WPROWADZENIA, PRZEDMOWY, ZAKOŃCZENIA, POSŁOWIA

 1. Słowo wstępne, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Wyd. ATK, Warszawa 1992, s. 7-8.

 2. Przedmowa, w: M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. H. Koźmińskiego, Wyd. ATK, Warszawa 1998, s. 9-12.

 3. Wprowadzenie, w: o. P. Ogórek, Czym jest świętość?, Warszawa 1998, Wyd. ATK, wyd. 2 (mps, nie wydano drukiem).

 4. Wstęp, w: Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, wybór i opr. E. Matulewicz, Warszawa 1999, s. 2-9; Prefácio, w: Orações do bem-aventurado Jorge Matulewicz (Matulaitis), selecionou e elaborou El¿bieta Matulewicz, Curitiba – Paraná 2001, s. 7-8 (język portugalski); Słowo wstępne, w: Panie jak Cię kocham, Modlitwy bł. Jerzego Matulewicza, wybór i opr. E. Matulewicz, Kowno 2001, s. 5-6 (język litewski).

 5. Wprowadzenie, w: R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, Niepokalanów 1999, wyd. 2, s. 5-7.

 6. Przedmowa, w: M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 5-8.

 7. Wprowadzenie, w: P. Ogórek OCD, Mistrz Jan Eckhart a święty Jan od Krzyża, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 9-11.

 8. Wprowadzenie, w: J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle Soboru Watykańskiego II i dokumentów posoborowych Kościoła, Częstochowa 1999, s. 4-6.

 9. Przedmowa, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 7-10.

 10. Zakończenie, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 296.

 11. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 7-11.

 12. Przedmowa, w: A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 7-10.

 13. Przedmowa, w: Ks. K. Dyrek SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999, s. 9-11.

 14. Wprowadzenie, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 7-9.

 15. Zakończenie, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 418-419.

 16. Słowo wstępne, AK 134 (2000), s. 4-5.

 17. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-10.

 18. Wprowadzenie, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-12.

 19. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 7-10.

 20. Zakończenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 403-406.

 21. Przedmowa, w: J. Jeżowski, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Kalisz 2001, s. 8-12.

 22. Wprowadzenie, w: B. Dziourach, Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Warszawa 2001, s. 7-9.

 23. Słowo wstępne, w: J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2001, s. 5-6, 408.

 24. Wprowadzenie, w: W trosce o Kościół i Naród, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 9-15.

 25. Wprowadzenie, w: K. Bąk, Duchowość zakonna Anieli Róży Godeckiej (1861-1937), Częstochowa 2001, s. 7-10.

 26. Wprowadzenie, w: P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne w doktrynie św. Grzegorza Wielkiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 5-9.

 27. Przedmowa, w: ks. S. Suwiński, Duchowość sióstr pasterek. Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej, Pelplin 2002, s. 13-17.

 28. Przedmowa, w: Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, t. 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 14.

 29. Przedmowa, w: P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne Reginalda Garrigou-Lagrange’a, Poznań 2002, s. 9-11.

 30. Wprowadzenie, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-10.

 31. Zakończenie, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 203-204.

 32. Wprowadzenie, w: Duchowość polska, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-18.

 33. Przedmowa, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim Novo Millenio ineunte, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 7-9.

 34. Wprowadzenie, w: P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 9-11.385.

 35. Wprowadzenie, w: Duchowość współczesnego Kościoła, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 7-10.

 36. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 7-9 (wydanie j. rosyjski).

 37. Summary (j. angielski), w: S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Grodno 2002 (Białoruś), s. 204-205 ( wydanie j. rosyjski).

 38. Słowo wstępne, w: Chrześcijańska Europa, red. S Urbański, Warszawa 2003, s. 7-11.

 39. Słowo wstępne, w: J. Gogola, Rady ewangeliczne, teologia, praktyka, formacja, wyd. II zmienione i poszerzone, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 5-9.

 40. Przedmowa, w: Poznanie Boga, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2003, s. 5-6.

 41. Przedmowa, w: Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7-8.

 42. Przedmowa, w: E. Matulewicz, Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa – Lublin 2003, s. 7-10.

 43. Wprowadzenie, w: A. Szczupał, Formacja życia duchowego. Studia na podstawie myśli głównych teologów Zgromadzenia Redemptorystów przełomu XIX i XX wieku, Grodzieńska Diecezja Rzymsko – Katolicka 2003, s. 7-10, 401.

 44. Przedmowa, w: S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2003, s. 9-12.

 45. Zakończenie, w: S. Urbański, Świętość ubogich świata. Duchowość bł. Teresy z Kalkuty, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2003, s. 158-160.

 46. Wprowadzenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7-9.

 47. Zakończenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 171.

 48. Słowo wstępne, w: Ks. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Palloniego, Ząbki 2004, s. 11-14.

 49. Wprowadzenie, w: “Zachować żywą pamięć o męce Jezusa”, Materiały z konferencji poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża, red. W. Linke, M. Miotka, Kielce 2004, s. 5-6.

 50. Wprowadzenie, w: Świadkowie polskiej duchowości, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 19, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 7-11.

 51. Wprowadzenie, w: Żywoty świętych polskich, red. H. Noga, S. Urbański, Wyd. Verbinum, Warszawa 2004, s. 7-10.

 52. Wprowadzenie, w: Światła Miłosierdzia, red. A. Baran, Lublin 2004, s. 7-10.

 53. Wprowadzenie, w: W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1998, Ełk 2004, s. 5-9.

 54. Przedmowa, w: Pokochać Chrystusa w Eucharystii, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2004, s. 7-9.

 55. Wprowadzenie, w: Wydział Teologiczny 1954-2004, red. S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2004, s. 9-12.

 56. Wprowadzenie, w: L. Kowalewski, Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka, seria: Mistyka chrześcijańska 19, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, s. 7-13.

 57. Przedmowa, w: M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Libermana, Bydgoszcz 2005, s. 7-9.

 58. Wprowadzenie, w: A. Zelek, Czym jest świętość? Świętość chrześcijanina w świetle pism głównych założycieli Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Apostolicum - Ząbki 2005, s. 13-16.378.

 59. Słowo wstępne, w: T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym Miłością. O mistyce ignacjańskiej, Warszawa 2005, s. 5-10.374.

 60. Słowo wstępne, w: Oblicza sprawiedliwości, red. A. Baran, Centrum Duchowości “Honoratianum”, seria: Biblioteka Honoratiana, Zakroczym 2005, s. 9-11.

 61. Wprowadzenie, w: T. K. Szałkowska, Tajemnica Miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2005, s. 5-8.

 62. Wprowadzenie, w: R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberine Założyciela Rodziny Paulińskiej, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2005, s. 17-21; tenże, wydanie drugie, seria: Mistyka chrześcijańska 124, Bydgoszcz 2012, s. 17-21.

 63. Przedmowa, w: H. Krowicki, W służbie Najświętszych Serc. Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism założycieli o. Marii-Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) i o. Euthymie Rouchouse (1853-1869), Sandomierz 2006, s. 11-15.

 64. Wprowadzenie, w: M. Tatar, Świętość chrześcijanina, Sandomierz 2006, s. 9-12.

 65. Wprowadzenie, w: Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 9-15.

 66. Wprowadzenie, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 9-13.

 67. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2006, s. 5-9.

 68. Słowo o książce, w: R. Jaroszewicz, Miłość chodzi po Woodstocku, Paganini S.C., Kraków 2007, s. 5-6.

 69. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 9-12.

 70. Słowo wstępne, w: M. Sokołowski, Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem, seria: Bobolanum Nr 8, Wyd. Rhetos, Warszawa 2007, s. 11-16, 300.

 71. Wprowadzenie, w: W. Sugier OFMCap, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 82, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 9-13.

 72. Zakończenie, w: S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007, s. 77-78.

 73. Przedmowa, w: B. Kozioł TChr, Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... . Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Hlondianum, Poznań 2008, s. 15-18.

 74. Wprowadzenie, w: Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 86, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 9-13.

 75. Wprowadzenie, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, ks. S. Urbański, o. A. Baran OFMCap, ks. W. Gałązka, ks. P. Gwiazda, ks. M. Szymula, seria: Mistyka polska 88, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 9-20.

 76. Słowo wstępne, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 5-8.

 77. Wprowadzenie, w: Krzyżu święty nade wszystko. Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed kościołem świętego Krzyża w Warszawie, red. S. Urbański, J. Śmigiera, seria: Mistyka polska 92, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, s. 9-13.

 78. Posłowie, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 181-182.

 79. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II o nauce, t. 4, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 13-20.

 80. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 7-12

 81. Droga mistycznej świętości – słowo ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, w: P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany Norwich, Pomoc – Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009, s. 7-8.

 82. Wprowadzenie, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2009, s. 9.

 83. Słowo na rozpoczęcie panelu, w: Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 95, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2009, s. 203-206, 208.

 84. Wprowadzenie, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, seria: Mistyka chrześcijańska 94, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 9-14.

 85. Wprowadzenie, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 93, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 9-15.

 86. Wprowadzenie, w: S. Szelągowski, Świętość żołnierza. Studium na podstawie nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia (1991-2004), seria: Mistyka polska 96, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszwa 2009, s. 9-15.

 87. Vstupne slovo, w: V. Hrtankova, Duchovny żivot krestanov na Slovensku w rokoch 1918-1948 podla wybranych teológov, Vyd. Michala Vaśka, Preśov 2009, s. 5-6 (Słowacja).

 88. Wprowadzenie, w: D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, seria: Mistyka polska 97, Wyd. Alleluja, Kraków 2010, s. 7-13.

 89. Przedmowa, w: W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, seria: Mistyka polska 100, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 9-14.

 90. Wprowadzenie, w: W. Gałązka, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, O życiu zakonnym, seria: Mistyka polska 100, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, wyd. drugie, Warszawa 2010, s. 3-7.

 91. Wprowadzenie, w: K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studium na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 101, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010, s. 3-7.

 92. Wprowadzenie, w: J. Zielonka, Duchowość Zakonu Communio in Christo. Studium na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki, Mistyczki i Charyzmatyczki Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 99, Wyd. “Bernardinum”, Pelplin 2010, s. 11-15.

 93. Wprowadzenie, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 7-10.

 94. Słowo ks. prof. Stanisława Urbańskiego, w: Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. naczelny S. Urbański, zespół redakcyjny: W. Gałązka, K. Dubel, seria: Mistyka polska 110, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Łódź 2010, s. 15-16.

 95. Od Redakcji, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 211.

 96. Od Redakcji, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 285-286.

 97. Wprowadzenie, w: Jestem tylko wędrowcem…W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 112, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2010, s. 11-12.

 98. Wprowadzenie, w: L. Poleszak SCJ, Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), seria: Mistyka chrześcijańska 106, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010, s. 11-15.

 99. Wprowadzenie, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, s. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 7-13.

 100. Wprowadzenie, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 7-14.

 101. Wprowadzenie, w: o. Ł. M. Buzun OSPPE, Chrystus – centrum życia duchowego. Studium z teologii duchowości na podstawie pism św. Józefa Sebastiana Pelczara, seria: Mistyka polska 109, Wyd. “Paulinianum”, Częstochowa 2011, s.11-16.

 102. Wprowadzenie, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, seria: Mistyka polska 113, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2011, s. 5-10.

 103. Wprowadzenie, w: R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 35-37.

 104. Wprowadzenie, w: J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świetość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 20011, s. 15-21.

 105. Wprowadzenie, w: “Tam wstępują pokolenia…” (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 117, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2011, s.11-12.

 106. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polityków, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011, s. 13-26.

 107. Wprowadzenie, w: Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, red. S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel KDzJ, seria: Mistyka polska 114, Wyd. Karmelitów Bosych, Warszawa-Sosnowiec 2011, s. 13-18.

 108. Wstęp, Zakończenie, w: S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 7-11, 107-108.

 109. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do menedżerów, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011, s. 8-13; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011, s. 6-10; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 8-10.

 110. Wprowadzenie, w: L. Nowakowski, Świętość harcerza, seria: Mistyka polska 121, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012, s. 7-12.

 111. Wprowadzenie, w: Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012, s. 5-10 (mps, arch. własne).

 112. Social ethics of Pope John Paul II. Introduction, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 5-7.

 113. Wprowadzenie, w: Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 11-16.

 114. Wprowadzenie, w: “Uczę się ciebie człowieku…” (Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2012, s. 9-11.

 115. Wprowadzenie, w: W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-2008), Wyd. i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2012, s. 53-57.

 116. Słowo członka Rady Naukowej Communio in Christo, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 13-14; tenże, Mystik und ausserordentliches Charisma, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fur die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 21-23.

 117. Wprowadzenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 15-20; tenże, Einfuhrung, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 30-41.

 118. Zakończenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 131-143; tenże, Bilanz, w: S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, (wydanie poszerzone), Wyd. Patris Verlag, Vallendar 2013, s. 221-228.

 119. Wprowadzenie, w: G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013, s. 3-6.

 120. Wprowadzenie, w: R. Bączek, Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka, seria: Mistyka polska 128, Wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 15-20.

 121. Wprowadzenie, w: “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy), red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2013, s. 11-16.

 122. Wprowadzenie, w: M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998). Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów – “Verbinum”, Warszawa 2013, s. 13-18.

 123. Wprowadzenie, w: H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 27-32.

 124. Wprowadzenie, w: J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013, s. 11-13; tenże, Wprowadzenie, w: J. Kołak, Poznać, by kochać Eucharystię, seria: Mistyka polska 129, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystsua, Wydanie 2, Częstochowa 2015, s. 11-13.

 125. Wprowadzenie, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 5-7.

 126. Wprowadzenie, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 5-6.

 127. Wprowadzenie, w: ks. Gabriele Amorth, Spotkałem Szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, s. 3-10.

 128. Wprowadzenie, w: J. Olczyk, O harmonii w miłości. Relacyjny wymiar miłości w nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej, seria: Mistyka polska 136, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 29-34.

 129. Introduction, w: Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development, Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014, s. 9-10.

 130. Wprowadzenie do nauczania społecznego Papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o społecznym rozwoju, odpowiedzialności oraz pracy ludzkiej, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 9-10.

 131. Presentation, w: Piotr Semenenko CR, Love and Faith: Five Sermons of the Resurrectionist Spirituality, Translated from Polish by Sr. Pascale-Dominique Nau, op, red. Sr. Pascale-Dominique Nau, Rome 2014, s. 7-12; (wydanie także ebook).

 132. Wprowadzenie, w: E. Korbut, Duchowość Siostr Misjonarek Świętej Rodziny w świetle pism Założycielki – bł. Bolesławy Lament i dokumentów Zgromadzenia, seria: Mistyka polska 137, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2014, s. 57-62.

 133. Wprowadzenie, w: J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki, seria: Mistyka polska 141, Wyd. Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, Tarnów 2014, s. 11-14.

 134. Wprowadzenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 17-25.

 135. Słowo członka Rady Naukowej Communio in Christo, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 15-16.

 136. Zakończenie, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie mistyczne Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 211-218.

 137. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 6-7.

 138. Wprowadzenie, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 7-10.

 139. Wprowadzenie, w: W. Wyszowadzki, W trosce o Kościół i Polonię. Wybór publicystyki z lat 1982 - 2014, red. M. Nabożny, Wyd. Biblioteka Polonii Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 11-17.

 140. Wprowadzenie, w: Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, seria: Duchowość Europy 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 7-10.

 141. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 7-9.

 142. Wprowadzenie, w: J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, seria: Mistyka polska 144, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015, s. 12-16.

 143. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, s. 7-13.

 144. Wprowadzenie, w: A. Pawlak, Żywa Wspólnota. Duchowość komunii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, seria: Mistyka polska 149, Wydawnictwo Światło-Życie. Warszawa 2016, s. 13-18.

 145. Wprowadzenie, w: S. Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2016, s. 7-14.

 146. Wprowadzenie, w: Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 5, Sandomierz 2016, s. 5-7.

 147. Wstęp, w: L. Smoliński, Modlitwy rodzinne, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2017, s. 5-7.

 148. Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci, Hlondianum, Poznań 2018, s. 3.

 149. Wprowadzenie, w: Duchowość w kulturze wielkiego miasta, red. M. Tatar, seria: Duchowość Europy 6, Sandomierz 2018, s. 5-7.

 150. Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Duch Boży prowadzi do świętości. Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci, Hlondianum, Poznań 2019, s. 3.

 151. Słowo wstępne, w: Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, Łódź 2019, s. 3-6.

 152. Presentation, w: P. Semenenko, Foi et amour. Cinq sermons de la spiritualite resurrectionniste, red. Sr Pascale-Dominique Nau, op, Rome 2018, Parole et Silence, 2019, s. 7-13.

 153. Przedmowa, W. Bożek, Abyśmy byli ludźmi świętymi… Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Alewicza, seria: Mistyka polska 154, Tarnów 2019, s. 3-5.

 154. Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Wielka tajemnica wiary. Eucharystia daje życie, Kraków 2019, s. 7-8.

 155. Wprowadzenie, w: L. Smoliński, Adwentowe oczekiwanie. Rozważania dla dorosłych i dzieci, Poznań 2019, s. 3.

 156. Przedmowa, w: A. Fertacz, Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy, seria: Mistyka polska 157, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne ”Regina Poloniae”, Warszawa 2020, s. 9-11.

 157. Wstęp, w: L. Smoliński, Św. Jan Paweł II papież rodziny, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2020, s. 5-7.

 158. Wprowadzenie, w: M. Sztabińska, Życie mistyczne s. Roberty Babiak (1905-1945),, seria: Mistyka polska 156, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2020, s. 7-12.

 159. Wstęp, w: Eliza Cejzik, Listy, red. E. Wąsala, Warszawa 21, s. 9-12.

 160. Wprowadzenie, w: Z. Powązka-Zawadka, Wiara Nadzieja Miłość, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa 2022, s. 5-12.

 161. Przedmowa, S. Wąsik, Formacja duchowa chrześcianina w rekolekcjach Kardynała Carla Marii Martiniego, Wyd: Naukowe Akademii Ignatianium, Kraków 2021, s. 9-14