PROGRAM FORMACYJNY NA ROK JUBILEUSZOWY 2013/2014

Październik 2013 - Temat: Bogdan Jański o swojej młodości. “Przez dziwne drogi prowadzi nas Bóg do swoich celów” (B. Jański). B. Jański o sobie, List matki do Bogdana studiującego w Warszawie, komentarz ks. S. Urbańskiego, Modlitwa o beatyfikację.

Listopad 2013 - Temat: Bogdan Jański – człowiek wiedzy. “Niedowarzona nauka odprowadza od pokory i od Boga, nauka zupełniejsza czyni umysł i serce religijnym” (B. Jański). B. Jański o sobie, S. Witwicki o Jańskim, komentarz ks. S. Urbańskiego i Cz. Ryszki, Modlitwa o dar mądrości (Mdr 9, 1-6, 9-11).

Grudzień 2013 - Temat: Bogdan Jański – grzesznik. Temat: Najniebezpieczniejszy grzech – to zaniedbywanie świętych natchnień, utrata czasu, którego przedłużenia tak niepewni jesteśmy. Przyznanie się do błędu, jest już połową poprawy” (B. Jański). B. Jański o sobie, S. Witwicki o Jańskim. Komentarz ks. S. Szarego i Cz. Ryszki. Psalm 51.

Styczeń 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek nawrócenia. “Jakże trudne jest przejście z życia bez czci i wiary do życia religijnego! Dlaczego wróciłem do wiary świętej katolickiej? Bo Ty tak chciałeś, miłosierny Boże! Twoja łaska to sprawiła, nie zaś moja zasługa, prace i rozumowania. Czuję to z całej duszy i dzięki Ci skłAdam o Boże! Żeś raczył wejrzeć na moją nędzę i cierpienie, na moje jęki i wzdychania ku prawdzie… Modlić się o wyniszczenie wszystkich nałogów starego człowieka, o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję, o oświecenie myśli, pokrzepienie woli, poskromnienie ciała i wszelkiej pożądliwości” (B. Jański). B. Jański o sobie, S. Witwicki o Jańskim, komentarz ks. J. Neumanna, piosenka młodzieżowa: “Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam”.

Luty 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek przemiany. “Nie można być na pół chrześcijaninem, na pół pobożnym, na pół pokutować i mimochodem dobywać wieczności w Bogu. Uwierzyłem i chcę czcić wielkiego Boga – Boga, którego miłość, znajomość i cześć obejmuje wszystko, czego człowiek pragnąć może” (B. Jański). B. Jański o sobie, J. Koźmian o Jańskim, komentarz ks. J. Neumanna, piosenka młodzieżowa: “Dotknij Panie moich oczu”.

Marzec 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek zmartwychwstania. “Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania” (B. Jański). B. Jański o sobie, I. Domeyko o Jańskim, komentarz ks. J. Lewickiego, modlitwa zmartwychwstańca, hymn Zmartwychwstańców.

Kwiecień 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek zintegrowany i integrujący ludzi. “Będę mocny, będę spokojny i roztropny, jeżeli w każdym akcie mego życia będę religijny. Doskonałość zawsze będzie polegać na uduchowieniu się, a wszelkie materializowanie się prowadzi do egoizmu” (B. Jański). B. Jański o sobie, W. Wielogłowski o Jańskim, komentarz ks. J. Lewickiego.

Maj 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek czynu i służby – lider. “Myśl żyje dopiero w czynie: wówczas tylko żyje w jedności naszej istoty, jest nasza. O, jak wielkie jest powołanie nasze! Bóg widzi, że nie próżnujemy tutaj. Jeżeli robimy coś dobrego, to nie przez wzgląd dla ludzi, ale dlatego, że Chrystus umarł za wszystkich grzeszników chcąc pojednać nas z Bogiem. Jesteśmy przez Chrystusa winni miłość wszystkim ludziom. Bóg jest początkiem i źródłem wszystkiego dobra, wszelkiej prawdy, wszelkiego życia i doskonałości. Życie, które się w nas zbudziło, jest z Niego, Jeśli chcemy z Nim żyć i wzrastać musimy uznać tę podstawową prawdę. Chcąc dojść do dobrego końca musimy pamiętać, że bez Boga nie trafimy do Boga” (B. Jański). B. Jański o sobie, A. Mickiewicz o Jańskim, komentarz ks. S. Urbańskiego.

Czerwiec 2014 - Temat: Bogdan Jański – człowiek Narodu i Kościoła. “Naród, który traci zewnętrzną historię i swój patriotyzm, nie może mieć żadnej polityki, bo przestaje być narodem. Nasza kwestia narodowa jest przedsięwzięciem odrodzenia moralnego i religijnego… Należy wprowadzić zasady chrześcijańskie w politykę, w edukacje, w literaturę, w naukę, w sztukę, przemysł, obyczaje i w całe życie publiczne i prywatne. Używać niezmordowanie wszystkich osobistych wpływów i stosunków na chwałę Boga i dobro bliźniego, ściągać na łono Kościoła ludzi poranionych na bezdrożach błędu i prowadzić wracających do religii aż do zupełnego zjednoczenia z Bogiem, którego cudowną rzeczywistością jest Komunia Święta” (B. Jański). B. Jański o sobie, P. Semenenko o Jańskim, komentarz ks. J. Neumanna, Modlitwa za Ojczyznę ks. P. Skargi.

Lipiec 2014 - Temat: Współczesne dzieła Bogdana Jańskiego; 2 lipca 2014 roku – 174. rocznica śmierci B. Jańskiego. “W każdym położeniu cnota i praca niech będą zasadami waszego postępowania. Przy cnocie, wzajemnym szacunku i czułej przyjaźni, i reszta szczęścia nadejdzie” (B. Jański). B. Jański o sobie, informacja o Jańskim, pieśń: “Zmartwychwstał Pan i żyje dziś”, Modlitwa I. Piotrowicz, pieśń: “Pan jest mocą swojego ludu”.

Słowa Jana Pawła II o B. Jańskim (homilia z okazji 150-lecia powstania Zgromadzenia, Rzym 04.01.1987), życiorys B. Jańskiego. Człowiek ze środowiska Szkół Jańskiego to: wierny Bogu, krzyżowi i Ewangelii; kierujący się w życiu wartościami chrześcijańskimi; kreatywny profesjonalista; pilny w zdobywaniu wiedzy; zintegrowana osobowość; pilnie poszukiwany na rynku pracy; kompetentny i sumienny pracownik, lider i społecznik. Program opracowali pod kierunkiem ks. S Urbańskiego księża kapelani: Z. Prusiński, W. Grzeszczuk, J. Grabowski, J. Neumann i J. Lewicki (odpowiedzialny).