RECENZJE PRAC AUTORSKICH I OPRACOWANIA
(ZNALEZIONE PRZYPADKOWO)

 1. J. Werbiński, S. Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988, ss. 296, AK 115 (1990), s. 148-150.

 2. Absolwenci Instytutu Teologicznego, w: Instytut Teologiczny w służbie diecezji częstochowskiej, red. S. Grzybek, Częstochowa 2016, s. 343, 347-348,366. 376-377.

 3. Polska teologia życia mistycznego ks. Stanisława Urbańskiego, Collectanea Theologica, 1 (1995), s. 116.

 4. J. Kosiewicz, Myśl mistyczna (S. Urbański, Polska Teologia życia mistycznego 1914-1939), Wyd. ATK, Warszawa 1995, Teologia (recenzje) 1995, s. 19.

 5. W. Pazera, Na drogach świętości, Niedziela, Nr 48 (107)N, Rok XL, 16.XI.1997, s. 20.

 6. R. Karwacki, Bibliografia pneumatologiczna 1982-1990, Siedlce 1997, s. 76.

 7. Antoni J. Nowak, ks. Stanisław Urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988, ss. XVIII, 296, s. 276-278.

 8. P. Głowacki, Ks. Stanisław Urbański, Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Warszawa 1995, ss. 401, STV 34 (1996) nr 1, s. 265-267.

 9. W. Pazera, Polska mistyka. Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, Powściągliwość i Praca, Nr 1(568), styczeń 1998, Rok XLIX, s. 23.

 10. P. Gwiazda, S. Urbański, Życie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, Miejsca Święte, Nr 4 (16) 1998, s. 52.

 11. W. Pazera, S. Urbański, Życie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, CzST XXVI 1998, s. 255-257.

 12. M. Sokołowski, Ku realnemu zjednoczeniu z Bogiem, Studia Bobolanum, 1998, rocznik 9 (2), s. 441-450.

 13. E. Olszewska, Świadectwa mistycznego zjednoczenia, Nasz Dziennik, Nr 257(538), 3 listopada 1999, s. 2.

 14. M. Grabowski, Teologia mistyki, Nasz Dziennik, Nr 146(427), Piątek, 25 czerwca 1999, s. 6.

 15. Jan Paweł II o uniwersytetach, Miejsca Święte, Nr 11(35) 1999, s. 19.

 16. Bp J. Szlaga, Wypowiedź o książce “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Z i E Nr 6, Rok III, 21/1999, s. 172-173.

 17. MG., Nowy duch w ekologii, Nasz Dziennik, Nr 118(399), 22-23 maja 1999, s. 9.

 18. P. Piasecki, Ks. Stanisław Urbański, Teologia życia mistycznego, wyd. II, Warszawa 1999, ss. 439, Via Consecrata, Rok II, 7+8 lipiec+ sierpień 1999, s. 106-109; tenże: Teologia życia mistycznego. Studium Polskiej Mistyki (1914-1939). Wyd. 2. Warszawa 1999, ss. 439, Studia Paradyskie, IX, Paradyż 1999, s. 287-293.

 19. J. Misiurek, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1997, ss. 214, RT KUL, 46 (1999), z. 5, s. 181-183.

 20. F. Woronowski, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 214, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, 17 (1999), s. 217-219.

 21. F. Woronowski, Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, ATK 1997, Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, 19 (1999), s. 408-409.

 22. A. Baran OFMCap, S. Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999, Via Consecrata 9(1999), s. 49-51; tenże, ZiE 6(1999), s. 208-213; tenże, HD 19(2000), s. 179-181; tenże, AK 134(2000), s. 172-175.

 23. M. Szymula, Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, pr. zb., red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, ss. 311, AK 1(545) 2000, t. 134, s. 169-172.

 24. P. Piasecki, S. Urbański, Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), wyd. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 1999, ss. 439, AK 1(545) 2000, t. 134, s. 175-180.

 25. E. Olszewska, Dar dla współczesnego świata (Mistyczny świat ducha), Nasz Dziennik, Nr 99(685), Czwartek, 27 kwietnia 2000, s. 9.

 26. J. J. W., Cywilizacja miłosierdzia, Gość Niedzielny, Nr 18, Rok LXXVII, 30 kwietnia 2000, s. 17.

 27. Ks. Stanisław Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999, Emaus 2000, Nr 5(6). Rok II, s. 19.

 28. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1-2, Warszawa 1999-2000, AK t. 136, z. 2-3 (549-550), 2000, s. 380-383.

 29. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, (1978-1988), Warszawa 1999; t. 2 (1989-1999), Warszawa 2000, Saeculum Christianum 7 (2000) nr 2, s. 269-272.

 30. E. Połomska, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 199-223.

 31. M. Połomski, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 203-206.

 32. P. Piasecki, Ks. Stanisław Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa: UKSW 1999, ss. 140, AK t. 136, z. 2-3 (549-550), 2000, s. 383-386.

 33. M. Połomski, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t.3, Warszawa 2000, ZiE nr 1(15)2001, s. 173-174.

 34. S. Sokołowski, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Z i E Nr 6, Rok III, 18/2000, s. 205-207.

 35. K. Wojcieszek, Refleksja nad książką “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, ZiE nr 2 (26)2001, s. 201-210.

 36. S. Budzyński, Mistyczny świat ducha, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2000, ZiE nr 6 (30)2001, s. 209-214;tenże, CzST XXIX 2001, s. 327-341.

 37. P. Ogórek, Teologia duchowości. XX-lecie pracy naukowo – badawczej ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb. red. J. M. Dołęga ( A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20(2002), s. 262.

 38. P. Ogórek, Mistyka polska, w: P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, seria: Mistyka chrześcijańska, Wyd. UKSW, Warszawa 2002. S. 337-338.

 39. M. J. Dołęga, Teologia Duchowości. XX-lecie pracy naukowo – badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002), pr. zb. red. J. M. Dołęga ( A. Baran, B. Czerwiński, P. Gwiazda, B. Kozłowski, W. Macko, M. Szymula), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002), s. 262.

 40. F. Ociepka. Kto ty jesteś? Nasz Głos, Nr 4(73), kwiecień 2003, s. 31.

 41. R. Teologia duchowości, Niedziela, nr 41, 13.X.2004, s. 24

 42. M. Piwnicki SVD, Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia (pod red. nauk. Petera Dinzelbachera), tłum. Bogusław Widła, Wyd. Verbinum, Warszawa 2007, ss. 355, CzST XXXV – XXXVI 2007 – 2008, s. 372–376.

 43. M. Szlachciak, Sympozjum o Bogdanie Jańskim, Via Consecrata, lipiec / sierpień, rok X (2007), s. 121.

 44. Redakcja, Poznać grzech i miłość, “Niedziela” nr 12, rok LII, 22.III. 2009, s. 22.

 45. Teologia duchowości, w: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katalog Wydawniczy jesień 2010, Informator o książkach i czasopismach dostępnych w Wydawnictwie UKSW, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010, s. 25-30.

 46. Cz. Parzyszek, Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, Collectanea Theologica 4 (2010), s. 238-239.

 47. A. Nowak, Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 6, Grodno 2012, s. 46-55 (Białoruś).

 48. Całkowicie nowa forma zakonu, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 41- 45.

 49. Fragment z książki ks. prof. Stanisława Urbańskiego i ks. dr. Józefa Zielonki “Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen”, s. 121, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 76.

 50. M. Jansen, Sehr geehrter Herr Generalsuperior Karl-Heinz Haus, Betreff: “Charisma der Liebe”, Kolonia 02. 04. 2013 (arch. Communio in Christo, Mechernich).

 51. Prof. Hermann Josef Pottmeyer, “Erfahrung der Liebe Gottes”, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (j. niemiecki).

 52. Biografie űber Mutter Marie Therese, Communio in Christo, Jg. 36, Nr 2, Junii 2013, s. 25 (j. niemiecki).

 53. Maria Rachel Cimińska, S, Urbański, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, Serwis Ewangelizacyjny www.e-SANCTI.net.

 54. S. Dziekoński, Odkrywanie modlitwy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 122.

 55. J. Szczepaniak, Mistyka chrześcijańska w pismach ks. Stanisława Urbańskiego, Wrocław 2012 ( pr. mgr PWT Wrocław).

 56. K. Haus, Promocja książki “Charyzmat miłości”, Mechernich – Niemcy (14. 09. 2013).

 57. K. Haus, Promocja książki “Charyzmat miłości”, Vallendar (Schonstatt – Ruch Szensztacki), (07. 10. 2013).

 58. Kardinal lauscht dem “Charisma der Liebe”, Communio in Christo Jg. 36, Nr 3, Oktober 2013, s. 35-36 (wersja niemiecka).

 59. Ordensgedenhtag 2013: “Weit űber alle Grenzen”, Communio in Christo Jg 36, Nr 3, Oktober 2013, s. 35-36 (wersja niemiecka).

 60. H. J. Pottmeyer, Recension: Erfahrung der Liebe Gottes, Communio in Christo Jg 36, Nr 2, Junii 2013, s. 26-29 (wersja niemiecka), tenże, “Experience of the love of God”, Communio in Christo Volume 19, No 2, october 2013, s. 25-27 (wersja angielska).

 61. K. Filipowicz, J. Sobkowiak, Od Redakcji, STV Rok LI /2013/, 2 półrocznik, s. 12.

 62. A. J. Nowak OFM, Doświadczenie religijne a doświadczenie mistyczne w wybranych publikacjach ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego, w: Świętość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska nr 132, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 91-103, tenże, w: Duchowość i historia, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka polska 133, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 111-123.

 63. Kardynał przysłuchuje się “Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-22.

 64. Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53.

 65. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Publikacja: Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Redakcja: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER, Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka, YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 143-156.

 66. K. Orzeszyna, Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, w: Veritati et Caritati, t. 2, Kościoły i religie niechrześcijańskie, Częstochowa 2014, s. 531-536.

 67. R. Szczodrowski, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 21-24.

 68. R. Szczodrowski, Szczególny rodzaj mistyki, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 42-43.

 69. A. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 13.

 70. K. H. Haus, Ruszajcie w drogę i miłujcie się wzajemnie, Communio in Christo. Nadzwyczajny charyzmat miłości i miłosierdzia Matki Marii Teresy dla Kościoła naszych czasów, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 55-56.

 71. Fr. R. Szczodrowski, The particular mysticism of Mother Marie Therese, Communio in Christo. To realism the kongdom of God, Volumne 21, No 2, November 2014, s. 24-26.

 72. R. Szczodrowski, Die besondere Mystik, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 29-31.

 73. Erfahnung der Gottes – Liege in der Erfahrungs – mystik von Mutter Marie Therese Linssen, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr 3, November 2014, s. 34.

 74. Beeindruckende Rezension von Father Romuald, Communio in Christo. Geweihtes Leben bei der Communio, Jg. 37, Nr. 3, November 2014, s. 35-37.

 75. W. Niemczewski, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 24-26.

 76. W. Zyzak, Recenzja książki “Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki”, red. W. Mleczko, Kraków 2014, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XX, Numer 20 (2014), Kraków 2014, s. 63.

 77. W. Mleczko, Wokół „Dziennika” o. Piotra Semenenki CR (sprawozdanie z sympozjum), Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Rocznik Zmartwychwstańców, Rok XXI, Numer 21 (2015), s. 113-116.

 78. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

 79. Ewangelia, proroctwo, nadzieja – słowa Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa do czytelników, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 8.

 80. Dar polskich kapłanów z okazji 30 rocznicy założenia Zakonu Communio in Christo, Communio in Christo, Rocznik 32, nr 1, Marzec 2015, s. 43-44.

 81. Pfarrer Romuald: “Missionare ohne Habit”, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 3, November 2015, s. 23-24, 26.

 82. A. Olczyk, Abp S. Nowak, Przez Maryję do Jezusa. Modlitewnik sanktuarium w Borownie, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, Częstochowa 2015, ss.175, w: Veritati et Caritati, t. 4, Częstochowa 2015, s. 633.

 83. M. Terka, Sprawozdanie z konferencji naukowej w Roku Miłosierdzia pt. „Oblicza Miłosierdzia”, Częstochowa 8 kwietnia 2016 r., Veritati et Caritati, T. VI, Częstochowa 2016, s. 491.

 84. J. Kapuściński, M. Terka, Ksiądz profesor Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, t. 7, Czestochowa 2016, s. 451-540.

 85. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 366, Miesięcznik Pasterski Płocki, nr 5, 2017, s. 522-528.

 86. L. Smoliński, S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, seria: Mistyka polska 147, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2016, Miesięcznik Pasterski Płocki, nr 1, 2018, s. 111-115.

 87. J. Poleszak, Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Sympozjum 2 (33) (2017), s. 249-274.

 88. S. Urbański, Polska szkoła duchowości, seria: Mistyka polska 152, Warszawa 1016, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, Rok XXIII, Nr 2 (46), Opole 2017, s. 424-425.

 89. A. Szczupał, Sylwetka naukowo-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10, Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś).

 90. L. Smoliński, S. Urbański, Mistycy w Kościele, seria: Duchowość Europy 4, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, ss. 228, Miesięcznik Pasterski Płocki 2018, nr 4, s. 461-464.

 91. W. Królikowski, Życiorys Józefa Augustyna SJ, w: Miłość jest jedna. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i rekolekcyjnej Józefa Augustyna SJ, red. W. Królikowski, Kraków 2018, s. 21.

 92. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej, seria: Mistyka polska 151, UKSW Warszawa 2017, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 309-313.

 93. L. Smoliński, S. Urbański, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2018. Przesłanie Jezusa, seria: Mistyka polska 152, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2018, ss. 312, tenże,w: Studia Theologica Grodnensia, t. 13, Grodno 2019, s. 425-429.

 94. P. Głowacki, Mistyczki niepodległej Polski 1918-2019. Przesłanie Jezusa, Warszawa 2018, Studia Włocławskie, t. 21, Włocławek 2019, s.755-759.

 95. Ł. Białk, Święty o świętości, Gość Niedzielny (Gość Gdański), nr 23, rok XCVII, 07.06.2020, red. A. Pawlaszczyk, Katowice 2020, s. III (wywiad); Ł. Białk, S. Urbański, Świętość w codzienności według Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, seria: Mistyka polska 155, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza „Adam”, Warszawa 2020.

 96. L. Smoliński, Rozważanie i wierze, https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dziś/2020.10.07.

 97. J. Misiurek, Mądrość serca. W kręgu chrześcijańskiej duchowości, Częstochowa 2016, s. 166.

 98. Idę, z Tobą Panie, niosę Ci całą duszę, całe serce, całego siebie. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Józefa Zielonki, Częstochowa 2020, s.41.

 99. B. Łoziński, Mistyk armii podziemnej, Homo Dei, kwiecień-czerwiec 2, 2021, s.166.

 100. P. Głowacki, autorzy S.Urbański, Ł. Białk, Świętość w codzienności według czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020, Studia Włocławskie, t. 23, 2021, s. 699-701.