WSPÓŁPRACA Z REDAKCJAMI I SERIAMI WYDAWNICZYMI

Współpraca z redakcjami czasopism

 1. “Czuwam”, Pismo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Łódź Ruda.

 2. “Dzień Pański”, Edycja Świętego Pawła, Warszawa.

 3. “Echo ojca Bernarda”, Obra.

 4. “Miejsca Święta”, Warszawa.

 5. “Nasz Głos”, Civitas Christiana, Warszawa.

 6. “Niedziela Płocka”, Płock.

 7. “Niedziela”, Częstochowa.

 8. “Quo Vadis Polonia”, Częstochowa.

 9. “Sygnaturka Kolegiacka”, Płońsk.

 10. “Zwycięstwo Niepokalanej”, Panewniki.

Współpraca z redakcjami czasopism naukowych

 1. “Ateneum Kapłańskie”, Włocławek.

 2. “Collectanea Theologica”, Warszawa.

 3. “Częstochowskie Studia Teologiczne”, Częstochowa.

 4. “Dialogue and Universalism”, Instytut Filozofii UW, Warszawa.

 5. “Dobry Pasterz”, Zielona Góra.

 6. “Egzorcysta”, Radom.

 7. “Episteme”, Olecko - Warszawa.

 8. “Gdańskie Studia Teologiczne”, Gdańsk.

 9. “Homo Dei”, Tuchów.

 10. “Polonia Sacra”, Kraków.

 11. “Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Kraków.

 12. “Saeculum Christianum”, Kraków.

 13. “Słowo Krzyża”, Warszawa.

 14. “Studia Nauk Teologicznych PAN”, Warszawa.

 15. “Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża”, Łomża.

 16. “Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa.

 17. „Studia Włocłąwskie”, Włocławek.

 18. “Veritati et Caritati”, Częstochowa.

 19. “Via Consecrta”, Kraków.

 20. “Warszawskie Studia Teologiczne”, Warszawa.

 21. “Zarządzanie i Edukacja”, Warszawa.

 22. “Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”, Kraków.

 23. “Życie Konsekrowane”, Wrocław.

Współpraca z redakcjami czasopism zagranicznych

 1. “Communio in Christo”, Mechernich, Niemcy.

 2. “Misericordia”, Grodno, Białoruś.

 3. “Religia i społeczeństwo”, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A. Kuleszowa; Mohylewski Państwowy Obwodowy Instytut Rozwoju Wykształcenia, Mohylew, Białoruś.

 4. “Studia Theologica Grodnensia”, Grodno, Białoruś.

 5. “Studies in Spirituality”, Nijmegen, Belgia (lata 1986-1999).

 6. “Światło Życia”, Grodno, Białoruś.

Współpraca z redakcjami czasopism polonijnych

 1. “Biuletyn Orchard Lake”, Detroit, USA.

 2. “Duszpasterz Polski Zagranicą”, Rzym, Włochy.

 3. “Kurier Polski”, Corona Kalifornia, USA (lata 1992 – 2000).

 4. “News of Polonia”, Los Angeles, Kalifornia, USA.

 5. “Nowe Życie”, Chicago, USA.

 6. “Polski Naród”, Chicago, USA.

 7. “Pope John Paul II Polish Center”, Yorba Linda, Kalifornia, USA.

 8. “Voice of Polonia”, Kalifornia, USA.

Współpraca z seriami wydawniczymi

 1. “Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

 2. “Biblioteka Teologów Częstochowskich”, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa.

 3. “Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich”, Instytut Duchowości Carmelitanum, Poznań.

 4. “Bibliotheca Honoratiana”, Centrum Duchowości Honoratianum, Zakroczym.

 5. “Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna”, UKSW Warszawa.

 6. “Człowiek, wiara, kultura”, Instytut Filologii Obcych Akademiii im. Jana Długosza, Częstochowa.

 7. “Duchowość Europy”, UKSW Warszawa.

 8. “Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków.

 9. “Duchowość w Polsce”, KUL, Lublin.

 10. “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

 11. “Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa.

 12. “Homo meditans”, KUL, Lublin.

 13. “Homo orans”, KUL, Lublin.

 14. “Jański – ku przyszłości”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

 15. “Karmel Żywy”, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków.

 16. “Mistyka polska” i “Mistyka chrześcijańska”, UKSW Warszawa.

 17. “Słownik polskich teologów katolickich”, UKSW Warszawa.