SPRAWOZDANIA

 1. Sympozjum teologii duchowości 1983, CTh 55 (1985) fasc. 4, 71-81;

 2. Ogólnopolskie sympozjum: “Charakterystyczne rysy duchowości polskiej na przykładzie błogosławionych – Alberta Chmielewskiego, Rafała Kalinowskiego I Urszuli Ledóchowskiej”, Biuletyn Informacyjny ATK 4 (1985), s. 21-29; tenże, “Les caracteristiques de la spiritualite polonaise d apres les exemples des bienheureux Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski et Urszula Ledóchowska”, (10-11.11.1983), Biuletyn D Information de L Acadaemie de Theologie Catholique, Varsovie, 4/1985, s. 22-31.

 3. Ogólnopolskie sympozjum: “W kręgu życia i myśli współczesnych mistrzów duchowości chrześcijańskiej”, Biuletyn Informacyjny ATK 5 (1985), s. 15-24; tenże, “Dans la sphere de la vie et de la pemsee des mitres contemporaine de la spiritualite chretienne”, (12-13.11.1984), Biuletyn Information de L’ Academie de Theologie Catholique, Varsovie, 5/1985, s. 16-26.

 4. Ogólnopolskie sympozjum: “Ku świętości – w duchu odnowy posoborowej”, Biuletyn Informacyjny ATK 6 (1986), s. 18-27; tenże, “Vers la saintate, dans l’esprit du renouveau conciliaire”, Bulletin Information de L Academie de Theologie Catholique, 6/1986, s. 19-28.

 5. Sympozjum teologii duchowości 1982, CTh 57 (1987) fasc. 2, s. 95-101.

 6. “Przyjdź, Światłości sumień” – doświadczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim. Sprawozdanie z sympozjum teologii duchowości 1987, Biuletyn Informacyjny ATK 3 (1988), s. 7-14.

 7. Przemówienie Rektora WSZiP im. Bogdana Jańskiego prof. dr hab. Zofii Jacukiewicz na inauguracji roku akademickiego (06.10.1997), ZiE 6 (1997), s. 173-177.

 8. K. Hirszel, Wykład inauguracyjny: Współczesny lider w teorii i praktyce (6.10.1997), ZiE 6 (1997), s. 177-180.

 9. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 4-5 (1998), s. 335-337.

 10. Abstracts, tł. U. Karpińska, ZiE nr 3 (1998), s. 201-205.

 11. Abstracts, tł. U. Karpińska, ZiE nr 4-5 (1998), s. 339-348.

 12. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 6 (1998), s. 220-223.

 13. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, Nr 2, Rok II, 8/1998, s. 211-213.

 14. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE, Nr 1, Rok III, 13/1999, s. 205-206.

 15. Polskie obchody patriotyczne w Los Angeles, Głos Polonii 39 (1999), s. 3.

 16. 25-lecie kapłaństwa ks. Mariana Piwko CR, założyciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 4-5 (1999), s. 333-334.

 17. Ogólnopolska promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, Warszawa 1999, ZiE 4-5 (1999), s. 335-339.

 18. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1998, ZiE nr 3 (1999) s. 200-201.

 19. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 2 (1999), s. 207-208.

 20. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 3 (1999), s. 211-215.

 21. “Nowe religie – nowe duchowości”, Konferencja naukowa, UKSW (28. 04. 1999), ZiE nr 3 (1999), s. 213-214.

 22. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE nr 1 (1999), s. 205-206.

 23. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 226-227.

 24. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 228.

 25. Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZiE Nr 6, Rok III, 18/1999, s. 169-172.

 26. Sympozjum poświęcone Bogdanowi Jańskiemu, AK 135 (2000) z. 1, s. 176-178.

 27. Konferencja naukowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, ZiE 1 (2000), s. 93-95.

 28. Rok Jańskiego, ZiE 1 (2000), s. 151.

 29. Rada Szkoły, ZiE 1 (2000), s. 152-153.

 30. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ZiE 2 (2000), s. 195-196.

 31. Konferencja naukowa “Szkolnictwo wyższe – dziś i jutro”, ZiE 3 (2000), s. 164-178.

 32. Wielkopostny dzień skupienia, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/2000, s. 207.

 33. Bogdan Jański – wzorem na dziś?, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 207-211.

 34. Psychologia duchowości, ZiE Nr 3, Rok IV, 21/ 2000, s. 211.

 35. Przemówienie Rektora dr. Marka Konopczyńskiego, ZiE, nr 6, 2000, s. 182-184.

 36. Sympozjum “Bogdan Jański wzorem na dziś”, Student 1 (2000), s. 8.

 37. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, AK 137 (2001) z. 2-3, s. 362-364.

 38. Augustianum. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, Nasz Głos 6 (2001) nr 10, s. 48.

 39. Augustianum. Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, Nasz Głos 6 (2001) nr 11, s. 47.

 40. Studium Duchowości Europejskiej, Nasz Głos 12 (2001), s. 15-16.

 41. Posłannictwo socjologii, ZiE nr 2 (2001), s. 217-219.

 42. Referat o Bogdanie Jańskim na zakończenie roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych, Zarządzanie i Edukacja nr 4-5 (2001), s. 233-235.

 43. Inauguracja roku akademickiego 2002/2003, ZiE nr 2 (2002), s. 208-209.

 44. Wiara, rozum a przedsiębiorczość, ZiE 2 (2002), s. 203-204.

 45. Studium Duchowości Europejskiej, AK 138 (2002) z. 2, s. 392-395.

 46. Zakończenie roku akademickiego 2001/2002, ZiE 2 (2002), s. 204-206.

 47. Z życia Wydziału Zarządzania, ZiE 3 (2002), s. 182.

 48. Sposobność do składania świadectwa – homilia ks. Bronisława Zarańskiego, ZiE 3 (2002), s. 182-183.

 49. Dyskusja panelowa, ZiE nr 2 (2002), s. 169-190.

 50. Przyszłość Szkół im. Bogdana Jańskiego, ZiE nr 1 (2003), s. 271-274.

 51. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - wczoraj i dziś, ZiE nr 1 (2003), s. 217-232.

 52. Rok Służby Narodowej, ZiE nr 47 (2006) lipiec-sierpień, s. 167-183.

 53. Sprawozdanie z “Roku Wspólnoty” 2006/2007, ZiE, nr 55, listopad-grudzień 2007, s. 207-226.