HARMONOGRAM STAŁEJ PRACY ZESPOŁU DS. WYCHOWANIA

Założenia

 1. Dopracowanie i doskonalenie “Śpiewnika uczelnianego”;

 2. Dopracowanie “Modlitewnika uczelnianego”;

 3. Opracowanie “Kalendarza liturgiczno-patriotycznego” Szkoły na rok akademicki 2011/2012;

 4. Doskonalenie programu świąt liturgicznych i patriotycznych;

 5. Doskonalenie harmonogramu stałej pracy zespołu na spotkaniach w listopadzie, lutym i czerwcu każdego roku w celu opracowania i realizacji zadań formacyjnych;

 6. Wyznaczenie zadań i działań promocyjnych w podmiotach kościelnych. Opracowanie projektu współpracy z parafiami, ze szkołami katolickimi i innymi, z mediami katolickimi, jedna stała inicjatywa w roku – weekendowa, np. festyn Jańskiego;

 7. Kreowanie życia duchowego wspólnoty studentów i pracowników Wydziałów;

 8. Doskonalenie funkcjonowania Wydziału na płaszczyźnie wychowawczej i formacyjnej;

 9. Propagowanie większego i bardziej świadomego zaangażowania w życie religijno-narodowe kraju;

 10. Pomoc w rozwoju osobowym i duchowym - indywidualne kierownictwo duchowe; - indywidualne rozmowy z pracownikami i studentami związane, np. z życiem małżeńskim; - przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa; - internetowa skrzynka intencji modlitewnych; - internetowa skrzynka zapytań w sferze życia duchowego i moralnego; - telefon zaufania; - internetowe informacje duszpasterskie; - strona internetowa duszpasterstwa akademickiego; - kontakty duszpastersko-formacyjne z kadrą akademicką;

 11. Opracowanie programu formacyjnego: Rok Służby Narodowej, Rok Wspólnoty, Rok Rodziny, Rok Jańskiego, Rok Promocji Szkoły, Rok Wiary, Rok Ewangelizacji Ludzi Nauki, Rok Ewangelizacji Ludzi Polityki, Rok Jubileuszowy 20-lecia Szkoły;

 12. Organizacja konferencji, paneli;

 13. Opracowanie publikacji i programu tematycznego na poszczególny rok formacyjny;

 14. Redakcja publikacji wykładów inauguracyjnych;

 15. Współpraca z kustoszami sanktuariów (Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, św. Gaj – Elbląg, Gietrzwałd, Piekary Śląskie, Niepokalanów);

 16. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami katolickimi.

Stałe działania w obszarze wychowania

 1. Msze św. i spotkania z okazji rocznic i świąt narodowych;

 2. Pierwsze Piątki miesiąca;

 3. Pierwsze Soboty miesiąca;

 4. Konferencje formacyjne dla Rad Wydziałów;

 5. Wykłady monograficzne, warsztaty edukacyjne, konkursy o Jańskim (Złote pióro Jańskiego, o nagrodę Kierownika Duchownego);

 6. Wyjazdy promujące Szkołę w środowisku katolickim;

 7. Wyjazdy formacyjno-integracyjne dla studentów i pracowników (pielgrzymki piesze, rowerowe, obozy formacyjne, spotkania dla liderów grup oazowych, spływy kajakowe, obozy żeglarskie i narciarskie);

 8. Spotkania formacyjne dla pracowników administracyjnych;

 9. Spotkania formacyjne duszpasterstwa akademickiego;

 10. Spotkania formacyjne dla stałych grup (służba liturgiczna, chór, lektorzy);

 11. Spotkania formacyjne dla Samorządu Studentów;

 12. Akcje charytatywne we współpracy z organizacjami społecznymi;

 13. Współpraca z parafiami. Wysyłka listów do księży proboszczów w celu promocji. Cykliczne festyny Jańskiego w parafiach połączone z kiermaszami i loteriami książek. Rekolekcje młodzieżowe;

 14. Dni Skupienia;

 15. Pielgrzymka na Jasną Górę;

 16. Współpraca z Lednicą (organizacja Ambasady Lednicy);

 17. Modlitwa o beatyfikację B. Jańskiego.


W następnych latach powyższy harmonogram był realizowany. Opracowano stały “Kalendarz liturgiczno-patriotyczny” na rok akademicki 2011/2012, który został przyjęty jako obowiązujący w następnych latach formacji w Szkołach.