REFERATY
(WYGŁOSZONE OD 1999 R.)

 1. “Metoda «mówienia» zapisem życia duchowego Polaków żyjących pod panowaniem komunizmu w krajach byłego ZSRR”, Sympozjum “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

 2. “Uniwersytety – kolebką ducha w nauczaniu Jana Pawła II”, Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, Warszawa 1999”, (wprowadzenie, przewodniczenie), Aula Sekretariatu Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 3. “Formacja duchowa nauczycieli akademickich w świetle nauki Jana Pawła II”, oraz wprowadzenie do tematu; Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, (02.06.1999).

 4. “Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Konferencja: ”Rok Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, WSZi P im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 5. Prowadzenie dyskusji: “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.1999).

 6. “160 rocznica śmierci Bogdana Jańskiego - 2 lipca 2000 r.”, Konferencja panelowa WSZiP im. Bogdana Jańskiego Warszawa (08.12.1999).

 7. Udział w dyskusji panelowej, wprowadzenie, prowadzenie, podsumowanie, “Bogdan Jański «święty» na wczoraj i na dziś”, Centrum Resurrectionis, Sympozjum “Bogdan Jański -wzorem na dziś”, Kraków (25.04.2000)

 8. “Formacyjne zadania uniwersytetu”, Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 9. “Formacja duchowa uniwersytetu”, Wprowadzenie, Konferencja naukowa “Szkolnictwo wyższe - dziś i jutro”, Siedziba Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2000).

 10. “Rola Uniwersytetu w kształtowaniu myśli chrześcijańskiej”, Konferencja Naukowa: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (22.05.2001).

 11. Prowadzenie sympozjum “Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża (22.02.2001).

 12. Prowadzenie sympozjum “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Chełm (09.03.2001).

 13. “Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”, Sympozjum “Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego”, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa (04.05.2001).

 14. “Bogdan Jański - autorytet kreatywny”, Konferencja polsko-litewska: “Młodzież w społeczeństwie obywatelskim”, Dom Polski, Wilno (Litwa) (11-13.10.2001).

 15. “Duchowa jedność Europy”, Konferencja “Europa a region”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

 16. “Maryja w duchowości zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2001).

 17. “Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa “Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

 18. “Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa “10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

 19. Otwarcie konferencji: “Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

 20. “Nauka a wiara”, Sympozjum “Wiara, rozum a przedsiębiorczość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.04.2002).

 21. “Formacja wspólnotowa w świetle szkoły zmartwychwstańczej”, Konferencja naukowa “Powrót do źródeł i budowanie tożsamości”, Chełm (19-21.09.2002).

 22. “Formacja duchowa w szkołach Jańskiego”, Konferencja naukowa “10-lecie Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.11.2002).

 23. Otwarcie konferencji: “Człowiek i jego środowisko”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.05.2003).

 24. “Nieznany dziennik Bogdana Jańskiego”, Konferencja naukowa “Polska literatura mistyczna. Badania interdyscyplinarne”, z udziałem: Akademia Podlaska, Siedlce, UKSW, Warszawa (05.06.2003).

 25. “Model szkoły katolickiej”, Konferencja naukowa “Szkoła środowiskowa”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.09.2003).

 26. Otwarcie konferencji, Konferencja z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II “Społeczne nauczanie Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2003).

 27. Wprowadzenie: “Tożsamość naukowa we współczesnej Europie”, Debata studencka “Polskie partie polityczne, a państwo narodowe w zjednoczonej Europie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.01.2004).

 28. “Komunikacja modlitewna w rodzinie chrześcijańskiej”, Sympozjum “Problemy współczesnej rodziny polskiej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12. 05. 2004).

 29. Wprowadzenie, Konferencja naukowa “Państwo wobec wyzwań współczesności”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.05.2004).

 30. Wprowadzenie, Sympozjum “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2004).

 31. “Duchowość chrześcijanina przedsiębiorcy”, Sympozjum “Misja społeczna chrześcijanina przedsiębiorcy”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.05.2004).

 32. “Duchowość pracy ludzkiej”, Sympozjum “Człowiek w społeczeństwie: człowiek – praca – wartość”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.02.2005).

 33. “Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy”, Konferencja naukowa “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Studia Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Elbląg (07.06.2005).

 34. Wprowadzenie, Sympozjum “Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, z racji obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.06.2005), oraz Msza święta dziękczynna z racji otwarcia procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, tamże (13.06.2005).

 35. “Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności”, Konferencja naukowa, Zamiejscowy Wydział w Opolu, Ratusz-Sala Herbowa, Opole (24.10.2005).

 36. “Modlitwa w tradycji wschodniej”, II Międzynarodowa Konferencja “Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, przewodniczący sesji: pierwszy dzień konferencji, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Akademia Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Częstochowa (04-06.05.2006).

 37. “Bogdana Jańskiego obecność w historii i aktualność we współczesności”, Ogólnopolska konferencja, Collegium Resurrectionis, Kraków (19.04.2006).

 38. Powitanie, wprowadzenie, Konferencja naukowa “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie (Wilanów), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

 39. Wprowadzenie w sympozjum: “Współczesne oblicza miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki (09-10.11.2007)

 40. Otwarcie, prowadzenie, podsumowanie, “Bogdan Jański na nowo odczytywany” Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 15- lecia służby Szkoły im. Bogdana Jańskiego (15.05. 2009).

 41. Wręczenie Dyplomów “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy” (edycja roku 2009), III Konferencja z cyklu: “Etyczność zarządzania – przyszłością firmy”. Dyskusja panelowa: “Wpływ etyczności na innowacyjność, konkurencyjność i produktywność na podstawie doświadczeń własnych firm”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (13.05. 2009).

 42. “Państwo w koncepcji Jana Pawła II”, “Konferencja naukowa “Po co nam państwo? – Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

 43. “Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej”, Międzynarodowe sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich: Przekaz i Komunikacja pt.: “Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości”, Centrum Resurrectionis, Kraków (15.03.2011).

 44. “Zakorzenieni w Chrystusie”. Referat dla studentów, wykładowców i pracowników Szkół Jańskiego z racji akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę, Częstochowskie Seminarium Duchowne, Częstochowa (07.05.2011). Referaty dla pielgrzymów są głoszone od 2000 roku.

 45. Prowadzenie panelu dyskusyjnego “Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach “ Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II” (głos w dyskusji), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.05.2011).

 46. Prowadzenie Sesji II. Seminarium o społecznym nauczaniu Jana Pawła II do menedżerów, Konferencja: Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy (Young Managers Ethicality Researchers YMER 2011), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 47. “Etyka biznesu według Jana Pawła II”, “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER + BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2013).

 48. “Duchowość nauczyciela w świetle nauczania Jana Pawła II”, głos w dyskusji, Konferencja międzynarodowa “Profesjonalny nauczyciel”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 49. “Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki”, VIII Sympozjum z cyklu duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: “Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki CR” (z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego), Centrum Resurrectionis, Kraków (12.03.2014).

 50. Głos w dyskusji: “Etyczne zaniedbanie polskiej wsi”, Konferencja międzynarodowa “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 51. Głos w dyskusji, w: “Prawda fundamentem ładu społecznego – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, IX Międzyuczelniana konferencja naukowa “W roku kanonizacji św. Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższe Seminarium Duchowne, Elbląg (19.05.2014).

 52. “Wartości duchowe w działalności biznesmena”, IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ Etyki na Biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

 53. “Duchowość wynagrodzenia według s. Hilarii Główczyńskiej”, “Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Otwarcie konferencji naukowej, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza; Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Teologia duchowości, Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa; Wydział Teologiczny, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; UKSW (22.10.2014).

 54. “Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki”, Konferencja: “Druga posoborowa odnowa życia konsekrowanego”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.12.2014).

 55. “Ks. Piotr Semenenko – wzorem dla formacji duchowej młodzieży”, Konferencja naukowa z racji 200 rocznicy urodzin ks. Piotra Semenenko, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

 56. “Duchowość zmartwychwstania w świetle kazań ks. Hieronima Kajsiewicza”, Konferencja: “Polska myśl duchowa”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.12.2014).

 57. “Życie mistyczne Bogdana Jańskiego”, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich. Przekaz i Komunikacja, Bogdan Jański (w 175 rocznicę śmierci Sługi Bożego), Centrum Resurrectionis, Kraków (22.10.2015).