BADANIA WŁASNE FINANSOWANE
PRZEZ KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Mistyka przeżyciowa s. M. Darowskiej (1985).

  2. Mistyka studyjna ks. P. Smolikowskiego (1986).

  3. Mistyka studyjna ks. P. Semenenko (1987).

  4. Mistyka studyjna i przeżyciowa XIX wieku (1988).