UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

 1. Dyskusja panelowa: “Przedsiębiorczość – czym jest i jak ją kształtować?”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.11.1998).

 2. II Ogólnopolska Konferencja “Internet – Wrocław 2000”, Politechnika Wrocławska, Wrocław (04-05.12.2000).

 3. “Antropolog wobec współczesności – przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady”, Ogólnopolska konferencja, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21-22.09.2001).

 4. “Co przyniesie pracownikom ratyfikacja Europejskiej karty Społecznej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie pani Senator Ewy Tomaszewskiej, dr. hab. Stanisława Grycnera, Opole (17.10.2006).

 5. “Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy – najlepsze praktyki w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie prof. Romualda Jończego, pana Christiana Karstensen i pani Petry Drax z Danii, Opole (12.05.2007).

 6. “Współczesne oblicza miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki (09.06.2007).

 7. “Uwarunkowania konkurencyjności polskiej gospodarki”, III Konferencja, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.10.2008).

 8. “Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Kraków (09-10.09.2011).

 9. “Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu”, Międzynarodowe sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków (19.02.2013).

 10. “Cytadela niewola czy wolność?, Cytadela Warszawska, Muzeum X Pawilonu, Warszawa (09.03.2013).

 11. “Profesjonalny nauczyciel”, Konferencja międzynarodowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 12. “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Konferencja międzynarodowa, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 13. “Prawda fundamentem ładu społecznego” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego, Elbląg (19.05.2014).

 14. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja międzynarodowa, interdyscyplinarna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.06.2014).

 15. “Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych trendów w procesie zarządzania”, Konferencja międzynarodowa: “Contemporary organization 2015”, Uniwersytet Hyperion w Bukareszcie, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05-06.03.2015).

 16. V Konferencja YMER+BIN 2015 z cyklu: wpływ etyki na biznes z uwzględnieniem społecznej etyki Jana Pawła II pt. Zarządzanie etycznością pracy – WEM (Work Ethicality Management). Praktyczna realizacja w organizacjach. Uczenie się WEM, konsultacja, Warszawa (16.05.2015).

 17. “Społeczeństwo wiedzy – szanse, zagrożenia, wyzwania”, konferencja ogólnopolska, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (24.09.2015).

 18. „Ks. Stefan Pawlicki CR człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej”, XIII Ogólnopolska Konferencja naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, Centrum Resurrectionis, Kraków (17. 02. 2016).