TWÓRCA POLSKIEJ SZKOŁY TEOLOGII DUCHOWOŚCI I MISTYKI

Praca badawczo-naukowa Księdza Profesora obejmuje okres od momentu zatrudnienia na stanowisko adiunkta. Ale badania nad polską duchowością rozpoczęły się już w czasie pisania pracy magisterskiej i doktorskiej. Były to badania dotyczące duchowości XX wieku, ponieważ tematem pracy magisterskiej było: “Apostolstwo ludzi świeckich według nauczania ks. bp. Teodora Kubiny”, pierwszego biskupa częstochowskiego, Lublin 1975. Tematem zaś rozprawy doktorskiej było: “Zagadnienie modlitwy w polskiej literaturze teologicznej XX-leciał międzywojennego”, Lublin 1979. Były to badania pionierskie w ówczesnym okresie podejmowane nad polską teologią duchowości, która w tym czasie dopiero przecierała drogę
na polskim terenie teologicznym.