SERIA WYDAWNICZA: EDUKACJA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA,
SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO, WARSZAWA

 1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 2. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 4. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 5. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 6. Jan Paweł II o nauce, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 7. Jan Paweł II do polskich uczonych (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 8. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 9. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warsaw, the 1 st May 2011.

 10. Odpowiedzialność ludzi nauki…Wykłady inauguracyjne 2011/2012. Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 11. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 12. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012.

 13. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2012.

 14. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2013.

 15. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New culture of work, Warsaw 2014 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”).

 16. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER, Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, (red.). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

 17. Jan Paweł II do pracowników, ( red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 18. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.