COMIESIĘCZNE KONWERSATORIA:
“MYŚL SPOŁECZNA KOŚCIOŁA A PRZEMIANY W POLSCE”

 1. “Nauczanie społeczne Prymasa Wyszyńskiego a przemiany społeczne w Polsce”, A. Legatowicz, (04.12.1997).

 2. “Problemy przekształceń własnościowych w Polsce”, A. Legatowicz, (08.01.1998).

 3. “Model przedsiębiorstwa zintegrowanego”, J. Bojarski, (05.02.1998).

 4. “Nauka społeczna Kościoła a polityka według kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.03.1998).

 5. “Przemiany społeczne w Polsce”, A. Błyszcz, (02.04.1998).

 6. “Polityczne przemiany w Polsce”, A. Krzemiński, (07.05.1998).

 7. “Pojęcie państwa i ojczyzny według B. Jańskiego”, S. Urbański, (11.06.1998).

 8. “Gospodarka a przemiany w Polsce”, J. Bojarski, (02.07.1998).

 9. “Prawa człowieka w nowej rzeczywistości przemian”, A. Błyszcz, (08.10.1998).

 10. “Prawa człowieka w świetle nauczania kard. S. Wyszyńskiego”, A. Legatowicz, (05.11.1998).

 11. “Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, S. Urbański, (03.12.1998).

 12. “Odnowa duchowa narodu według Bogdana Jańskiego”, S. Urbański, (06.01.1999).


Konwersatoria służyły wymianie myśli i poglądów oraz rozbudzeniu intelektualnego potencjału nauczycieli akademickich, pracowników i studentów. Były one platformą tworzenia środowiska Szkół Jańskiego.