REDAKTOR MERYTORYCZNY

 1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 4. S. Budzyński, Między wiarą a zwątpieniem, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2001.

 5. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Wyd. UKSW, t. 1-2, Warszawa 2002.

 6. Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w latach 1999-2002, (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

 7. Studia Theologica Grodnensia, t. 1, I i II, Grodno 2007 (Białoruś).

 8. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Warszawa 2008.

 9. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 10. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008.

 11. Studia Theologica Grodnensia, t. 2, I i II, Grodno 2008 (Białoruś).

 12. Jan Paweł II o nauce (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 13. Jan Paweł II do polskich uczonych, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 14. P. Maciaszek, Poznać grzech i miłość z objawień Juliany z Norwich, Pomoc – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cambridge-Częstochowa 2009.

 15. Studia Theologica Grodnensia, t. 3, Grodno 2009 (Białoruś).

 16. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 17. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, seria: Jański – ku przyszłości 3, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, 2010 Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 18. W. Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, seria: Mistyka polska 100, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

 19. W. Gałązka, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, O życiu zakonnym, seria: Mistyka polska 100, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, wyd. drugie, Warszawa 2010.

 20. K. Czyżyk, Duchowość apostolska świeckich. Studium na podstawie piśmiennictwa bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 101, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010.

 21. J. Zielonka, Duchowość Zakonu Communio in Christo. Studium na podstawie życia i pism mistycznych Założycielki, Mistyczki i Charyzmatyczki Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 99, Wyd. “Bernardinum”, Pelplin 2010.

 22. Studia Theologica Grodnensia, t. 4, Grodno 2010 (Białoruś).

 23. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 24. Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

 25. Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 103, Wyd. UKSW, Warszawa 2010.

 26. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

 27. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 28. Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Warszawa 2011.

 29. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, seria: Mistyka chrześcijańska 111, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

 30. Studia Theologica Grodnensia, t. 5, Grodno 2011 (Białoruś).

 31. J. Kołak, Nie lękajcie się świętości! Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, seria: Mistyka polska 116, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 32. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Jański Academy in Poland, red. J. Bałamut, J. Donarski, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1st May 2011 ( również wersja elektroniczna).

 33. Odpowiedzialność ludzi nauki…, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 34. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 35. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.

 36. “Odpowiedzialność polityków za…”, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 37. Św. Józef Sebastian Pelczar, O mistyce, opr. S. Urbański, Ł. Buzun, seria: Mistyka polska 115, Częstochowa, Kraków, Warszawa 2012 (mps, arch. własne).

 38. Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012 (Białoruś).

 39. Świętość chrześcijanina, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 118, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

 40. M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

 41. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 42. “Uczę się ciebie człowieku…” (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 123, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2012.

 43. Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013.

 44. G. Matlak CFD, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorata Koźmińskiego, seria: Mistyka polska 119, Wyd. AA, Kraków 2013.

 45. J. Kołak, Poznać, by pokochać Eucharystię (refleksja teologiczno-duszpasterska), seria: Mistyka polska 129, Wyd. Lega-Tadeusz Matuszyk, Warszawa 2013.

 46. M. Piwnicki, Świętość w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka (1920-1988), seria: Materiały i Studia Księży Werbistów nr 81, Wyd. Księży Werbistów “Verbinum”, Warszawa 2013.

 47. “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy), W poszukiwaniu duchowości humanizmu, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 134, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa 2013.

 48. Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 49. Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

 50. Studia Theologica Grondnensia, t. 7, Grodno 2013 (Białoruś).

 51. H. S. Sznurkowski, Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP, seria: Mistyka chrześcijańska 130, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

 52. Być w sercu Kościoła, red. S. Jasionek, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Częstochowa 2014.

 53. Ks. Gabriele Amorth, Spotkałem szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski, Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

 54. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014.

 55. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

 56. Studia Theologica Grodnensia, t. 8, Grodno 2014 (Białoruś).

 57. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

 58. S. Budzyński, S. Urbański, A. Ziółkowska, Polscy święci i męczennicy. Znani i nieznani, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2015.

 59. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 11, Grodno 2017, s. 4 (Białoruś).

 60. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 5 (Białoruś).

 61. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 1, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 153, Łódź 2019, s. 2.

 62. Konsultacja naukowa, Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 4 (Białoruś).

 63. Siostra Benigna Naborowska, Dziennik duchowy, tom 2, opr. T. Szałkowska, E. Błońska, E. Fedorowicz, seria: Mistyka polska 158, Łódź 2021, s. 2.