WYWIADY

 1. H. Pokinko, Szkoła Jańskiego, Perspektywy 9 (1998), s. 64-65.

 2. J. Mazan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. Uczy, bawi i wychowuje, Nasz Dziennik 222 (1998), s. 3.

 3. E. Połomska, Czy wypada dziś wierzyć w diabła?, Emaus 2000, 5 (1999), s. 17-19.

 4. E. Połomska, Satanizm, Emaus 2000, 6 (1999), s. 17-19.

 5. A. Zięba, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, Wychowawca 4 (2001), s. 25.

 6. D. Piętka, B. Wieczorek, Misja Szkół Jańskiego, Emaus 10 (2001), s. 18.

 7. H. Sanecki, Wychowanie zawodowe i moralne, Kurier Lubelski 11/728 (24.12.2002), s. 2.

 8. T. Bąk, “O uniwersytecie (katolickim, narodowym, polskim) trza by się ostatecznie rozmyślać…”, B. Jański, Emaus 1 (2003), s. 2-4.

 9. H. Sanecki, Wpisaliśmy się w życie miasta, Kurier Lubelski 11/933 (28.01.2003), s. 8.

 10. Szkolnictwo katolickie, Radio Plus, Opole (08.12.2006).

 11. Rok Służby Narodowej, TV Opole (08.12.2006).

 12. Rok Wspólnoty, TV Opole, (08.12.2006).

 13. Pielgrzymka w “Roku Rodziny” Szkół im. Bogdana Jańskiego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Radio Rodzina, Kalisz (18.05.2008).

 14. A. Chrostowska, “Bądźcie doskonali”, Katolicki Głos. Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej, 15 czerwca 2008, Nr 24 (357), s. 9-16.

 15. Sługa Boży Bogdan Jański – proces beatyfikacyjny, TV Łomża 03.10.2008, godz. 15.00.

 16. Rok Jańskiego 2010, TV Łomża, 01.10.2010.

 17. CBC TV 24 Internetowa, wywiad z racji pielgrzymki akademickiej studentów Szkół Jańskiego na Jasną Górę (07.05.2011).

 18. 20-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Gazeta Opolska (08.12.2013), s. 115.