PRACE DYPLOMOWE W SZKOLE WYŻSZEJ
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

Z inspiracji Studium Duchowości Zmartwychwstańczej powstały następujące prace w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego:

 1. K. Wolska, Doświadczenie zjawiska przepływu wśród studentów WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.

 2. A. Królikowska, Świadomość ubezpieczeniowa współczesnych Polaków na przykładzie zbiorowości studiów zaocznych SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

 3. W. Pobikrowska, Budżetowanie w niepublicznej szkole wyższej (na przykładzie Wydziału Zarządzania SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 4. D. Galas, Wizja przyszłej kariery absolwenta WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002.

 5. Ł. Dettlaf-Sydor, Motywacja kadry dydaktycznej wyższych szkół niepaństwowych na przykładzie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 6. L. Ciesielska, Analiza strategiczna szkoły wyższej na przykładzie SW im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Warszawa 2004.

 7. M. Perzyna, Kształtowanie procesu public relations na przykładzie SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 8. A. Mazur, Model rodziny współczesnej w optyce studentów socjologii SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 9. H. Krug, Praca jako wartość w opinii studentów SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 10. T. Habierski, Osobowość społeczna studentów SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 11. M. Bralski, Osobowość społeczna studentów SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 12. J. Lubian, Wpływ osobowości społecznej na satysfakcję studentów z nauki w SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 13. K. Mleczko, Finansowanie prywatnego szkolnictwa wyższego na przykładzie Wydziału Zamiejscowego w Krakowie SW im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.