. Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. W. Gałązka, E. Krawiecka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2009.

 44. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 45. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa- Łódź 2010.

 46. Eine neue Mystik der Liebe fűr unsere Zeit, 26. Ordensgedenktag der Grundung der Communio in Christo, am. 27. November 2010, Mechernich 2010.

 47. Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010.

 48. Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

 49. Program Roku Jańskiego, (red.), seria: Jański – ku przyszłości 4, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 17 lutego 2010.

 50. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 51. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 52. Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011.

 53. Odpowiedzialność ludzi nauki…, Wykłady inauguracyjne 2011/2012, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 54. “Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Wyd. Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2011.

 55. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 56. Na chwałę Bogu. Historia pierwszego dziesięciolecia parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, red. H. Kozikowska, S. Urbański, W. Gałązka, Wydawca Parafia p. w. Świętej Rodziny w Wyszkowie, Wyszków 2011.

 57. Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011.

 58. Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012.

 59. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.

 60. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 61. Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

 62. Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

 63. “Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. E. Krawiecka, W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 123, Wyd. Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2012.

 64. Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, współautor: ks. J. Zielonka, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013.

 65. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013.

 66. S. Urbański, S. Budzyński, Sokółka i inne cuda eucharystyczne nie tylko w Polsce, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2013.

 67. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

 68. “Sapere Aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2013.

 69. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 70. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 71. Pope John Paul II to lecturers, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development, Responsibility Human Work YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014.

 72. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 16, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

 73. Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), współautor: J. Zielonka, seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014; aktualnie tłumaczona na język niemiecki: Erfahrung der Liebe Gottes in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen (1927-1994), planowane wydanie: Mechernich 2016.

 74. Ku szczytom świętości. Miniprzewodnik dla początkujących i zaawansowanych w życiu mistycznym, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

 75. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 76. Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

 77. Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani (współautor: S. Budzyński, A. Ziółkowska), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015.

 78. Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

 79. “Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu”. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, seria: Mistyka polska 147, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

 80. W szkole świętości, seria: Mistyka polska 148, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016.

 81. Polska szkoła duchowości, seria: Duchowość Europy 3, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 82. Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 83. Mistyka przeżyciowa z obarzem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, Wyd. UKSW, Warszawa 2017.

 84. Mistyczki Niepodległej Polski 1918-2018. Przesłanie Jezusa, seria: Mistyka polska 152, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018.

 85. S. Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, seria: Mistyka polska 155, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2020.

 86. R. Ammann, M. Lang, H. J. Pottmeyer, S. Urbański, Worte der Hoffnung, Mechernich 2021, s. 145-163.