KOMUNIKATY

  1. Głos w dyskusji podczas I Sympozjum Teologii Duchowości ATK w Warszawie, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 167.174.

  2. Głos w dyskusji podczas II Sympozjum Teologii Duchowości ATK w Warszawie, w: W bliskości Boga. Modlitwa dziś. Święci polscy naszych czasów, pr. zb., red. S. Olejnik, Kraków 1986, s. 281-282, 291-293, 303-305.

  3. Głos w dyskusji panelowej, w: Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II “Fides et Ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-164, 179-184, 196.