KONSULTACJA NAUKOWA

Konsultant, członek redakcji miesięcznika “Emaus 2000” i “Emaus”,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

 1. Emaus 2000 - 1987 nr 1-3; 1988 nr 1-4; 1989 nr 5-8; 1990 nr 1-4; 1991 nr 1-5; 1992 nr 1; 1993 nr 1-3; 1998 nr 1-4.

 2. Emaus - 1999 nr 1-9; 2000 nr 1-7; 2001 nr 1-12; 2002 nr 1-12; 2003 nr 1-8.

Konsultant, członek Rady Naukowej dwumiesięcznika “Zarządzanie
i Edukacja”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Zarządzanie i Edukacja – 1997 nr 1-6; 1998 nr 1-6; 1999 nr 1-6; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-6; 2002 nr 1-3; nr 4(34); Rynek pracy - nr 5(35); Samorząd terytorialny - nr 6(36); Transformacja a Unia Europejska - 2003 nr 1(37); Odpowiedzialność za przyszłość - nr 2(38); Finanse – ich wpływ na konkurencyjność rozwoju państwa - nr 3(39); Ewolucja - nr 4(40); nr 5(41); nr 6(42); 2004 nr 1(43); nr 2(44); Państwo wobec współczesnych wyzwań - nr 3(45); nr 4(46); nr 5-6(47-48).

Konsultant, opiekun merytoryczny studenckiej gazetki “Glejt”,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Glejt – 1999 nr 1-4; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-5.

Konsultant, członek Rady Naukowej “Studia Theologica Grodnensia”
Diecezja Grodno, Białoruś

Studia “Theologica Grodnensia” I/2007; II/2007; I/2008; II/2008; III/2009; 4/2010; 5/2011; 6/2012; 7/2013; 8/2014; 9 (2015); 10/2017; 11/2017; 12/2018; 13/2019.

Konsultant naukowy książek

 1. Eliza Cejzik, Myśli na każdy dzień, Warszawa 1997.

 2. Kapłaństwo i życie zakonne darem dla Kościoła. Materiały z sympozjum 20-21 listopada 1996, Warszawa-Praga 1997.

 3. Filokalia, teksty o modlitwie serca, tł. J. Naumowicz, Tyniec 1998.

 4. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2001 (s. 11-12).

 5. Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady, red. T. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Warszawa 2003.

 6. Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe, red. P. F. Borowski, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 7. Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), red. M. Stawicka, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 8. Nauczanie Jana Pawła II – współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Płacha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 9. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 10. V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, Chełm 2008.

 11. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 12. J. Szafraniec, Osobowość rozwojowa i psychohigiena, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 13. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

 14. J. M. Höcht, Naznaczeni ranami Chrystusa. Dzieje stygmatyków, tł. T. Czarnawski, R. Benedykciuk, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 15. J. Jaworski, Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II, Wyd. “Norbertinum”, Lublin 2012.

 16. Ks. Gabriele Amorth. Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski SSP, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

 17. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 18. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 19. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, t. 1, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019.

 20. Listy Siostry Miriam Szyszki Służebniczki Maryi-Wielkopolskiej, Wydawnictwo Rhetos, Wraszawa 2020.

 21. O. Adolfo Lippi CP, Mistyk i głosiciel Ewangelii. Zycie Świętego Pawła od Krzyża, przekł. A. Kowalski, red. merytoryczny R. Pujsza CP, Rawa Mazowiecka-Warszawa 2020.

Recenzent artykułów naukowych w czasopismach

 1. “Polonia Sacra”, Kraków.

 2. “Zarządzanie i Edukacja”, Warszawa.

 3. “Veritati et Caritati”, Częstochowa.

 4. “Słowo Krzyża”, Warszawa.

 5. “Życie Konsekrowane”, Wrocław.

 6. “Episteme”, Olecko-Warszawa

 7. “Studia Bobolanum”, Warszawa.

 8. “Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa.

 9. „Studia Włocławskie”, Włocławek.

 10. “Roczniki Teologiczne KUL”, Lublin.

 11. “Gdańskie Studia Teologiczne”, Gdańsk.

 12. “Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”, Kraków.

 13. “Studia Theologica Grodnensia”, Grodno, Białoruś.

 14. „Warszawskie Studia Teologiczne”, Warszawa.