RECENZJE BEATYFIKACYJNE
NA POZIOMIE DIECEZJI I DLA WATYKANU

  1. O. Bernard Łubieński (Zgromadzenie Redemptorystów – diecezja tarnowska), 1992.

  2. Ks. kard. Stefan Wyszyński (archidiecezja warszawska), 1993.

  3. Bogdan Jański (Zgromadzenie Zmartwychwstańców – diecezja płocka), 2008.

  4. Ks. Józef Grasewicz (Białoruś – diecezja grodzieńska), 1993.

  5. Orzeczenie teologiczne: “Mistyka Matki Marii Teresy i uwidaczniający się w niej nadzwyczajny charyzmat”, List do Stolicy Apostolskiej Stowarzyszenia Communio in Christo i Dectretum Laudis z dnia 07. 09. 2010 biskupa Aachen, Mechernich, (23.05.2012).

  6. S. Roberta Babiak, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, Stara Wieś – diecezja przemyska, dla Watykanu, (19.01.2015)

  7. Ks. abp Wincenty Kluczyński, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Konstancin-Jeziorna, diecezja witebska (Białoruś), (16. 12. 2018).

  8. Opinia teologiczna pism i doświadczeń duchowych Sługi Bożej siostry Wandy Boniszewskiej, dla Watykanu, ( 18.05.2020).