WYWIADY

 1. Wywiad nie okolicznościowy, Głos Polonii 3 (1997), s. 11 (USA).

 2. E. Czumakow, Słaby “silny” człowiek, Miejsca Święte 3 (1998), s. 2-4.

 3. H. Pokinko, Szkoła Jańskiego, Perspektywy 9 (1998) nr 5, s. 64-65.

 4. J. Jaworski, Czy człowiek współczesny może być święty?, Nowe Życie 18 (1998), s. 16-19 (USA).

 5. J. Mazan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. Uczy, bawi i wychowuje, Nasz Dziennik 222 (1998), s. 3.

 6. J. Kukułka, Czy człowiek współczesny może być święty?, Pielgrzym 15 (1998) nr 11 (172), s. 16-19 (Kanada).

 7. J. Kukułka, Świętość czy doskonałość?, Pielgrzym 18 (1998) nr 14 (175), s. 16-19 (Kanada).

 8. Kierownictwo duchowe a spowiedź święta. Wywiad z ks. H. Krzysteczką autorem książki: Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi, Katowice 1998, Powiernik Rodzin 1999, nr 1, s. 8-11.

 9. A. Wysocka, Dobro jest w nas, Gość Niedzielny, nr 19, rok LXXVI, 9.05.1999, s. 19.

 10. E. Połomska, Czy wypada dziś wierzyć w diabła?, Emaus 2000 5 (1999), s. 17-19.

 11. E. Połomska, Satanizm, “Emaus 2000” 6 (1999), s. 17-19.

 12. W. Pazera, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości w ATK, Niedziela 16 (1999), s. 18.

 13. H. J. Kaczmarski, Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Urbańskim, kierownikiem Sekcji Teologii Duchowości ATK, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Zeszyt 1 (8) Rok akademicki 1998/1999, Warszawa 1999, s. 67-74.

 14. J. Jaworski, Twórca polskiej szkoły duchowości, Nowe Życie 16 (1999), s. 11-19 (Chicago USA).

 15. J. Jaworski, Teologia duchowości – narzędziem dla formacji duchowej, Nowe Życie 17 (1999), s. 11-19 (Chicago USA).

 16. H. J. Kaczmarski, 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości ATK, Informator KAI, Warszawa 28.IV.1999, s. 4-5.

 17. E. Wojtkowiak, Święty-XXI wieku, Voice of Polonia 4 (1999), s. 9-12 (USA).

 18. E. Wojtkowiak, Świętość a czasy współczesne, Voice of Polonia 5 (1999), s. 9-12 (USA).

 19. T. Pulcyn, Zaślubiny duchowe, Miejsca Święte, Nr 11(25) 1999, s. 16-18.

 20. M. Kaczmarek, Wspólnota ducha, Aspekt Polski, maj 2000 roku, 5 (44), s. 14

 21. J. Jaworski, Against Vitiation of Spiritual Life, Naród Polski, No. 20, Vol. CXIV, Thursday, October 19, 2000, s. 4.

 22. H. Stawski, Podałem tylko fakty i liczby, Wiadomości UKSW 1 (2001), s. 4-5.

 23. J. Jarmosiewicz, Wpatrywałem się w rany Jego święte, Miejsca Święte 4 (2001), s. 11-14.

 24. A. Zięba, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, Wychowawca 4 (2001), s. 25.

 25. W. Smoczyński, Ekstaza – dar od Boga, Jan Paweł II kolekcja, Księga świętych 4 (2001), s. 21.

 26. D. Piętka, B. Wieczorek, Misja Szkół Jańskiego, Emaus 10 (2001), s. 18.

 27. M. Ostrowska, J. Rombalska, Wydarzenia, XVII Forum Młodych, Nasz Fakultet, 4 (2001), s. 14.

 28. J. Czaj, Zawód: teolog, Mądrość teologa, Perspektywy 12 (2001), s. 25-29.

 29. J. Czaj, Zawód: teolog, Szkoła wiary, Perspektywy 12 (2001), s. 30.

 30. Jubileusz Wydziału Teologicznego UKSW. Czy naprawdę ma 185 lat?, Wiadomości UKSW 2-3 (2001), s. 16-18.

 31. Wywiad dla “Naszego Dziennika” nt.: “Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego” z racji sympozjum: “Duchowość Prymasa Tysiąclecia”, PAT Kraków (24.11.2001).

 32. P. Piasecki OMI, O nową duchowość, HD 1 (2002), s. 132-139.

 33. Z. Wójcik, Jubileusz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Niedziela nr 19 (468) C Rok 45, (12.05.2002), s. 18.

 34. M. Kindziuk, Mistyka nie jest dla wybranych, Księga Świętych, Jana Paweł II, Kolekcja 24 (2002), s. 22-23.

 35. M. Kindziuk, A może na UKSW...?, Niedziela 21 (2002), s. 14.

 36. J. Świerdzewska, Boskie i ludzkie miłosierdzie, Solidarność 22 (2002), s. 18.

 37. H. Sanecki, Wychowanie zawodowe i moralne, Kurier Lubelski 11/728 (24.12.2002), s. 2.

 38. T. Bąk, “O uniwersytecie (katolickim, narodowym, polskim) trzeba by się ostatecznie rozmyśleć...”, B. Jański, Emaus 1 (2003), s. 2-4.

 39. H. Sanecki, Wpisaliśmy się w życie miasta, Kurier Lubelski 11/933 (28.01.2003), s. 8.

 40. Communio in Christo w Częstochowie znalazło uznanie jako “Centrum Duchowości”, Communio in Christo jako droga realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, Nasze Dzieła / Nasze Życie 3 (2003), s. 22.

 41. J. Kowalski, Obrazek dla stygmatyczki, Rzeczpospolita 110 (6793), (12.05.2004), s. A9.

 42. M. Kindziuk, W jedności z Bogiem, w: Santo Subito. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II, Kolekcja Albumów Nr. 4, Edipresse Polska, Warszawa 2005, s. 30-33.

 43. E. Makulec, Dochowość Człowieka, Polskie Radio I, Częstochowa (16.06.2005)

 44. Na temat encykliki Benedykta XVI “Deus caritas est”, TV Trwam (19.04.2006), godz. 20.00.

 45. Po co relikwie? w: Między niebem i ziemią, TV1, Niedziela (19.11.2006).

 46. Tradycja duchowa opłatka, TV Trwam (23.12.2006).

 47. Bóg nie chce takich świętych, red. S. Klimaszewski, Niedziela 11 (12.03.2006), s. VIII.

 48. J. Klimaszewski, Miej serce, które widzi. Zapomnieliśmy, że miłość Boga jest darem a człowiek ma obowiązek na ten dar odpowiedzieć, Niedziela 11 (12.03.2006), s. 10.

 49. Mistyk nie może być egoistą, red. M. Kindziuk, Niedziela 5 (29.01.2006), s. VIII.

 50. Tradycja duchowa wigilii, w: Między niebem i ziemią, TV1, (23.12. 2006).

 51. Szkolnictwo katolickie, Radio Plus, Opole (08.12. 2006).

 52. Rok Służby Narodowej, TV Opole (08.12. 2006).

 53. Rok Wspólnoty, TV Opole (08.12.2006).

 54. R. Krzyszkowska, Szalona miłość Marty, Przewodnik Katolicki, nr 10 (11.03.2007), s. 36.

 55. Gorzkie Żale – 300-lecie powstania, Radio Józef, Warszawa (04.03.2007).

 56. Każdy może być mistykiem, red. Milena Kindziuk, Niedziela nr 50, (16.12.2007), s. 12.

 57. Mniej mówić, więcej słuchać, red. Milena Kindziuk, Niedziela nr 6, rok LI, (10.02.2008), s. 15

 58. M. Derewońko, W świętym Kościele grzeszników, Gazeta Współczesna, 18 kwietnia 2008, Łomża, piątek, s. 1.

 59. Pielgrzymka w “Roku Rodziny” Szkół im. Bogdana Jańskiego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Radio Rodzina, Kalisz (18.05.2008).

 60. A. Chrostowska, “Bądźcie doskonali”, Katolicki Głos, Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej, 15 czerwca 2008, Nr 24 (307), s. 9, 16.

 61. Sługa Boży Bogdan Jański – proces beatyfikacyjny, TV Łomża, (03.10.2008), godz. 15.00.

 62. Dlaczego kapłan? Radio Puls (01.10.2009), godz. 12.30.

 63. Świętość kapłana, Radio Vox (01.10.2009), godz. 12.40

 64. Miłosierdzie Boże, Radio Vox (01.10.2009), godz. 12.50.

 65. Rok Jańskiego 2010, TV Łomża (01.10.2010).

 66. I wtedy rozpoznają Boga w każdym bliźnim, rozmawiał redaktor i diakon stały Manfred Lang (Kolonia), Communio in Christo, Rocznik 26, nr 1, kwiecień 2011, s. 46-55; tenże, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 155-170; tenże, Und dann werden Sie Gott in jedem Menschen sehen, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 263-289.

 67. CBC TV24 Internetowa, wywiad z racji pielgrzymki akademickiej studentów Szkół Jańskiego na Jasną Górę (07.05.2011).

 68. M. Lang, Und dann werden Sie Gott erkennen, Rundbrief Communio in Christo, Jahrgang 34, Nummer 1, April 2011, s. 16-27.

 69. Z racji 40 rocznicy narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła. Konferencja: Apostolstwo paulińskie – źródła, wyzwania, perspektywy, nagranie: TV Trwam (26.11.2011); audycja: TV Trwam (15.01.2012, godz. 17.30).

 70. W. Dudziński, Szansa na miłosierdzie, Niedziela w Warszawie, nr 16 (348), rok LV, 15. IV. 2012, Warszawa, s. I, IV.

 71. Miłosierdzie Boże drogą świętości według św. Faustyny, Radio Warszawa, Diecezja Warszawsko-Praska, (16.04.2012), godz. 9.30.

 72. Theologie professor Dr Stanisław Urbański bringen gemeinsam ein Buch űber Charisma und Mystik und űber die Communio – Gruderin Mutter Marie Therese heraus – “Diese Frau hat Gottes Liebe erfahren und von Jesus eine Sendung erhalten”. Manfred Lang, “Mutter Marie Therese, Apostel der Liebe”, (9. 09. 2012); www.communio-in-christo de/index.php? id=8467.

 73. M. Lang, Vollig neue Grundform von Order, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 14-19 (wersja niemiecka).

 74. M. Lang, In der Liebe verwandelt sich die Welt, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 20-23 (wersja niemiecka).

 75. M. Lang, Mutter Marie Therese, Apostel der Liebie, Communio in Christo Jg. 36, Nr. 3, November 2012, s. 24-29 (wersja niemiecka).

 76. E. Bochynek, M. Lang, Matka Maria Teresa apostołem miłości, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 20 – 24; tenże, Mother Marie Therese – Apostole of Love, Communio in Christo, vol. 18, No 1, May 2013, s. 36-40 (wersja angielska, wyd. niemieckie, Mechernich).

 77. Love changes the world, Communio in Christo, Vol. 18, No 1, May 2013, s. 14-17 (wersja angielska, wydanie niemieckie, Mechernich).

 78. M. Lang, “I wtedy rozpoznają Boga w każdym bliźnim…”, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 155-170; tenże, Und dann werden Się Gott in jedem Menschen sehen, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Cerlag, Vallendar 2013, s. 263-289.

 79. 20-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Gazeta Opolska (08.12.2013).

 80. Modlitewnik studentów Jańskiego. Opracowanie z okazji 20-lecia istnienia Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz Roku Wiary, Warszawa 2013.

 81. M. Kindziuk, Spór o testament papieża, W Sieci Nr 5 (61) 2014, 24 styczeń-2 luty, s. 43-45.

 82. Świętość człowieka według Jana Pawła II, Katolickie Radio Rzeszów VIA, W drogę z nami (29.03.2014), godz. 9.40.

 83. J. Bakalarska, Święta Faustyna niosąca nadzieję upadającym, Polska The Times, Nr 24 (1 292), 28. 04. 2014, s. VI-VII.

 84. M. Lang, Und dann werden tie Gott erkennen, Communio in Christo, Gott in Nachsten erkennen, Jg. 34, Nr. 1, April 2014, s. 16-27.

 85. M. Lang, Der Papst, die Mutter – ein Geist, Communio in Christo, Ehrenant bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Junii 2014, s. 26-30.

 86. Weit űber Alle Grenzen. Stimmen zur Biografie, Communio in Christo, Ehrenant bei der Communio, Jg. 37, Nr. 2, Junii 2014, s. 31.

 87. Papież, Matka – jeden duch, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 31.

 88. R. Szczodrowski, Szczególny rodzaj mistyki, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 42-43.

 89. The Pope and the Mather – one spirit, Communio in Christo, To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 19.

 90. Fr. R. Szczodrowski, The particular mysticism of Mother Marie Therese, Communio in Christo, To realize the kingdom of God, Volume 21, No 2, November 2014, s. 24-26.

 91. Geweihtes Leben bei der Communio, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 14.

 92. Fr. R. Szczodrowski, Die besondere Mystik, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 29-31.

 93. Icon of Aur Lady of Częstochowa, Orange Country Catholic, August 13, 2014, s. 10, 11.

 94. Częstochowa icon from ocean to ocean pilgrimage. International campaign in defense of Life Diocese of Orange August 16-17, Orange Country Catholic, August 13, 2014, s. 15.

 95. Film: “Weit űber alle Grenzen”. Stimmen zur Biografie, reż. M. Lang, wywiad o Matce Marii Teresie Linssen, Mechernich (29.11.2014).

 96. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

 97. Bischof Heinrich nach Polen eingeladen, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 33-34.

 98. Film zur Biografie von Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 45.

 99. O. Honoracie. Niepokornie pokorny. Droga dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radio Podlasie 20. 12. 2015, godz. 11. 40.

 100. Teologia duchowości, Radio Fiat - Częstochowa 11. 03. 2016, godz. 21.30.

 101. Duchowość bł. Matki Teresy z Kalkuty, Między niebem a ziemią, TVP 1, Niedziela 20.03. 2016.

 102. O miłosierdziu Bożym, sakrament przebaczenia i miłosierdzia, duchowość kobiet XIX i XX wieku, program “Niepokornie pokorny”, Radio Podlasie, 3.04.2016, godz. 11.40.

 103. O bł. Bolesławie Lament. TW Białystok, 12. 06. 2016, godz. 13.30 http://bialystok.tvp.pl/ 25756258/12062016.

 104. M. Kindziuk, Nie czuję się wybrana, W Sieci, Nr 41 (202) 2016, s. 48.

 105. M. Kindziuk, Za wstawiennictwem ksiedza Jerzego, Niedziela, Nr 42, 16. X. 2016, s. 24.

 106. M. Kindziuk, Cuda księdza Jerzego. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2016, s. 332, 335, 341.

 107. I. Świerdzewska, Wszyscy jesteśmy mistykami, Idziemy, nr 15 (601), 9. 04. 2017, s. 14-15.

 108. W szkole duchowości bł. Honorata Koźmińskiego. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. mgr lic. Leszek Smoliński, Mięsiecznik Pasterski Płocki 2017, nr 10, s. 1104-1111.

 109. K. Pierzchała, Duchowość zaczęła się w Warszawie, Niedziela Nr 49, 3.XII.2017, s. VI-VII.

 110. Wywiad z ks. prof. Stanisławem Urbańskim, twórcą polskiej szkoły duchowości prowadzi o. dr Andrzej Szczupał, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 276-280 (Białoruś).

 111. Duchowość wczoraj i dziś, seria: Mistyka polska 149, red. L. Smoliński, Wyd. SPES, Kraków 2017.

 112. Nowa koncepcja dynamizmu życia duchowego. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. mgr lic. Leszek Smoliński, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, nr 6 (153) 2017, s. 49-59.

 113. W szkole miłosierdzia. Z ks. prof. Stanisławem Urbańskim rozmawia ks. Leszek Smoliński, Apostolat Nr 1(97) 2018, s. 22-26.

 114. Św. Faustyna w blasku Miłosierdzia, Film-wywiad, TVP Historia, 16. X. 2018, godz. 20.40; tenże, Kino Wisła Warszawa, 17. X. 2018, godz. 19. 00; TVP Historia, 20.IV. 2020, godz. 19.00; telewizja francuska KTO TV, 20. IV. 2020, godz. 20.00.

 115. Świętość mistyczna, red. ks. L. Nowakowski, Misja św. Teresy. Pismo Misji Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Nr 32, 10, 2018, s. 29-31.

 116. Służba wojskowa w Szczecinie, Radio Fiat, 19. X. 2019.

 117. Moja służba wojskowa, Radio Jasna Góra, 19. X. 2019.

 118. M. Kindziuk, Czy jest możliwa beatyfikacja Edmunda Wojtyły?, Sieci Nr 23 (497) 2022, 6-12 czerwca 2022, s. 84.

 119. M. Kindziuk, Edmund Wojtyła, Brat św. Jana Pawła II, Wyd: WAM, Kraków 2022, s. 298, 320, 331.