RECENZJE NA STANOWISKO I TYTUŁ PROFESORA
(NIEPEŁNY WYKAZ)

 1. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. D. Widera na stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Warszawa 1994.

 2. Ocena całokształtu dorobku naukowego ks. dr. hab. A. F. Dziuby, profesora nadzwyczajnego KUL, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 1996.

 3. Ocena pracy badawczej: „liturgiczne sympozja lądzkie 1986-1996” kierowanej i przestionej przez ks. dr hab. Adama Duraka, prof. ATK, Warszawa 3 listopad 1997 r. (podpisana własnoręcznie przez autora, bez numeracji stron, mps, arch. Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie).

 4. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. P. P. Ogórka OCD na stanowisko profesora nadzwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

 5. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. J. Lewandowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

 6. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. W. Pazery na stanowisko profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Warszawa 1998.

 7. Ocena dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. W. Kubika, prof. nadzw. ATK, na stanowisko profesora zwyczajnego ATK, Warszawa 1998.

 8. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. D. Widera, prof. nadzw. PAT, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 1998.

 9. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. P. P. Ogórka na UKSW, prof. nadzw. UKSW, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2000.

 10. Ocena dorobku naukowego o. prof. dr. hab. P. P. Ogórka na UKSW, prof. nadzw. UKSW, na stanowisko profesora zwyczajnego UKSW, Warszawa 2002.

 11. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. H. Wejmana, prof. nadzw. UAM Poznań, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2003.

 12. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. H. Wejmana, prof. nadzw. UAM Poznań, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko profesora zwyczajnego, Uniwersytetu w Szczecinie, Warszawa 2006.

 13. Ocena dorobku naukowego o. dr. hab. J. Gogoli, prof. nadzw. PAT, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2006.

 14. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Cz. Parzyszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW, Warszawa 2009.

 15. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. K. Misiaszka, prof. nadzw. UKSW, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2010.

 16. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. W. Misztala, prof. nadzw. UPJPII w Krakowie, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2010.

 17. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Andrzeja Offmańskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.02.2011).

 18. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Jerzego Kułaczkowskiego, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 27.09.2010).

 19. Ocena dorobku naukowego o. prof. dr. hab. J. Gogoli, prof. nadzw. UPJPII, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko profesora zwyczajnego, Warszawa 2010.

 20. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Ignacego Bokwy, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 23.05.2011).

 21. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Jana Przybyłowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego, Warszawa (protokół 22.02.2011).

 22. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Adama Skreczko, prof. nadzw. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 06.06.2011).

 23. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Jana Flisa do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 21.04.2012).

 24. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej dla ks. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego, Warszawa (08.09.2012).

 25. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Czesława Parzyszka, prof. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 24.09.2012).

 26. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego, prof. UKSW do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 15.10.2012).

 27. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jerzego Machnacza, prof. nadzw. PWT we Wrocławiu do tytułu naukowego profesora, Warszawa 2013.

 28. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Dariusza Zagórskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do tytułu naukowego profesora, Warszazwa 2013.

 29. Poparcie wniosku w sprawie profesury ks. dr. hab. Jacka Kicińskiego, prof. PWT, dla Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (15.05.2013).

 30. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, prof. UKSW do tytułu naukowego, Warszawa (protokół 18.11.2013).

 31. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Edwarda Sienkiewicza do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 17.06.2013).

 32. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Marka Jagodzińskiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

 33. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Zdzisława Jańca do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

 34. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Janusza Kręcidły do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 22.06.2013).

 35. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie muzykologii dla dr. hab. Czesława Grajewskiego, Warszawa ( 26.05.2013).

 36. Rekomentacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie patrologii dla ks. dr. hab. Leona Nieściora, Warszawa (17.06.2013).

 37. Członek Komisji Wydziałowej do oceny dorobku naukowego ks. dr. hab. Witolda Kaweckiego do tytułu naukowego profesora, Warszawa (protokół 20.09.2013).

 38. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jana Machniaka, prof. nadzw. UPJPII w Krakowie do tytułu naukowego profesora, Warszawa (25.03.2014).

 39. Rekomendacja odnośnie do nadania tytułu profesora nauk teologicznych w zakresie biblistyki dla ks. dr. hab. Marka Parchema, Warszawa (05.05.2014).

 40. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Jacka Kicińskiego, prof. nadzw. PWT we Wrocławiu do tytułu naukowego profesora, Warszawa (30.04.2015).

 41. Opinia w sprawie awansu naukowego o. dr. hab. J. Kicińskiego, posiedzenie Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa (6. 10. 2015).

 42. Opinia dorobku naukowego ks. dr hab. T. Jakubiaka do tytułu profesora uczelnianego, Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa (12.12. 2019).

 43. Recenzja dorobku naukowego ks. dr hab. W. Królikowskiego do tytułu profesora uczelnianego, Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa (28. 04.2022).