PROMOCJA KSIĄŻEK

 1. Promocja Wydawnictwa WSZiP im. Bogdana Jańskiego, V Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Katolickich, Warszawa (09-11.04.1999).

 2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999), sesja publikowana “Nowe religie - nowe duchowości”.

 3. S. Urbański, Teologia modlitwy. Badania ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999), sesja publikowana “Nowe religie-nowe duchowości”; por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

 4. Promocja książek Sekcji Teologii Duchowości, Konferencja ogólnopolska “Nowe religie – nowe duchowości”, sesja jubileuszowa: 10-lecie Sekcji Teologii Duchowości, prezentacja: S. Urbański, ATK (28.04.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

 5. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: ks. prof. bp J. Szlaga, S. Urbański, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999) oraz prezentacja: ks. prof. dr hab. F. Adamski, S. Urbański, Aula Collegium Novum UJ, Kraków (02.06.1999); por. S. Urbański, Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Zarządzanie i Edukacja 3 (1999), s. 214.

 6. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, prezentacja: ks. prof. bp J. Szlaga, S. Urbański, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000).

 7. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

 8. P. Ogórek, Mistrz Jan Eckhart a św. Jan od Krzyża, Warszawa 1999, prezentacja: S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (19.11.2000).

 9. A. Słodkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, Wyd. Pallotinum, Warszawa 2000, prezentacja: S. Urbański, Lublin KUL (05.12.2000).

 10. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, t. 3, Warszawa 2000, prezentacja: ks. prof. dr hab. J. Dołęga, S. Urbański, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (22.02.2001).

 11. W. Bołoz, Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W. Bołoz, G. Höwer, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, UKSW (09.03.2001).

 12. A. Witko, Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków 2001, prezentacja: S. Urbański, Kościół OO. Pijarów, Kraków (25.04.2001).

 13. J. Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, UKSW (31.05.2001).

 14. Prezentacja albumu: Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?, Warszawa 2000, prezentacja: S. Budzyński, S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (25.10.2001).

 15. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Warszawa 2001, prezentacja: S. Urbański, Instytut Duchowości Karmelitańskiej, Kraków (29.10.2001).

 16. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, prezentacja: J. Czartoszewski, S. Urbański, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.11.2001).

 17. E. Sakowicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997; tenże: Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000, prezentacja: S. Urbański, imam M. Żuk, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (17.01.2002).

 18. Leksykon duchowości katolickiej, Lublin 2002, prezentacja: S. Urbański “Teologiczno – duchowe treści Leksykonu Duchowości Katolickiej”, KUL (21.03.2002).

 19. K. Pawlina, Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002, prezentacja: ks. bp P. Libera, S. Urbański, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (17.10.2002).

 20. Europa chrześcijańska, red. S. Urbański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003, prezentacja: F. Ociepka, S. Urbański, T. Żeleźnik, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.04.2003).

 21. B. Zarański, Kreatywność osobowa człowieka, (komputeropis) Warszawa 2003, prezentacja: S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2003).

 22. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006, prezentacja: S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.11.2006).

 23. Leksykon Świętych Franciszka i Klary z Asyżu, Wydawnictwo M, Warszawa 2006, w: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a; tenże: Leksykon duchowości franciszkańskiej, Studia Franciszkańskie, t. 17, Poznań 2007, s. 547-548, (17.11.2006).

 24. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007, prezentacja: J. Grabowski, S. Urbański, K. Świerszcz, Collegium Resurectionum Księży Zmartwychwstańców, Kraków (19.04.2007); por. M. Szlachciak, Sympozjum o Bogdanie Jańskim, Via consecrata 07-08/ 2007, s. 121.

 25. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007, prezentacja: S. Urbański, Kościół św. Barbary, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, Warszawa (25.04.2007).

 26. Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, seria: Mistyka polska 91, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, prezentacja: R. Drecki, Klub Pietrzaka Warszawa (18.10.2008).

 27. S. Urbański, Mistyka miłosierdzia, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2007, prezentacja: Krystyna Isijawi, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, (1.08.2008).

 28. Jan Paweł II o nauce, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa (21.04.2009).

 29. Jan Paweł II do polskich uczonych, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa (21.04.2009).

 30. Kard. Paul Josef Cordes, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wyd. Jedność, Kielce 2009, Sala Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (1.10.2009).

 31. Ks. D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, seria: Mistyka polska 97, Wyd. “Alleluja”, Kraków 2010, Centrum Resurectionis, Kraków, ul. Pawlickiego 1 (22.02.2010).

 32. Święty Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat (Saint Damien of Molokai – a man who changed the world), red. Z. Świniarski, seria: Mistyka polska 107, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2011, Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo Flandrii, Plac Trzech Krzyży 3, Warszawa (07.03.2011).

 33. Ks. S. Urbański, ks. J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa – Warszawa – Mechernich 2013, Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernik (01.02.2013); tekst: J. Zielonka, Communio in Christo, Rocznik 30, nr 1, kwiecień 2013, s. 14 – 19.

 34. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013; Teatr Muzyczny “Roma”, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa (18.10.2013).

 35. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag, Vallendar 2013; Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

 36. H. Multhaupt, M. Lang, Weit űber alle Grenzen. Die Ordensgruderin Mutter Marie Therese und ihr Leben in Gott, Patris Verlag, Vallendar 2013; Dom Macierzysty Communio in Christo, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

 37. Kardynał przysłuchuje się “Charyzmatowi miłości”, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 21-21, Wydawnictwo Patris, Vallender (Niemcy).

 38. Prezentacja książki “Weit űber alle Grenzen” (Daleko poza wszelkie granice), Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 23- 25, Mechernich-Niemcy (29.11.2014).

 39. Biografia Matki Marii Teresy – książka pełna nadziei…, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 1, kwiecień 2014, s. 50-53, Mechernich-Niemcy (30.11.2013).

 40. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, Wyższe Seminarium Duchowne, Międzynarodowy Zjazd Communio in Christo, Częstochowa (24.09.2014); zob. A. Janowska, Communio in Christo – dar dla Kościoła, Niedziela Nr 39 – 28.IX.2014, s. 28; tenże, Communio in Christo, Rocznik 31, nr 2, październik 2014, s. 53.

 41. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa-Warszawa-Mechernich 2014, 30-lecie założenia zakonu Communio in Christo, Mechernich (29.11.2014).

 42. A. Wyszyńska, Matka Teresa – mistyczka i charyzmatyczka, Niedziela, Nr 1, 4. I. 2015 r., s. III.

 43. From und Struktur gewordenen Liebe Gottes. “Die Erfahrung der Gottesliebe in der Erfahrungsmystik von Mutter Marie Therese Linssen”, Communio in Christo, Jg. 38, Nr 1, Februar 2015, s. 38-40.

 44. Promocja książki “Wieluń miastem wzrastania”, Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, red. J. Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń, 25. 04. 2017.