ZAKŁAD MAŁYCH I ŚREDNICH FORM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zadaniem Zakładu było kształcenie w kierunku podniesienia konkurencyjności przedsiębiorców small businessu, w kierunku zapoznania studentów z procedurami stworzenia własnej firmy, skorzystania z pomocy rządowej, zapewnienia rozwoju firmy i jej wysokiej jakości. Zakład przygotowywał programy dydaktyczne nowej specjalizacji Marketing i Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami przy współudziale specjalistów pracujących w Ministerstwie Gospodarki, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw itd. Ponadto Zakład zwracał uwagę na regionalne uwarunkowania rozwoju MSP i wpływał na realne ich optymalizowanie; zamierzał uruchomić system monitorowania sektora MSP, jego wrażliwości na zmiany poszczególnych elementów marketingowego otoczenia. Podejmował współpracę polsko-wietnamską w zakresie small businessu.

W tym celu Zakład MSP zorganizował m.in. międzynarodowe sympozjum z Ambasadą Wietnamu, z Ministerstwem Gospodarki itd., na temat doświadczeń we wspieraniu przez rządy obu krajów rozwoju MSP i ich roli w gospodarkach narodowych, handlu zagranicznym i w zmniejszaniu bezrobocia. Dlatego też wdrażał rządowy program wspierania działalności MSP w powiązaniu z likwidacją bezrobocia; podejmował trud kształcenia zawodowego rzemieślników, handlowców i przedsiębiorców innych branż w zakresie marketingu oraz kierunków polityki rządu. Zakład zorganizował m.in. konferencję naukową Studenci – biznesmenami: doświadczenia studentów przedsiębiorców w kontekście działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stosunku do sektora małej i średniej przedsiębiorczości, WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie (21 stycznia 2002 roku). Zakład ogłosił wśród studentów konkurs: Moja firma.