RECENZJE DOKTORATÓW

 1. Z. Targoński, Wolność jako zasada rozumienia osoby ludzkiej i jej rozwoju według ks. Wincentego Granata, Lublin 1989, KUL 1989.

 2. M. Chmielewski, Doświadczenie mistyczne w życiu i nauce Matki Marceliny Darowskiej (1827 - 1911), Lublin 1990, KUL 1990.

 3. A. Skiba, Model życia chrześcijańskiego według księdza Bronisława Markiewicza (1842 - 1912), Lublin 1991, KUL 1991.

 4. B. Słota, Reguły Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela jako realizacja wezwania do pójścia za Jezusem (Mt 1,16-20) głoszącym Ewangelię ubogim (Łk 4,18), Warszawa 1991, ATK 1991.

 5. J. Paszko, Chrystocentryzm Reguły św. Benedykta w świetle poprzedzającej tradycji monastycznej, Kraków 1991, PAT Kraków 1991.

 6. A. Panasiuk, Duchowość zakonna według Matki Marceliny Darowskiej, Warszawa 1991, ATK 1991.

 7. J. Piłat, Zasady formacji duchowej mnichów i kapłanów według św. Cezarego z Arles (470-543), Warszawa 1993, PWT Warszawa 1993.

 8. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Studium pastoralne, Lublin 1993, KUL 1993.

 9. S. Bakalarz, Kontemplacja i działanie w życiu duchowym Matki Kolumby Białeckiej, Lublin 1993, KUL 1993.

 10. M. Drogosz, Droga rad ewangelicznych sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego, Warszawa 1994, PWT Warszawa 1994.

 11. M. Łacek, Znaczenie Jasnej Góry dla duchowej i apostolskiej formacji laikatu w okresie od XVII do XX wieku w świetle jasnogórskich materiałów archiwalnych. Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 1993, PWT Warszawa 1995.

 12. A. Witko, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków 1994, PAT Kraków 1995.

 13. L. Król, Realizacja powołania chrześcijańskiego i kapłańskiego w życiu i nauczaniu bł. Michała Kozala, Warszawa 1995, ATK 1995.

 14. J. Nowak, Aktualność kaznodziejskiej koncepcji kształtowania sumienia w polskich kazaniach katechizmowych okresu międzywojennego, Kraków 1995, PAT 1995.

 15. W. Jankowski, La teologia spirituale di Maurice de la Taille, Roma 1994, ATK 1995.

 16. Z. Klawikowski, L´Eucaristia nelle attuali Costituzioni della Società di San Francesco di Sales, contributo per la spiritualità salesiana, Roma 1990, ATK 1995.

 17. M. Korczyński, Teologia kosmiczna w pismach Pseudo Dionizego Areopagity, Lublin 1996, KUL 1996.

 18. M. Kaczmarek, Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Lublin 1996, KUL 1996.

 19. J. Popławski, Ks. Kasper Drużbicki (1592-1662). Teologia krzyża, Lublin 1996, KUL 1996.

 20. S. Zalewski, Doświadczenie mistyczne a doskonałość człowieka według św. Jana od Krzyża, Lublin 1997, KUL 1997.

 21. M. Starczewski, Kształtowanie postaw polskiego laikatu wobec Kościoła na podstawie publikacji Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, Lublin 1997, KUL 1997.

 22. W. Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Studium na podstawie pism ks. Michała Rękasa i publikacji miesięcznika Apostolstwo Chorych w latach 1930 - 1995, Lublin 1997, KUL 1997.

 23. J. Bernaciak, Geneza i specyfika duchowości miłości i wynagrodzenia w świetle pism o. Jana Leona Dehona Założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Lublin 1997, KUL 1997.

 24. M. Mierzwa, Duchowość chrześcijańska według ks. Jana Balickiego (1869 - 1948), Warszawa 1997, ATK 1997.

 25. W. Macko, Il carisma del celibato dei laici e la sua incidenza nella loro vocazione alla santitá, Roma 1996, ATK 1997.

 26. M. Mokrzycki, La formazione sacerdotale nell´arcidiocesi di Leopoli dei Latini alla luce dei recenti documenti dopo il Consilio Vaticano II, Roma 1995, ATK 1997.

 27. M. Sokołowski, L´Esperienza personale degli Esercizi Spirituali di Sant´Ignazio come fondamento della direzione spirituale nell´Epistolario di San Claudio la Colombiére, Roma 1997, ATK 1997.

 28. E. Krężlik CSNI, Identita e principali impegni della “Vita religiosa nascosta” nel pensiero di P. Onorato Koźmiński, Romae 1997, ATK 1998.

 29. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne na podstawie piśmiennictwa o. R. Garrigou-Lagrange`a, Warszawa 1998, ATK 1998.

 30. M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1998, PAT Kraków 1998.

 31. A. Ruszała, Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, Kraków 1998, PAT Kraków 1998.

 32. J. Fudala, Cnoty teologalne w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego, Warszawa 1998, ATK 1998.

 33. T. Paszkowska, Integrująca rola Słowa w świetle literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum II, Lublin 1998, KUL 1998.

 34. W. Blin, Świętość Józefa z Nazaretu w ujęciu polskich kaznodziejów XX wieku, Warszawa 1998, ATK 1998.

 35. Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Lublin 1998, KUL 1998.

 36. P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne w nauce św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 1999, ATK 1999.

 37. J. Kubczak, The human person as an efficient cause in the christian anthropology of Karol Wojtyła, Washington 1996, ATK 1999.

 38. A. Bartyzel, Rozwój cnót teologalnych w życiu duchowym s. Zofii Tajber, Kraków 1999, PAT Kraków 1999.

 39. T. Balewski, Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II – “Reconciliatio et paenitentia”, Lublin 1999, KUL 1999.

 40. A. Uciecha, Nauka ascetyczna w Mowach Afrahata, Warszawa 1999, ATK 1999.

 41. J. Dąbrowski, Życie zakonne w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego w świetle Jego pism, Wrocław 1999, PWT Wrocław 1999.

 42. W. Studencka, Postawy i relacje w kierownictwie duchowym we współczesnym ujmowaniu zagadnień, Kraków 2000, PAT Kraków 2000.

 43. M. Milcevicova, Życia konsekrowane. Studium w ramach powszechnego powołania do świętości, Kraków 2000, PAT Kraków 2000 (j. słowacki).

 44. T. Bienasz, Nila Sorskiego antropologia życia wewnętrznego, Warszawa 2000, UKSW 2000.

 45. T. Michalski, Świętość według Pawła Apostoła, Warszawa 2000, UKSW 2000.

 46. S. Ratko, Rola walki duchowej w życiu pustelniczym według św. Antoniego Pustelnika, Lublin 2001, KUL 2001.

 47. M. Żądło, Wprowadzenie katechetyczne w medytację na podstawie podręczników metodycznych programu katechizacji w Polsce z 1971 roku, Lublin 2001, KUL 2001.

 48. A. Gembarski, Recepcja różnych szkół duchowości w duchowości św. Brata Alberta, Lublin 2001, KUL 2001.

 49. S. Bartuch, Model życia chrześcijańskiego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego, Lublin 2001, KUL 2001.

 50. D. Rafalska, Identyfikacja “objawień” z Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, Lublin 2001, KUL 2001.

 51. Z. Fałubska, Duchowość Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata, Studium teologiczno-źródłoznawcze, Lublin 2001, KUL 2001.

 52. A. Lis, Absolutna unikalność osoby ludzkiej a osamotnienie w świadomości osób zakażonych HIV i chorych na AIDS na podstawie studium przypadków, Lublin 2002, KUL 2002.

 53. K. Wałpiuk, Il mondo della comunicazione il primo areopago di Giovani Paolo II. Disertatio ad lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thome in urbe, Romae 2001, UKSW 2002.

 54. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych w świetle nauki Kościoła, dokumentów CMIS oraz międzynarodowego przeglądu “Dialog”, Lublin 2002, KUL 2002.

 55. J. Nawrot, Miłość pasterska jako rys duchowości kapłańskiej w świetle Synodów biskupów z 1971 i 1990 roku poświęcony kapłaństwu. Studium na podstawie polskich publikacji teologicznych, Lublin 2002, KUL 2002.

 56. M. Bernyś, Miłosierdzie jako największy przymiot Boga w pismach siostry Faustyny Kowalskiej. Studium w świetle założeń teologii świętych ze szczególnym uwzględnieniem Teresy od Dzieciątka Jezus – doktora Kościoła, Warszawa 2003.

 57. C. Siemiński, Duchowość wiernych świeckich w świetle serii wydawniczej “Chrześcijanie”, Toruń 2003, UMK Toruń 2003.

 58. A. Maciaszek, Kapłan jako ikona Chrystusa Dobrego Pasterza na podstawie odnowionych obrzędów święceń i Adhortacji Apostolskiej “Pastores Dabo Vobis”, Lublin 2003, KUL 2003.

 59. P. Gołąbek, Modlitwa katechizowanej młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach na Górze św. Anny (studium teoretyczno – empiryczne na podstawie badań własnych), Lublin 2003, KUL 2003.

 60. W. Królikowski, Miejsce i sens “Kontemplacji ku miłości” w Ćwiczeniach ignacjańskich. Współczesne perspektywy, Rzym 2003; PWT Warszawa 2004.

 61. A. Seredyńska, Dynamika rekolekcji ignacjańskich w formacji duchowej młodzieży Ruchu Światło – Życie w Polsce, Kraków 2004, PAT Kraków 2004.

 62. A. Grych, St. Paul as model and the example for my missionary life, Nairobi 1999, Warszawa UKSW 2004.

 63. A. Tokarska, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, Lublin 2004, KUL 2004.

 64. K. Pala, Wspólnotowy wymiar formacji przyszłych kapłanów. Perspektywy formacji w wybranych seminariach w świetle duchowości wspólnoty, Roma 2003, PAT 2004.

 65. E. Stankiewicz, Świętość chrześcijańska i jej realizacja w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Studium na podstawie publikacji założyciela i członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Lublin 2004, KUL 2004.

 66. B. Młynarz, Kontemplacja tajemnicy miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 2005, PAT Kraków 2005.

 67. T. Chlebowski, Ekumenia duchowa w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2005.

 68. J. Nowak, Wymiary duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma Kardynała Korca, Lublin 2006, KUL 2006.

 69. T. Knop, Nowy człowiek w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno – duchowe, Lublin – Częstochowa 2006, KUL 2006.

 70. A. Filus, Kształtowanie postaw ludzkich według periodyku “Fantastyka”: Studium analityczno – krytyczne, Lublin 2006, KUL 2006.

 71. B. Zarański, Droga przemiany i postępu duchowego w życiu Bogdana Jańskiego na podstawie jego pism, Kraków 2006, PAT Kraków 2006.

 72. S. Kościuk, Współczesne znaki czasu a nowe formy realizacji życia konsekrowanego w Polsce, Warszawa 2006, UKSW 2006.

 73. R. Szczodrowski, Misyjny wymiar życia i działalności Marii Teresy Linssen i zakonu Communio in Christo, Warszawa 2006, UKSW 2006.

 74. B. Kubiak, Zawierzenie Opatrzności Bożej w życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, UKSW 2006.

 75. A. Fronczek, Personalistyczne podstawy ascezy w ujęciu Jana Pawła II, Warszawa 2006, UKSW 2006.

 76. G. Łęcicki, Ks. Zdzisław Peszkowski - świadek prawdy historycznej i jej obrońca, Warszawa 2007, UKSW 2006.

 77. J. Radzymińska, Duchowość Instytutu Miłosierdzia Bożego w świetle pism Założyciela i dokumentów Zgromadzenia, Warszawa 2007, PWT Warszawa 2007.

 78. M. Putkowska, “Mistyka” życia codziennego kobiet w buddyzmie. Studium religiologiczne, Warszawa 2007, UKSW 2007.

 79. Zb. Pałysa, Rozwój teologii konsekracji zakonnej. Studium historyczno-teologiczne od Vaticanum II do “Vita consecrata” Jana Pawła II, Kraków 2007, PAT Kraków 2007.

 80. O. J. Malicki OCD, Geneza i dynamika zawierzenia miłości miłosiernej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Studium porównawcze w świetle założeń teologii świętych z zawierzeniem się miłosierdziu Bożemu świętej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2008, UKSW 2008.

 81. M. Strzelecka, Formacja do dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Warszawa 2008, UKSW 2008.

 82. T. Seweryn, Maryjny wymiar duchowości kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2008, PAT Kraków 2008.

 83. L. Czermińska, Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w dokumentach Zgromadzenia, Warszawa 2008, PWT Warszawa 2008.

 84. A. Jacyniak, Znaczenie praesupponendum w Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli i w kierownictwie duchowym, Warszawa 2008, PWT Warszawa 2008.

 85. G. Matejko, Chrystocentryzm kontemplacji reformatorki Karmelu, Świetej Teresy z Avila w perspektywie nowej ewangelizacji, Warszawa 2009.

 86. H. Szczepaniak, Modlitwa “duszą” ekumenii w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2010.

 87. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Chicago 2011, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn 2011.

 88. M. Damazyn, Charyzmat Instytutu Miłosierdzia Bożego. Studium historyczno-teologiczne, Poznań 2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

 89. A. Zając OFMConv., L Esperienza di Dio nelle Lodi di Dio Altissimo. Alla luce degli altri scritti di san Francesco D Assisi, Casa Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2010, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2011.

 90. A. Daniewicz SAC, Teologia modlitwy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2012.

 91. A. Galbas, Duchowość komunijna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 2012.

 92. J. Domian, Posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego w świetle polskiej literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II, Warszawa 2013.

 93. G. Młodawski, Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego, Warszawa 2013.

 94. T. Wyszecka, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w latach 1850-1901, Poznań 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

 95. J. Olczyk, Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, Kraków 2013, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2013.

 96. M. Podhajski, Idea dialogu religijnego w nauczaniu Aleksandra Mienia, Warszawa 2013.

 97. A. Sylwanowicz, Celebracja Eucharystii w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 2013.

 98. W. Pawlik SAC, Duchowość maryjna św. Wincentego Pallottiego na podstawie jego “Trylogii majowej”, Warszawa 2014.

 99. J. Tomaszewski, Droga zjednoczenia z Chrystusem w życiu, pismach duchowych i konferencjach bł. Johna Henry’ego Newmana, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

 100. B. J. Szejner, Znaczenie i sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II. Studium dogmatyczno-pastoralne, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

 101. R. Federczyk, Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego w Kościele rzymskokatolickim według posoborowych polskojęzycznych publikacji, Warszawa 2014; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 2014.

 102. J. Powąska, Znaczenie dialogu dla małżeńskiej komunii osób. Studium pastoralne, Warszawa 2015.

 103. P. Otręba, Sylwetka duchowa chrześcijanina w nauczaniu pasterskim księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka w świetle jego “Rozważań radiowych”, Kraków 2015; UPJPII, Kraków.

 104. R. Zieliński, Rola pojednania sakramentalnego w rozwiązaniu konfliktów małżeńskich. Studium pastoralne, Warszawa 2016 (recenzja dla wyróżnienia pracy).

 105. I. Łukanowski, Posługa uzdrawiania wobec zagrożeń duchowych w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 2016.

 106. A. Kacprzyk SAS, Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera, Kraków 2016, UPJPII, Kraków.

 107. S. Robak, Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie Jej Dzienniczka, Kraków 2017, UPJPII, Kraków.

 108. M. Dłutowski, Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki, Toruń 2019, UMK Toruń.