HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE, SŁOWNIKOWE, BIOGRAMY

 1. Rozwój duchowy. Hasła podstawowe dla danego działu, w: Leksykon duchowości katolickiej. Materiały pomocnicze dla zbiorowego opracowania dzieła, opr. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 17.

 2. Bareła Stefan (1916-1984), biskup częstochowski, moralista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 35-42.

 3. Chłąd Stanisław (1946-1993), docent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, biblista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 125-126.

 4. Gryglewicz Feliks (1909-1991), profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, egzegeta i teolog, biblista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 202-209.

 5. Magott Brunon (1907-1987), kanonik częstochowskiej kapituły katedralnej, liturgista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 357-358.

 6. Sobczyk Władysław (1920-1985), duszpasterz sosnowiecki, pastoralista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 545-546.

 7. Szwagrzyk Tadeusz Stanisław (1923-1992), biskup pomocniczy częstochowski, prawnik, liturgista, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 569-571.

 8. Walicki Jan (1920-1988), prałat częstochowskiej kapituły katedralnej, kanonista, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 601-603.

 9. Słownik terminów, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 119-129.

 10. Bibliografia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 131-139.

 11. Balicki Jan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

 12. Bonawentura od św. Stanisława (Stanisław Frezer), w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 26-27.

 13. Dorota z Mątowów, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 93-95.

 14. Jan z Kwidzyna, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 33-34.

 15. Jański Bogdan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 34.

 16. Jaroszewicz Florian, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

 17. Kalinowski Rafał Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 68-70.

 18. Mortęska Magdalena, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 75-76.

 19. Motylowska Eleonora Ludwika, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 111-112.

 20. Przyłęcki Franciszek, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 44.

 21. Raczyńska Tekla, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 112-113.

 22. Stefan od św. Teresy (Hieronim Stefan Kucharski), w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 78-79.

 23. Świrczyński Antoni, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 53.

 24. Tajber Paula Zofia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 116-118.

 25. Wicher Michał Ignacy, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 21-24.

 26. Wiązkiewicz Paulin, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 54.

 27. Bibliografia polska, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 352-353.

 28. Bartel Jadwiga, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 19.

 29. Białecka Róża Filipina, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 81-82; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 24.

 30. Bielenin Alfons Maria Witold, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 25; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 25-26.

 31. Bitterfeld Henryk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 26; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 26.

 32. Cejzik Eliza, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 82-85; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 36-38.

 33. Chmielowski Adam, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 85-87; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 40.

 34. Czacka Róża, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 87-89; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 45-46.

 35. Darowska Marcelina, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 89-93; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 51-53.

 36. Dobrosielski Chryzostom Stefan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 27; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 57.

 37. Drużbicki Kasper, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 59-64; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 59-61.

 38. Działyńska Cecylia, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 64-66; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 64-65.

 39. Faryniak Mieczysława, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 79.

 40. Feliński Zygmunt Szczęsny, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 28-30; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 79-80.

 41. Frezer Stanisław, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 88-89.

 42. Henryk lub Heidenryk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 30-31; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 104.

 43. Jabłońska Maria, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 95-97; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 121-122.

 44. Jakub z Paradyża, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 31-33; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 122-123.

 45. Kowalska Maria Faustyna, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 97-103; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 153-156.

 46. Koźmiński Wacław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 70-72; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 156-157.

 47. Kucharski Stefan Hieronim, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 157-158.

 48. Kulesza Eugeniusz, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 34-35; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 158.

 49. Malczewska Wanda Justyna Nepomucena, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 104-108; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 172-174.

 50. Marchocka Anna Maria, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 108-111; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 175-177.

 51. Markiewicz Bronisław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 72-75; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 179-181.

 52. Mikołaj z Mościsk, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 35-38; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 187-188.

 53. Mistyka polska, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 222-225.

 54. Młodzianowski Tomasz, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 38-39; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 233-234.

 55. Opacki Mikołaj, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 249.

 56. Papczyński Stanisław, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 76-78; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 254-255.

 57. Pelczar Sebastian Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 39-41; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 257-258.

 58. Puchalik Józef, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 41-44; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 275-276.

 59. Pyżalski Leon, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 45-46; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, 276-277.

 60. Salawa Aniela, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 113-116; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 288-289.

 61. Semenenko Piotr, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo –Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 46-50; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 291-293.

 62. Siwek Paweł, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 50; tenże: w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 294.

 63. Smolikowski Paweł Klemens, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 50-52; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 295-296.

 64. Teodorowicz Józef Teofil, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 53; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, s. 311-312.

 65. Żychliński Aleksander, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1999, s. 54-58; tenże, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opr. i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Wyd. “Verbinum”, Warszawa 2002, 338-339.

 66. Czysta intencja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 172.

 67. Dotyk mistyczny, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 222.

 68. Kierownik duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 415-416.

 69. Lenistwo duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 468.

 70. Modlitwa odpocznienia, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 550-551.

 71. Modlitwa uczuć, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 551.

 72. Namiętność, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 565.

 73. Nawrócenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 567-569.

 74. Nędza, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 573.

 75. Nicość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 574.

 76. Niedoskonałość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 577.

 77. Noc ducha, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 582-584.

 78. Noc zmysłów, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 584-585.

 79. Organizm duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 616-617.

 80. Oschłość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 617.

 81. Oziębłość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 618.

 82. Pokora, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 647-648.

 83. Pokusa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 648-649.

 84. Poznanie siebie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 694.

 85. Pożądliwość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 694-695.

 86. Pycha, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 734.

 87. Rozeznawanie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 756-760.

 88. Rozkosze duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 761.

 89. Rozwój duchowy, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 766-768.

 90. Sekcja Teologii Duchowości UKSW, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 802-803.

 91. Wada, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 907.

 92. Zaręczyny duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 932-933.

 93. Zaślubiny mistyczne, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, 933-934.

 94. Zgadzanie się z wolą Bożą, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, 942-943.

 95. Bogdan Jański, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004, s. 252-254.

 96. Święty Wojciech Adalbert, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 11-14, j. ang. s. 97-99.

 97. Święty Andrzej Świerad, święty Benedykt, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 15-17, j. ang. s. 100-102.

 98. Pięciu Braci Męczenników: Święty Benedykt, Święty Jan, Święty Izaak, Święty Mateusz, Święty Krystyn, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 18-20, j. ang. s. 103-105.

 99. Święty Bruno (Bonifacy) z Kwerfurtu, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 21-23, j. ang. s. 106-108.

 100. Święty Stanisław Szczepanowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 24-26, j. ang. s. 109-111.

 101. Święta Jadwiga Śląska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 27-29, j. ang. s. 112-114.

 102. Święty Jacek Odrowąż, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 30-32, j. ang. s. 115-117.

 103. Święta Kinga (Kunegunda), w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 33-35, j. ang. s. 118-120.

 104. Święta Jadwiga, Królowa Polski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 36-38, j. ang. s. 121-124.

 105. Święty Jan Kanty, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 39-41, j.ang. s. 125-127.

 106. Święty Jan z Dukli, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 42-44, j. ang. s. 128-131.

 107. Święty Kazimierz Jagiellończyk, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 45-47, j. ang. s. 132-135.

 108. Święty Stanisław Kostka, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 48-50, j. ang. s. 136-139.

 109. Święty Melchior Grodziecki, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 51-53, j. ang. s. 140-142.

 110. Święty Jan Sarkander, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 54-56, j. ang. s. 143-145.

 111. Święty Jozafat Jan Kuncewicz, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 57-60, j. ang. s. 146-149.

 112. Święty Andrzej Bobola, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 61-64, j. ang. s. 150-153.

 113. Święty Klemens Maria Hofbauer (Dworzak), w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 65-67, j. ang. s. 154-156.

 114. Święty Rafał Kalinowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 68-70, j. ang. s. 157-159.

 115. Święty Józef Sebastian Pelczar, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 71-74, j. ang. s. 160-163.

 116. Święty Albert Chmielowski, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 75-77, j. ang. s. 164-166.

 117. Święta Urszula Ledóchowska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 78-81, j. ang. s. 167-170.

 118. Święty Maksymilian Maria Kolbe, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 82-85, j. ang. s. 171-174.

 119. Święta Maria Faustyna Kowalska, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 86-91, j. ang. s. 175-181.

 120. Bibliografia, w: Żywoty polskich świętych, red. H. Noga, S. Urbański, Warszawa 2004, s. 182.

 121. Bąbiński Henryk (1917–2003), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 71-72

 122. Gołąb Władysław (1917–1997), kanonik częstochowskiej kapituły katedralnej, protonotariusz apostolski, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 193-194

 123. Kołodziejczyk Miłosław Jan (1928 – 1994), biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, dogmatyk, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 295-296

 124. Komasa Michał (1914–1996), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, popularyzator teologii biblijnej, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994 – 2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 296

 125. Matras Tadeusz (1935–2003), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, bibliograf, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 403-405.

 126. Mizera Stefan (1924-2002), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 421-422.

 127. Musiel Franciszek (1915-1992), biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 433-435.

 128. Paras Stanisław (1906-1994), duszpasterz archidiecezji częstochowskiej, pedagog, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 468-469.

 129. Rabsztyn Ignacy (1903-1992), kanonik honorowy częstochowskiej kapituły katedralnej, duszpasterz emigracyjny, wydawca, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. 9, Warszawa 2006, s. 539.

 130. Semenenko Piotr ks., w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, t. 5, Warszawa 2006, s. 695-697.

 131. Jański Bogdan, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. 1, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 580-582.

 132. Matka Maria Teresa. Mistyczka i charyzmatyczka naszych czasów, w: S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2013, s. 198.

 133. Das ausserordentliche Charisma der Liebe. Biographische Vorbemerkung, w: S. Urbański, J. Zielonka, Carisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag 2013, s. 27.

 134. Matka Maria Teresa mistyczka i charyzmatyczka naszych czasów, w: S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, s. 258.