SKRYPTY

  1. Historia duchowości XX-lecia międzywojennego, Warszawa 1992 (mps pow.).

  2. Zjednoczenie mistyczne z Bogiem, Warszawa 1994 (mps pow.).

  3. Kontemplacja wlana, Warszawa 1995 (mps pow.).

  4. Doświadczenie mistyczne, Warszawa 2003 (mps pow.).