KONSULTANT NAUKOWY KSIĄŻEK - Wyższa Szkoła Jańskiego

  1. Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady, red. T. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Warszawa 2003.

  2. Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe, red. P. F. Borowski, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

  3. Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), red. M. Stawicka, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

  4. Nauczanie Jana Pawła II – współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

  5. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

  6. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

  7. J. Szafraniec, Osobowość rozwojowa i psychohigiena, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

  8. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

  9. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

  10. Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.