PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA TEMAT
DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ
W ASPEKCIE PERSONALIZMU

 1. A. Duda, Nowość i uniwersalność apostolatu Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 4-5, rok V, lipiec-październik 2001, s. 161-170.

 2. T. Plich, Refleksje nad etycznym kontekstem przemian edukacyjnych i polityki oświatowej, ZiE, nr 1, 1997, s. 37-48.

 3. J. Mrówczyński, Bogdan Jański – życie i działalność Patrona Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ZiE, nr 4-5, 1997, s. 195-210.

 4. W. Misiak, Etniczność w biznesie, ZiE, nr 4-5, 1997, s. 145-164.

 5. J. Schasching, Praca i zatrudnienie w świetle społecznej nauki Kościoła, ZiE, nr 2, 1998, s. 143-172.

 6. A. Nowik, Koncepcja duszy człowieka w dziełach Arystotelesa, ZiE, nr 4-5 (1998), s. 259-270.

 7. E. Wysocka, Religijność młodzieży studenckiej u schyłku wieku, ZiE, nr 6, 1998, s. 143-172.

 8. I. Pufal-Struzik, Przygotowanie dzieci i młodzieży w procesie wychowania do zachowań przedsiębiorczych i twórczych, ZiE, nr 6, 1998, s. 187-204.

 9. B. Micewski, Jański wobec polityki i stronnictw, ZiE, nr 3, 1998, s. 125-142.

 10. T. Borowska, Ku komplementarnemu ujęciu losu człowieka, ZiE, nr 3, 1998, s. 143-172.

 11. L. Korporowicz, W kierunku społecznej etyki biznesu, ZiE, nr 2, 2000, s. 61-68.

 12. E. Połomska, Człowiek – podstawowym dobrem uniwersytetu, ZiE, nr 2 (2000), s. 159-172.

 13. M. Połomski, Postulaty etyczne wobec współczesnego uniwersytetu, ZiE, nr 2 (2000), s. 173-188.

 14. K. Wojcieszek, Jan Paweł II a świat uniwersytetów, ZiE, nr 2 (2000), s. 189-194.

 15. Bp J. Szlaga, Uniwersytety jako synteza wiary i rozumu w świetle nauczania Jana Pawła II, ZiE, nr 3, 2000, s. 179-186.

 16. L. Korporowicz, W kierunku społecznej etyki biznesu, ZiE, nr 3, 2000, s. 187-198.

 17. J. Hochleiter, Nauczanie Kościoła a marketing. Kult eucharystyczny, ZiE, nr 4, 2000, s. 135-144.

 18. K. Wroczyński, Ks. Antonio Rosmini - droga życia i mysli, ZiE, nr 4, 2000, s. 145-164.

 19. M. Połomski, Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 6, 2000, s. 205-212.

 20. S. Kojło, Mała i średnia przedsiębiorczość w misji Szkół im. Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 6, 2000, s. 213-220.

 21. J. Hochleiter, Stanisław Hozjusz jako przywódca, ZiE, nr 2, marzec-kwiecień 2001, s. 151-170.

 22. E. Połomska, Droga Krzyżowa według myśli Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 2, marzec-kwiecień 2001, s. 214-216.

 23. A. Nowik, Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do “Metafizyki” Arystotelesa, ZiE, nr 3, maj-czerwiec 2001, s. 187-192.

 24. W. Sroczyński, Wartości pracy społecznej w opinii pracowników socjalnych, ZiE, nr 4-5, lipiec-październik 2001, s. 127-144.

 25. T. Bąk, Katolicka nauka społeczna wobec innych realiów społeczno-filozoficznych, ZiE, nr 4-5, lipiec-październik 2001, s. 171-186.

 26. J. Hochleitner, Nauczanie Kościoła a marketing. Matka Boża, ZiE, nr 5, 2001, s. 95-102.

 27. E. Bobula, Przed 1125–leciem Arcybiskupa Krakowskiego, ZiE, nr 5, 2001, s. 103-122.

 28. J. Pączkowski, Korzenie “filozofii klasycznej”, ZiE, nr 5, 2001, s. 123-144.

 29. E. Czapka, Strategie radzenie sobie rodziny w sytuacjach kryzysowych – wyzwania dla pracy socjalnej, ZiE, nr 5, 2001, s. 85-94.

 30. D. Waldziński, Przedsiębiorczość w świetle inspiracji chrześcijańskich – zarys problemu z ekonomicznego punktu widzenia, ZiE, nr 5, 2001, s. 187-198.

 31. J. Hochleiter, Nauczanie Kościoła a marketing. Kult świętych, ZiE, nr 6, 2001, s. 181-194.

 32. T. Bąk, Katolicka nauka społeczna wobec ideologii, ZiE, nr 6, listopad-grudzień 2001, 101-114.

 33. R. Burda, Świętość człowieka świeckiego według Założyciela zmartwychwstańców, ZiE, nr 6, rok V, listopad-grudzień 2001, s. 115-150.

 34. J. Hochleitner, Religijności w ujęciu Jacka Woronieckiego, ZiE, nr 8, 2001, s. 223-242.

 35. B. Zarański, Integralny rozwój duchowo-osobowy Bogdana Jańskeigo, ZiE, nr 3, rok V, maj-czerwiec 2001, 139-150.

 36. T. Bąk, Szkoła środowiskowa gwarantem zachowania tożsamości narodowej, ZiE, nr VI, 2002, s. 103-112.

 37. M. Krąpiec, Państwo wspólnego dobra, ZiE, nr VI, 2002, s. 127-142.

 38. B. Zarański, Struktura bytu osobowego w wizji Bogdana Jańskiego i w opracowaniu ks. Piotra Semenenki, ZiE, nr VI, 2002, s. 143-154.

 39. K. Świerszcz, Chrześcijańska transformacja narodu w ujęciu Założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstańców, ZiE, nr VI, 2002, s. 155-169.

 40. B. Micewski, Pedagogiczna działalność Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 2, rok V, marzec-kwiecień 2001, s. 103-124.

 41. B. Micewski, Bogdan Jański wobec kwestii robotniczej i krzywdy społecznej, ZiE, nr 1, rok VI, styczeń –luty 2002, s. 113-122.

 42. M. Krąpiec, Blask Polskiej kultury, ZiE, nr 2, 2002, s. 119-124.

 43. A. Borek, Problemy etyczne w ewaluacji. Materiały pokonferencyjne, ZiE 3, 2003, s. 113-116.

 44. W. Sroczyński, Rozwój kompetencji społecznych w ciągu całego życia – osoba na linii życia, ZiE, nr 4, 2003, s. 113-138.

 45. D. Piętka, Pięć dróg św. Tomasza z Akwinu, ZiE, nr 4, 2003, s. 159-185.

 46. K. Kietliński, Zagadnienie przedsiębiorstwa w encyklice “Centesimus annus” Jana Pawła II, ZiE, nr 5, 2003, s. 87-104.

 47. W. Bołoz, Bioetyka – nauka przełomu wieków, ZiE, nr 5, 2003, s. 105-122.

 48. Cz. Cekiera, Destrukcyjna działalność sekt, ZiE, nr 6, 2003, s. 73-106.

 49. M. Szymonik, Duchowy wymiar reformy edukacji, ZiE, nr 6, 2003, s. 107-124.

 50. H. Niemiec, Kryzys rozumienia człowieka kryzysem cywilizacji, ZiE, nr 1, 2004, s. 155-164.

 51. K. Świerszcz, Prawda o człowieku obroną przed iluzjami, ZiE, nr 1, 2004, s. 165-176.

 52. T. Bąk, Współczesne państwo w świetle nauki społecznej Kościoła, ZiE, nr 2, 2004, s. 163-172.

 53. K. Tomanek, Uwagi o lojalności, ZiE, nr 3, 2004, s. 123-144.

 54. W. Bożejowicz, Kościół katolicki a problem globalizacji we współczesnym świecie, ZiE, nr 4, 2004, s. 139-156.

 55. K. Świerszcz, Kreatywny charakter pracy, ZiE, nr 4, 2004, s. 157-164.

 56. S. Klementowicz, Przedsiębiorczość w ujęciu Jana Pawła II, ZiE, nr 47, lipiec-sierpień 2006, s. 105-112.

 57. K. Świerszcz, Teologia narodu według Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 48, wrzesień-październik 2006, s. 137-154.

 58. J. Donarski, Zasady etyki podejmowania decyzji według Jana Pawła II i macierz T. Pietrzkiewicza podstawą do badań w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskeigo, ZiE, nr 48, wrzesień-październik 2006, s. 169-178.

 59. K. Świerszcz, Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa, ZiE, nr 47, lipiec-sierpień 2006, s. 113-128.

 60. J. Donarski, Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg na konkurencyjną produktywność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji, ZiE, nr 47, lipiec –sierpień 2006, s. 185-187.

 61. S. Kawula, Rodzina współczesna a wyzwania pedagogiki rodziny, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 29-52.

 62. J. Placha, Miejsce kategorii środowiska w koncepcji rozwoju Teilharda de Chardin, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 53-62.

 63. W. Patryk, Wpływ globalizacji na system wartości jednostki, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 129-144.

 64. E. Wolter, Pedagogiczne implikacje równoważenia rozwoju, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 117-128.

 65. P. Borowski, Człowiek i otoczenie ekologiczne jako determinanty rozwoju przedsiębiorstw, ZiE, nr 50, styczeń-luty 2007, s. 163-178.

 66. M. Stawicka, Człowiek wobec otoczenia socjo-kulturowego, ZiE, nr 51, marzec-kwiecień 2007, s. 115-124.

 67. E. Wolter, Wychowanie do postaw twórczych, ZiE, nr 52, 2007, s. 99-112.

 68. D. Tabor, System życia jako wartość, ZiE, nr 53/54, lipiec-październik 2007, s. 5-12.

 69. G. Baczewski, Społeczna funkcja przyjaźni według świętego Augustyna, ZiE, nr 53/54, lipiec-październik 2007, s. 13-32.

 70. K. Kietliński, Elementy turystyki w pielgrzymowaniu, ZiE, nr 53/54, lipiec-październik 2007, s. 69-82.

 71. M. Ostrowski, Wdrażanie kodeksu etycznego w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ZiE, nr 55, listopad-grudzień 2007, s. 193-204.

 72. K. Świerszcz, Rozumienie abstraktów jako “posługa myślenia” siłą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa, ZiE, nr 58, mai-czerwiec 2008, s. 201-204.

 73. J. Placha, O wychowanie na miarę naszych czasów, ZiE, nr 61, listopad-grudzień 2008, s. 27-42.

 74. J. Placha, Rola kobiety w rodzinie w ujęciu Marceliny Darowskiej, ZiE, nr 62, styczeń-luty 2009, s. 195-205.

 75. K. Urbanek, Wybrane personalistyczne idee wychowawcze, ZiE, nr 66-67, wrzesień-grudzień 2009, s. 191-212.

 76. B. Obidzińska, Wielkość i małość człowieka w myśli Bogdana Jańskiego, ZiE, nr 66-67, wrzesień-grudzień 2009, s. 213-222.

 77. M. Mylik, Dlaczego ryzykujemy?, ZiE, nr 68-69, styczeń-kwiecień 2010, s. 223-234.

 78. J. Krokos, Dialog i dyskusja, ZiE, nr 68-69, 2010, s. 235-244.

 79. K. Urbanek, Racjowitalizm chrześcijański. Filozofia personalistyczna Juliana Mariasa, ZiE, nr 70-71, 2010, s. 195-218.

 80. S. Zawadzka, Wolność człowieka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau, ZiE, nr 70-71, 2010, s. 219-232.

 81. L. Kędzierski, Etyczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, ZiE, nr 83, lipiec/sierpień 2012, s. 211-240.

 82. 17 artykułów pracowników Szkoły zostało opublikowanych w książce: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, seria: Jański – ku przyszłości 2, red. S. Urbański, Warszawa 2007.

 83. 19 artykułów pracowników Szkoły jest opracowane na płycie CD-R i czeka na opublikowanie w nowej książce.