ROK PROMOCJI SZKÓŁ JAŃSKIEGO 2011/2012

W tym celu opracowano projekt stałej współpracy z parafiami/sanktuariami:

Styczeń - 6 stycznia – Objawienie Pańskie – otwarte spotkanie nt. uniwersalizmu chrześcijańskiego i obrony wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym i rodzinnym, współorganizowanie z parafialną Akcją Katolicką i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, współpraca z parafiami w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, organizowanie w Pierwsze Piątki miesiąca adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z nabożeństwem pokutnym i sakramentem pojednania w kościołach parafialnych.

Luty - Spotkanie Samorządu Studenckiego i Duszpasterstwa Akademickiego z młodzieżową grupą parafialną; zamieszczenie okolicznościowych tekstów w gazetkach parafialnych.

Marzec - 26 marca – rocznica urodzin Bogdana Jańskiego – Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego w kościołach parafialnych, Środa Popielcowa – inauguracja Roku Formacyjnego oraz spotkanie integracyjne wokół myśli B. Jańskiego z udziałem przedstawicieli parafii, organizacja sesji i dyskusji panelowych związanych z Rokiem Formacyjną z młodzieżą parafialną, prowadzenie parafialnych rekolekcji dla młodzieży (gimnazjalnej i licealnej), rekolekcje wielkopostne dla studentów i pracowników Szkoły, otwarte dla studentów z parafii.

Kwiecień - Święto Miłosierdzia Bożego: udział studentów i pracowników w uroczystościach łagiewnickich (Kraków), współpraca przy organizacji święta; ogólnopolska pielgrzymka akademicka na Jasną Górę – zaproszenie dla studentów z parafii, spotkanie wielkanocne z udziałem księży proboszczów i przedstawicieli parafii.

Maj - Wysyłka listów do księży proboszczów rekomendujących Uczelnię, rozpowszechnienie nowych informacji o Szkole, zamieszczanie materiałów reklamowych Szkoły w gablotkach parafialnych, Msza św. w uroczystość M. B. Królowej Polski w kościołach parafialnych.

Czerwiec - 1 czerwca – Msza św. w intencji dzieci i wnuków pracowników Uczelni w kościele parafialnym, 16 czerwca – rocznica śmierci śp. wicekanclerz Iwony Piotrowicz, Msza św. w jej intencji w kościele parafialnym i spotkanie wspomnieniowe: “Entuzjazm i pasja życia”.

Lipiec - 2 lipca - Dzień Jańskiego – rocznica śmierci Patrona, zakończenie zajęć dydaktycznych, wyróżnienie osób zaangażowanych i utożsamiających się z Uczelnią.

Sierpień - Udział studentów w okolicznościowych pielgrzymkach, wyjazdach parafialnych; wyjazdy formacyjno-integrujące studentów z młodzieżą parafii.

Wrzesień - Udział reprezentacji studentów i pracowników w odpustach parafialnych, promocja oferty wydawniczej w kioskach parafialnych.

Październik - Promocja Szkoły podczas inauguracji w parafiach, ogłoszenia, plakaty zaproszenia; “Zaprzyjaźnionym z Jańskim” wręczenie medalu Szkoły “Skuteczny Promotor Wartości” lub “Służący Prawdzie”; 22 października - wspomnienie bł. Jana Pawła II w parafiach.

Listopad - 2 listopada - wspomnienie zmarłych, wypominki akademickie w kościołach parafialnych i kaplicach Szkoły; 11 listopada – Święto Niepodległości – spotkanie modlitewno-patriotyczne z udziałem przedstawicieli parafii (młodzieży).

Grudzień - 8 grudnia – Święto Szkoły z udziałem księży proboszczów, przedstawicieli parafii, młodzieży; spotkanie opłatkowe z udziałem księży proboszczów i przedstawicieli młodzieżowych grup parafialnych, zaproszenie księży proboszczów na interesujące tematycznie konferencje (opr. ks. J. Grabowski).

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej zaangażowało się w pracę na rzecz promocji Szkół. Księża kapelani, w myśli powyższego programu, podjęli systematyczną współpracę z księżmi proboszczami poprzez udział reprezentacji studentów i pracowników w odpuście parafialnym, w uroczystościach z okazji świąt narodowych, kościelnych, w rekolekcjach parafialnych prowadzonych przez księży kapelanów; poprzez zamieszczanie okolicznościowych tekstów w gazetkach parafialnych, w gablotkach, na stronie internetowej parafii; poprzez nawiązanie kontaktu emaliowego; poprzez pomoc w posłudze parafialnej, jako kaznodzieja, rekolekcjonista (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) oraz spowiednik; w razie potrzeby zastępstwo ks. proboszcza lub innych księży, jako sposobność wejścia w nowe społeczności parafialne z “Jańskim”.

Księża kapelani tę współpracę realizowali też przez obecność i posługę kapłańską, w sanktuariach diecezjalnych w dni uroczystości, odpustów; poprzez udział w pielgrzymkach parafialnych; poprzez udział w spotkaniach grup ewangelizacyjnych, ruchów religijnych itd.; w spotkaniach z okazji kolędy itp.; poprzez zaproszenie (zwłaszcza młodzieży) na wydarzenia uczelniane (organizację dnia otwartego na Wydziale) w celu zapoznania z Uczelnią i z Wydziałami; zapoznanie też drogą kolportażu z aktualnymi informacjami o Uczelni (plakaty, ulotki); poprzez coroczne wysyłanie listów do księży proboszczów prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu nowych informacji o Uczelni; poprzez wysyłanie życzeń z okazji różnych wydarzeń w parafii; poprzez zaproszenie księży i grup parafialnych (zwłaszcza młodzieży) do udziału w pielgrzymkach rowerowych, w obozach żeglarskich, w wyjazdach do Lednicy, na Europejskie Spotkania Młodych, w spotkaniach dla liderów grup oazowych, w obozach rekolekcyjno-narciarskich, na tzw. wakacje z “Jańskim”, itp.

Współpraca z parafiami realizowała się przez niedzielną promocję Szkoły, czyli obsługę liturgiczną Mszy św. (komentarze, homilia o Jańskim, udział chóru, koncert pieśni liturgicznych itp.), spotkanie z młodzieżą, wystawę publikacji wydawnictwa, promocję materiałów reklamowych, organizację festynu (koncerty, loterie, pokaz twórców ceramiki artystycznej itp.). Współpraca z duszpasterstwem akademickim danej diecezji, z Kolegium Duszpasterstwa Młodzieży, z lokalnymi massmediami, współorganizowanie Diecezjalnych Dni Młodzieży. Zasłużonym, czyli “zaprzyjaźnionym z Jańskim” wręczenie medalu Szkoły: “Skuteczny Promotor Wartości” lub “Służący Prawdzie”.

Zamiejscowy Wydział w Elblągu (ks. kapelan Jacek Neumann) brał udział w peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej od 3 marca do 24 sierpnia 2012 roku w wielu parafiach; studenci i wykładowcy brali udział w wyjeździe do parafii św. Wojciecha w Sztutowie na Mierzei Wiślanej, Gietrzwałdzie, Ostródzie (odpust w dwóch parafiach), Dąbrówce Malborskiej (dożynki), Malborku (odpust), Suszu, Pasłęku, Nowym Dworze Gdańskim, Braniewie, Sztumie, Ryjewie, Zalewie, Kończewicach, Elblągu (trzy parafie) oraz w Świętym Gaju (Kwietniewo) w sanktuarium męczeństwa św. Wojciecha (23 kwiecień).

Zamiejscowy Wydział w Chełmie prowadził systematyczną współpracę z trzema parafiami (Narodzenia NMP, Miłosierdzia Bożego, bł. Teresy z Kalkuty w Chełmie), poprzez permanentną akcję informacyjną o Uczelni (plakaty, ulotki, foldery, linki), głoszenie kazań w niedzielę i w uroczystości, kiermasz książek, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, akademicką Drogę Krzyżową ulicami miasta, festyn młodych (koncert chwały, grill dla młodzieży i studentów), spotkania z maturzystami. Ponadto pielgrzymkę do Włoch z racji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II (28.04-05.05.2012).

Ks. kapelan Jacek Lewicki, oprócz tego ogólnego planu realizacji promocji Uczelni, prowadził we wrześniu 2011 roku rozmowy z ks. A. Firoszem kanclerzem diecezji w sprawie promocji we wszystkich parafiach (Chełm i dekanaty ościenne); 8 września - w uroczystość odpustową w bazylice chełmskiej było przez dwa dni otwarte stoisko z książkami, ulotkami, itp.; 20-23 października - rekolekcje w Babicy z okazji 40-lecia parafii (kazanie o Jańskim, promocja); 11 listopada - w Bazylice udział studentów i pracowników w uroczystości patriotycznej; 13 listopada - w Bazylice Msza św. za zmarłych profesorów i studentów; 28 listopada - wystąpienie w Radiu Bon-Ton; 9-11 grudnia - rekolekcje w parafii Trójcy Świętej w Chełmie połączone z promocją. W dniach 17-21 grudnia kilka wizyt w Radiu Bon-Ton. W styczniu 2012 roku – “Orszak Trzech Króli” ulicami miasta; cały miesiąc - promocja nowego kierunku: pielęgniarstwo; 29 stycznia - kazanie o Jańskim w parafii Świętej Rodziny w Chełmie. W lutym dalsza promocja pielęgniarstwa (140 osób przyjętych). 22 lutego - rozpoczęcie Wielkiego Postu Mszą św. w Środę Popielcową; 26 lutego - Msza św. inauguracyjna nowy kierunek.

W miesiącu marcu, studenci brali udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej, w rekolekcjach wielkopostnych, w nabożeństwach Gorzkich Żali. W kwietniu w Niedzielę Palmową (01.04) - udział w Dniu Młodzieży w Chełmie; 15 kwietnia - kazanie w parafii Miłosierdzia Bożego uwzględniające charyzmat B. Jańskiego; 21-22 kwietnia - pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: “Dom nie ręką ludzką uczyniony”, w której wzięło udział 260 studentów, pracowników i wykładowców. W miesiącu maju - pielgrzymka do Włoch. W czerwcu - udział w Wieczorze Młodych (17.06), Msza św. dziękczynna na zakończenie roku akademickiego w bazylice. W lipcu - 172. rocznica śmierci B. Jańskiego (02.07); modlitwy o beatyfikację w parafii bł. Teresy z Kalkuty.

Ks. kapelan Dariusz Tułowiecki brał udział ze studentami we współorganizowanych przez Uczelnię w Łomży w Debatach Walentynkowych (06.-19.02.2012); udział w diecezjalnej peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny (16.11.2011); ogłosił wiele publikacji na łamach tygodnika “Głos Katolicki” na temat Błogosławionej w dniach 09.2010 –11.2011 roku. Brał udział w przygotowaniach do Diecezjalnych Dni Młodzieży w Ostrołęce (01-03.04.2012); udział w diecezjalnych i regionalnych spotkaniach duszpasterzy młodzieży diecezji łomżyńskiej. Ks. kapelan prowadził współpracę z “Głosem Katolickim”, na łamach którego co tydzień w ramach stałej serii “Kościół i świat” opublikował 10 artykułów i 8 reklam Uczelni relacjonujących najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły (np. inauguracja, Dzień Papieski z Jańskim, peregrynacja relikwii bł. K. Kózkówny, uroczystość Niepokalanego Poczęcia). Ponadto, promował Szkołę poprzez wywiady w “Głosie Katolickim”, prowadzone z członkami Konwentu oraz pracownikami. W sumie ukazało się pięć wywiadów. Prowadził szeroką współpracę z mediami diecezjalnymi: “Nadzieja” poprzez udział w audycji “Popołudnie z Blondynką” (10.2011); “Kuźnia wiary” (10. 2011); “Przyjdzie Radio” (01. 2012); “Wieczorne Espresso” oraz cotygodniowe audycje o relacjach pomiędzy religią a polityką w “Kościół i świat” (od lutego 2012). W audycjach tych też występował rektor Zbigniew Piotrowski.

Ks. Kapelan brał też udział w spotkaniach duszpasterzy młodzieży (raz w miesiącu), prowadził rekolekcje adwentowe: “Bóg się rodzi w rodzinie. Bóg rodzi się pośród nas” (Piątnica, Szumowo) połączone z promocją, wielkopostne “Ku zmartwychwstaniu narodu poprzez odnowienie wiary w rodzinie”. Studenci brali udział w 34. Europejskim Spotkaniu Młodych w Berlinie, w III Zjeździe Diecezjalnym KSM (Łomża, 22.10.2012), w III Diecezjalnym Festiwalu Młodych (Płonka Kościelna, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Młodzieży, 16.06.2012), w zakończeniu peregrynacji relikwii bł. K. Kózkówny (Kadzidło 08.01.2012), w warsztatach medialnych prowadzonych przez członków KSM (21.10.2011), w spotkaniu formacyjnym przedstawicieli wspólnot parafialnych Ostrołęki.

Również organizowano festyny parafialne w Łyse, Myszyńcu (20.11.2011), Różanie (22.01.2012), Ostrołęce (08.01. i 12.02.2012), Łomży (05.02. i 12.02.2012). 13 marca 2012 roku księża kapelani i Kierownik Duchowny brali udział w 2 edycji Targów Edukacyjnych w Błoniu.

W ramach pracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej również opracowano tematy do strony internetowej: liturgia, uroczystości i święta Szkoły, święta patriotyczne, sakramenty, kierownictwo duchowe, wiara, pielgrzymki i obozy, rekolekcje i dni skupienia, konkursy, współpraca z parafiami, nauczanie Kościoła, lektura duchowa, skrzynka intencji modlitewnych, skrzynka pytań, galeria (linki, zakładki na www).