REALIZACJA PROGRAMU FORMACYJNEGO

Realizacja

Styczeń – 27 grudnia do 2 stycznia 2013 r. - wyjazd studentów z Chełma na Europejskie Spotkanie Młodych do Rzymu, które organizuje Ekumeniczna Wspólnota Braci w Taize; 6 stycznia - “Orszak Trzech Króli” w Chełmie; 7 stycznia - Msza św. w kościele akademickim w intencji społeczności akademickiej Szkół Jańskiego, czuwanie modlitewne; 9 stycznia - “Wieczór kolędowy”; 23 stycznia - w kościele akademickim konwersatorium na temat: “Tradycje Bożonarodzeniowe w polskich rodzinach” (Elbląg).

Luty - Wystawa piśmiennictwa Jańskiego oraz publikacji pracowników o Patronie. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uwzględniającą myśli Jańskiego o nagrodę Założyciela Mariana Piwki. VI - Żerańskie spotkanie rodzin (współpraca z parafią św. Jadwigi, Warszawa). Cykl spotkań dr M. Szymańskiej ginekolog-położnik, współtwórczyni oraz pracownika Instytutu Rodziny, ze studentami Wydziałów na temat naprotechnologii, jako alternatywy wobec in vitro (Warszawa). Pierwszy Piątek miesiąca - Msza św. dziękczynna za 20 lat istnienia Szkół z prośbą o beatyfikację Jańskiego, adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją prowadzoną przez studentów i pracowników, opartą na tekstach duchowych Jańskiego, zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia (Warszawa); 1 lutego - Msza św. pierwszo-piątkowa w katedrze elbląskiej w intencji Bożego błogosławieństwa dla całej społeczności akademickiej Szkoły (Elbląg); 2 lutego - Msza św. pierwszo-sobotnia w intencji ludzi chorych, Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji osób konsekrowanych (Warszawa).

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. dziękczynna z prośbą o beatyfikację Jańskiego (Elbląg). Wizyta w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Prelekcja dla licealistów: Dlaczego Bogdan Jański jest bliski młodemu pokoleniu?; Środa Popielcowa - 13 lutego - Msza św. dziękczynna za 20-lecie istnienia Szkół z pokutnym obrzędem posypania głów popiołem i modlitwą o beatyfikację Patrona (Warszawa). Msza św. w katedrze elbląskiej (Elbląg). Spotkanie integracyjne wokół myśli B. Jańskiego z udziałem przedstawicieli parafian (Kraków). Msza św. w parafii św. Kazimierza (Chełm). Wielkopostny Dzień Skupienia pod hasłem: “Student Jańskiego na drodze formacji wiary; człowiek wiary” (Warszawa); 22 lutego - katechezy dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania; 23 lutego – do sakramentu małżeństwa; 24 lutego - kazanie o życiu Jańskiego w parafii św. Jadwigi (Warszawa). W okresie zimowych ferii wyjazdy studenckie – integrujące: do Trójmiasta, do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie i udział we Mszy św. w parafii św. Wojciecha w Sztutowie; Dzień Skupienia w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie; wyjazd do Sanktuarium bł. Doroty do Mątowów Wielkich; udział w parafialnych Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (Elbląg). Zamieszczanie okolicznościowych tekstów w gazetkach parafialnych; spotkanie Samorządu Studenckiego z młodzieżową grupą parafialną (Kraków). Uczestnictwo w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali; Droga Krzyżowa według opracowania E. Połomskiej.

Marzec - 1-3 marca - rekolekcje wielkopostne w Rakołupach (Chełm). 1 marca - Msza św. pierwszo-piątkowa dziękczynna za 20 lat istnienia Szkoły, adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją, Koronka do Miłosierdzia Bożego (Warszawa). Msza św. pierwszo-piątkowa i pierwszo-sobotnia w katedrze elbląskiej; 17-20 marca - rekolekcje wielkopostne; 23 marca spotkanie wielkanocne “Tradycje Wielkanocne i tajemnica Zmartwychwstania”; 27 marca - Droga Krzyżowa ulicami miasta, udział studentów w liturgii Triduum Paschalnego w swoich parafiach (Elbląg).

8 marca - konferencja naukowa w Urzędzie Miasta; 20-21 marca - rekolekcje wielkopostne; 26 marca - Msza św. o beatyfikację Jańskiego (Kraków).

9 marca - spotkanie z ks. M. Matusikiem egzorcystą archidiecezjalnym; 21-22 marca - Międzynarodowa Konferencja Naukowa we Lwowie; 24 marca - Niedziela Palmowa. Dzień Młodzieży w Chełmie pod przewodnictwem ks. Biskupa; audycje o Wielkim Poście, o Triduum Paschalnym, promocja Szkoły w Radiu Bon-Ton (Chełm). VII - Żerańskie spotkanie rodzin.

10 marca - spotkanie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na temat: “Bogdan Jański przewodnikiem w Roku Wiary”, parafia Wniebowzięcia NMP w Celestynowie, 15 marca - katechezy o sakramencie bierzmowania; 17 marca - promocja Szkoły w parafii NMP Częstochowskiej w Klukowie; 26 marca - rocznica urodzin Jańskiego. Liturgia Słowa i spotkanie modlitewno-formacyjne z myślą przewodnią: 20-lecie Szkół, przygotowanie do sakramentu małżeństwa (Warszawa).

Kwiecień - 5 kwietnia Msza św. pierwszo-piątkowa, adoracja, Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji pogłębienia i umocnienia wiary w rodzinach studentów, pracowników; 12 kwietnia - spotkanie formacyjne dla chóru akademickiego i służby liturgicznej; 14 kwietnia - promocja Szkoły w parafii św. Rodziny w Wyszkowie, 20 kwietnia - pielgrzymka na Jasną Górę (Warszawa).

5 kwietnia - Msza św. pierwszo-piątkowa w katedrze elbląskiej; 6 kwietnia - Msza św. pierwszo-sobotnia w katedrze elbląskiej z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II; 7 kwietnia - wyjazd z konferencją o Jańskim do parafii św. Marcina w Ostródzie; 10 kwietnia - konwersatorium w kościele akademickim dla wszystkich studentów miasta: “Prawda wiary w tajemnicy zmartwychwstania w myśli zmartwychwstańczej B. Jańskiego”; 18 kwietnia - w kościele akademickim rozważanie modlitewne w duchu nawrócenia Jańskiego; 20 kwietnia - pielgrzymka na Jasną Górę; pielgrzymka do Sanktuarium męczeństwa św. Wojciecha; wyjazd poświąteczny integracyjny do Trójmiasta i nad morze z pobytem w parafii w Sztutowie (Elbląg); 20 kwietnia - pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: “Wy jesteście solą ziemi”. Odbywała się ona w klimacie wdzięczności Bogu i Matce Bożej za kolejny rok formacji duchowej i intelektualnej. Z naszej Uczelni brała udział 220 osobowa grupa studentów i wykładowców wraz z Kolegiami Wydziałów. Od 26 kwietnia do 5 maja - odbyła się pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy (Chełm).

7 kwietnia - Święto Miłosierdzia Bożego, udział studentów i pracowników w uroczystościach łagiewnickich; 20 kwietnia - pielgrzymka na Jasną Górę (Kraków).

Maj - 3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski; 13-14 maja - III pielgrzymka rowerowa śladami Jańskiego (Warszawa- Pułtusk i okolice); 19 maja - promocja Szkoły w parafii św. Łukasza; XI - Żerańskie spotkanie rodzin; spotkanie liturgiczno- formacyjne przygotowujące do “Dnia Jańskiego”; spływ kajakowy rzeką Bug z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej.

18 maja - zorganizowano cykliczną już imprezę pod hasłem: “Piknik majowy. Przystanek w drodze na Noc Muzeów”. Atrakcje sportowo-rekreacyjne zgromadziły nie tylko studentów i ich rodziny, ale związanych ze Szkołą gości, którzy przyszli odpocząć, zabawić się i wziąć udział w bogatej ofercie Akademickiego Miasteczka Zdrowia CenterMed (Warszawa).

3 maja - Msza św. w kościele parafialnym; wysyłka listów rekomendujących Uczelnię do księży proboszczów (400 parafii archidiecezji krakowskiej), zamieszczanie materiałów reklamowych w gablotkach parafialnych (Kraków); 6 maja - Msza św. w katedrze elbląskiej o błogosławieństwo dla całej wspólnoty Jańskiego; 8 maja - nabożeństwo majowe w kościele akademickim; 12 maja - prelekcja o Jańskim w parafii św. Mikołaja w Dąbrówce Malborskiej; 25 maja - konferencja dla studentów i pracowników: “Życie i działalność akademicka śp. Iwony Piotrowicz”, konkurs wiedzy na jej temat; 30 maja - udział w uroczystościach Bożego Ciała w Ostródzie i kazanie ks. kapelana; wysyłka listów do księży proboszczów; pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej; pielgrzymka do Glotowa – Warmińskiego Sanktuarium Drogi Krzyżowej (Elbląg).

22 maja - Forum Młodych, wieczór ewangelizacyjny dla młodzieży i studentów, 30 maja - udział w uroczystości Bożego Ciała; audycja w Radiu Bon-Ton: o miesiącu maryjnym, o Pierwszej Komunii świętej, o pielgrzymce (Chełm).

Czerwiec - 1 czerwca - Msza św. pierwszo-sobotnia w intencji rodzin pracowników i studentów, 7 czerwca - Msza św. pierwszo-piątkowa dziękczynna za 20 lat istnienia Szkół, X - Żerańskie spotkanie rodzin; 13 czerwca - rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej, konferencja: “Wiara spoiwem i siłą narodu w koncepcji B. Jańskiego”; 16 czerwca - Msza św. w 5. rocznicę śmierci Iwony Piotrowicz; 23 czerwca - w ramach “Wesela kurpiowskiego” w parafii Ducha Świętego w Kadzidle, promocja z racji 20-lecia Szkoły, 28 czerwca - zakończenie kursu przedmałżeńskiego, udział w festynie rodzinnym w parafii św. Rodziny w Wyszkowie (Warszawa).

W Warszawie ks. dr Z. Prusiński zorganizował 25 czerwca 2014 roku międzynarodową konferencję: “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina. Nauka. Religia” dla naukowców, doktorantów i studentów. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął ks. prof. S. Urbański. Proponowana tematyka była skierowana w szczególności do etyków, filozofów, socjologów, medioznawców, religioznawców, a także dla przedstawicieli nauk przyrodniczych. Ponadto, miała na celu proces diagnozowania poziomu etyczności w dziedzinie życia rodzinnego, nauki i religii. Konferencja służyła podnoszeniu standardów etycznych i krzewieniu etycznych postaw oraz przeciwdziałaniu zjawiskom negatywnym w różnych dziedzinach życia społecznego. Chodziło o zainicjowanie dyskusji wokół problematyki etycznej, odniesionej do zachowań w nowych warunkach społecznych, a także o wymianę poglądów na temat szans i barier w kreowaniu etycznego wymiaru współczesnych przemian, które diagnozując realia, będą przekraczały stereotypy i utarte schematy w etycznych oceanach otaczającego nas świata i mogą w interesujący sposób wzbogacić aksjologicznie diagnozowanie zachodzących przemian. Referaty wygłosili: ks. W. Gałązka, Nowe ruchy religijne, jako szansa bądź zagrożenie dla duchowego rozwoju człowieka (UKSW); ks. K. Rynkiewicz, Poszukiwanie prawdy w świecie intensywnych przemian społecznych – między filozofią a religią (Uniwersytet Monachium); ks. J. Zowczak, Pedagogika szkoły katolickiej (Uniwersytet Bratysława); J. Gęsicki, Edukacja w niepewnych czasach (APS); ks. Z. Prusiński, Wolne związki i kohabitacja zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego); ks. M. Brzeziński, Rodzina chrześcijańska w trosce o człowieka wobec współczesnych przemian społecznych i kulturowych (KUL); ks. K. Knajp, Wpływ mass mediów na rozwój uzależnień (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego); ks. W. Gałązka, Nowe ruchy religijne błogosławieństwem czy przekleństwem dla współczesnego świata (UKSW); M. Mylik, Wpływ transformacji cywilizacyjnych na naukę i postawy moralne (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego); K. Świerszcz, Wpływ e-marketingu na zmiany zachowań w dobie informacji na rynku usług (WAT); M. Stawicka, Etyczne determinanty zarządzania służbą zdrowia w kontekście współczesnych przemian (Politechnika Warszawska); A. Janus, Społeczne przyczyny demoralizacji i rola szkoły w jej zapobieganiu i zwalczaniu (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego).

1 czerwca - Msza św. pierwszo-sobotnia w katedrze elbląskiej; 7 czerwca - Msza św. pierwszo-piątkowa w katedrze elbląskiej o błogosławieństwo dla całej społeczności akademickiej; 12 czerwca - w kościele akademickim Msza św. w intencji zdających egzaminy; 16 czerwca - Msza św. w 5. rocznicę śmierci Iwony Piotrowicz; 20 czerwca - spotkanie modlitewne w duchu Jańskiego w kościele akademickim, nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego; 21 czerwca - spotkanie przedwakacyjne kapelanów i studentów uczelni elbląskich w celu omówienia grupowych wyjazdów wakacyjnych, konferencja formacyjna dla Rady Wydziału (Elbląg).

1 czerwca - Dzień Dziecka, akcja charytatywna dla Domu Małych Dzieci; 16 czerwca - Msza św. w 5. rocznicę śmierci Iwony Piotrowicz, prezentacja jej życia i działalności (Chełm).

13 czerwca - rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej, człowiek służby, wieczornica patriotyczna: “Diakonia Narodu”; 16 czerwca - 5. rocznica śmierci Iwony Piotrowicz, sesja naukowo-formacyjna: “Pasja i talent – poszukiwane predyspozycje. Wkład Iwony Piotrowicz w tożsamość Jańskiego” (Kraków).

Lipiec - 2 lipca - “Dzień Jańskiego” pod hasłem: “Misja Jańskiego a wiara – obchody 173. rocznicy śmierci B. Jańskiego”, Msza św. w kaplicy Chrystusa Sługi; 15 lipca - spływ kajakowy dla “trudnej młodzieży”, krzewienie ideałów bliskich B. Jańskiemu, wchodzenie do środowisk, które mają głód autorytetów i potrzebują mądrych przewodników; od 28 lipca do 4 sierpnia - pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę pod hasłem: “Przewodnik na drodze wiary – Bogdan Jański”, z udziałem też młodzieży z Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej (Warszawa).

2 lipca - Msza św. 173. rocznicę śmierci Jańskiego, zakończenie zajęć dydaktycznych (Chełm). 2 lipca - “Dzień Jańskiego”, Msza św. dziękczynna na zakończenie roku akademickiego 2012/2013, konferencja o “Znaczeniu dzieła edukacyjnego B. Jańskiego w życiu naukowo-społecznym Polski na przestrzeni ostatniego XX-lecia”, agape z wykładowcami, wyjazdy wakacyjne “Szlakiem Szkól Jańskiego” (Elbląg). 2 lipca - “Dzień Jańskiego”, zakończenie zajęć dydaktycznych (Kraków).

Sierpień - 1 sierpnia - oaza dla rodzin w Rajgrodzie połączona z nauką żeglowania. Integracja nauczycieli akademickich i studentów; od 1 do 13 sierpnia - piesza pielgrzymka z Ostrołęki na Jasną Górę; 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia NMP – cud nad Wisłą (Warszawa). Wakacyjne wyjazdy integracyjno-rekolekcyjne (Elbląg). Udział pracowników i studentów w okolicznościowych pielgrzymkach (Kraków).

Wrzesień - 15 września - festyn rodzinny w parafii Celestynów; XI - Żerańskie spotkanie rodzin; 24 września - Msza św. w rocznicę śmierci Zofii Lupy, Kazimierza Pasternaka, Anny Chełmińskiej, Jerzego Eysymonta, Tadeusza Boryczki, Krystyny Słomki, Małgorzaty Smolińskiej (Warszawa).

8 września - uroczystość odpustowa w bazylice Narodzenia NMP, promocja Szkoły w części wschodniej archidiecezji lubelskiej, formacja permanentna pracowników (rozważanie Pisma świętego), (Chełm); 14 września - udział pracowników i studentów w odpuście parafialnym, promocja Szkoły w kiosku parafialnym (oferta wydawnicza), (Kraków).

Październik - 4 października - Msza św. pierwszo-piątkowa dziękczynna za 20 lat istnienia Szkół, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego; 5 października - Msza św. pierwszo-sobotnia w intencji rodzin, organizacja grup studentów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, XII Żerańskie spotkanie rodzin; 16 października - wspomnienie rocznicy wyboru Jana Pawła II. Konferencja: “Człowiek staje się osobą poprzez czyn”, wprowadzenie studentów pierwszego roku w działalność duszpasterstwa akademickiego, z formacją duchową w wydziałach, w każdy piątek przed Mszą św. różaniec w intencji dziękczynnej za 20 lat działalności Szkół (Warszawa).

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w bazylice Narodzenia NMP; od 13 do 20 października - Tydzień Papieski; wystąpienie ks. kapelana w Radiu Bon-Ton; spotkanie z ks. bp M. Cisło; Msza św. w kościele św. Kazimierza przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, 26 października - Światowy Dzień Misyjny; spotkanie z ks. misjonarzem, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Stany szczególnego zagrożenia życia” (Chełm). Promocja Szkoły w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

18 października - konferencja naukowa w Urzędzie Miasta, 22 października - Dzień Papieski, wspomnienie bł. Jana Pawła II (Kraków).

Listopad - Od 1 do 8 listopada - nowenna modlitewna za zmarłych; 2 listopada wypominki akademickie; 9 listopada obchody Święta Niepodległości; XIII - Żerańskie spotkanie rodzin; konkurs wśród młodzieży ponadgimnazjalnej o “Złote pióro Jańskiego” (Warszawa). 11 listopada - Święto Niepodległości. Msza św. w bazylice Narodzenia NMP; 17 listopada - Msza św. za zmarłych w bazylice Narodzenia NMP; Andrzejki i otrzęsiny I roku studentów; odwiedziny przez ks. kapelana Liceów w celu nawiązania współpracy (Chełm).

2 listopada - wspomnienie zmarłych, 11 listopada Święto Niepodległości, spotkanie modlitewno-patriotyczne (Kraków).

Grudzień - 6 grudnia Msza św. pierwszo-piątkowa dziękczynna za 20 lat istnienia Szkół; adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego; 7 listopada - Msza św. pierwszo-sobotnia w intencji rodzin; 8 grudnia - Święto Szkoły z udziałem przyjaciół Jańskiego: proboszczów, samorządowców i radnych dzielnic; XIV - Żerańskie spotkanie rodzin; 21 grudnia adwentowy Dzień Skupienia, spotkanie opłatkowe; wyjazd na obóz rekolekcyjno-narciarski dla młodzieży, w ramach świąt i uroczystości uczelnianych konferencje formacyjne (Warszawa).

8 grudnia Święto Szkoły, panel dyskusyjny; 14 grudnia Wigilia w Jańskim, Jasełka przygotowane przez studentów; wizyta ks. kapelana w Radiu Bon-Ton: audycje o Bożym Narodzeniu, życzenia świąteczne (Chełm).

8 grudnia Święto Szkoły z udziałem księży proboszczów, samorządowców i radnych miasta, adwentowy Dzień Skupienia, spotkanie opłatkowe (Kraków).

Również tematykę formacyjną na Rok Jubileuszowy 20-lecia Szkoły opracował ks. J. Grabowski. Zawiera ona hasło miesiąca i krótki komentarz do danego hasła. Styczeń – Jański z misją; luty – Jański wspólnotą; marzec – Jański z charakterem; kwiecień – Jański promuje postawy; maj – Jański uczelnią środowiskową; czerwiec – Jański służy osobie ludzkiej; lipiec – Jański mikrospołecznością miłości; sierpień – Jański służy prawdzie; wrzesień – Jański rozwija wyobraźnię; październik – Jański uczy kreowania rzeczywistości; listopad - Jański w służbie Ojczyźnie i Narodowi; grudzień – Jański w rozwoju.

Centralna uroczystość Roku Jubileuszowego

Uroczystość odbyła się 18 października 2013 roku w parafii św. Barbary. Mszy św. przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Błogosławieństwo papieża Franciszka przysłał na ręce założyciela ks. M. Piwki - abp Angelo Becciu, substytut Sekretariatu Stanu. Następnie w Teatrze Muzycznym “Roma” odbyła się sesja jubileuszowa i konferencja: “Misja uniwersytetów i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”. Główny referat wygłosił ks. kard. Z. Grocholewski: “Misja uniwersytetu wobec współczesnych wyzwań. Wartość dodana edukacji w uczelniach katolickich w świecie”. Udział wzięli: ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. bp Andrzej Dziuba, rektorzy uczelni państwowych i prywatnych. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, rektor UŚ; ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL; prof. dr hab. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW; ks. prof. dr hab. Henryk Pietras, rektor Akademii Ignatianum, dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie, Niemcy; Piotr Muller, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Po konferencji odbyła się promocja książki: Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2013. Laudację wygłosił ks. prof. dr hab. M. Nowak: “Zadania uczelni katolickich w publikacjach ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego”.

W czasie inauguracji roku akademickiego 19 października 2013 roku założyciel ks. M. Piwko wręczył dyplomy i wyróżnienia studentom, wręczył nagrodę im. Bogdana Jańskiego: “Myśl żyje dopiero w czynie” i im. Iwony Piotrowicz: “Kreatywny profesjonalista” zasłużonym pracownikom. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. kard. Zenon Grocholewski.

Dodatkowo również został ogólnie opracowany Rok Wiary 2013:
1. Wiara nowym kryterium inteligencji i działania.
2. Wiara doświadczeniem miłości, łaski i radości.
3. Stawać się świadomym wiary i ożywiać przywiązanie do Ewangelii.
4. Wyznawać wiarę z odnowionym przekonaniem, ufnością i nadzieją.
5. Celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza w Ewangelii.
6. Dawać wiarygodne świadectwo wiary w swoim środowisku.
7. Studiować podstawowe treści wiary, które znajdują się m.in. w Katechizmie Kościoła Katolickiego – narzędziu wspierania w wierze.
8. Wiara i nauka, choć różnymi drogami, zmierzają do prawdy.
9. Rok wiary okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia – postać śp. Iwony Piotrowicz.
10. Umocnieni wiarą, patrzymy z nadzieją na nasze zaangażowanie w świecie.
11. Wiara zobowiązuje do stawania się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie.
12. Wiara aktem osoby i wspólnoty – społeczny wymiar wiary (opracował ks. J. Grabowski).

Pozostała działalność

  • Druga redakcja “Modlitewnika i śpiewnika Szkół Jańskiego” pod kierunkiem ks. J. Lewickiego. Pierwsze opracowanie zrealizowali księża: Z. Prusiński i W. Grzeszczuk. Wybranie 26 modlitw różnych i okolicznościowych przez ks. J. Grabowskiego. Wersja elektroniczna.

  • Współpraca z Samorządem Studenckim w opracowaniu “Kodeksu Etyki Studenta” Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  • Ks. J. Grabowski opracował “Sylabus modułu/przedmiotu kształcenia humanistycznego na wszystkie kierunki studiów”. Opracował program dydaktyczny: Filozofia według KRK, Etyka według KRK, Antropologia chrześcijańska według KRK. Opracował: Przedsiębiorczość personalistyczną według KRK (efekty kształcenia dla modułu EKM, treści programowe i wykaz literatury), Warsztaty edukacyjne – kreatywność osoby według KRK. Również opracował: “Sens i znaczenie modułów kształcenia humanistycznego w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego”. K. Świerszcz opracowała propozycję wykładanych przedmiotów z marketingu.

  • Lata 2015 – 2020, to etap kreowania rzeczywistości narodowej i państwowej. W tym okresie, zakłada się, że ma uaktywnić się funkcja służebna Szkół Jańskiego i środowiska zmartwychwstańczego w stosunku do narodu. Powinno nastąpić zaangażowanie społeczno–gospodarczo–polityczne, bez instrumentalnego traktowania religii i Kościoła. Religia i Kościół mają służyć rozwojowi człowieka. Ma nastąpić kreowanie rzeczywistości mikro-makrospołecznej, zdefiniowanie cech i wartości dla tworzenia środowiska patriotycznego. Służebna funkcja państwa i Kościoła dla narodu w integrującej się Europie i procesie globalizacji; ustawienie relacji naszego środowiska pod kierownictwem Instytutu Zmartwychwstania do Kościoła i religii; podejmowanie takich działań, by w odczuciu społecznym być odbieranym za środowisko integrujące i zmuszające do współpracy różne ugrupowania partyjne na rzecz narodu i mocnego państwa; wypracowanie cech środowiska opiniotwórczego oraz ewangelizacyjnego i misyjnego charakteru tego środowiska.


Celem nadrzędnym formacji ma być wspomaganie posłannictwa Kościoła. Celem zaś strategicznym formacja duchowa i religijna. Osiągnięcie dojrzałości w postawie wiary. Towarzyszenie w zakresie formacji duchowej, konferencje i pogadanki ukazujące potrzebę rozwoju duchowego. Ukazanie potrzeby i różnorodności form modlitwy. Życie sprawami Kościoła lokalnego i powszechnego. Znajomość doktryny Kościoła. Zgłębianie nauczania papieskiego. Znajomość postawy i myśli Patrona.

Formacja liturgiczna, jako uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Wyrobienie wrażliwości liturgicznej. Przekazywanie wiedzy o roli i znaczeniu liturgii w życiu duchowym i czynne uczestnictwo w życiu parafii czy diecezji. Formacja charytatywna to człowiek miłosierdzia wobec ubogich, wobec potrzebujących. Kształtowanie postawy opartej na miłosierdziu chrześcijańskim. Troska o najbardziej potrzebujących, ludzi starszych, chorych, biednych. Zaangażowanie w akcje charytatywne w ramach działalności naszej szkoły, parafii i diecezji. Formacja ewangeliczna to ukształtowanie człowieka ewangelizacji. Postawa odpowiedzialności za ewangelizację i reewangelizację. Uwrażliwienie na ten wymiar działalności Kościoła i na odpowiedzialność każdego chrześcijanina za głoszenie Ewangelii w środowisku szkoły, parafii, pracy, domu, zamieszkania. Postawa świadka Chrystusa. Świadectwo życia. Kościół domowy. Odrodzenie życia społecznego, politycznego. Formacja wspólnotowa, wspólnota świętych. Poczucie wymiaru wspólnotowego Kościoła. Wyrobienie potrzeby przeżywania wiary w wymiarze wspólnoty szkoły, parafii, wspólnot formacyjnych. Zaangażowanie i aktywny udział w życiu tych wspólnot. Troska o rozwój Kościoła w wymiarze lokalnym i powszechnym. Wrażliwość ekumeniczna. Otwartość na dialog z osobami innych wyznań. Człowiek Kościoła – autentyczny katolik, wrażliwy na zbawienie.

Program formacyjny Studium Duchowości Zmartwychwstańczej został opracowany przez kierownika duchownego.

Ks. W. Gałązka we współpracy z Sekcją Teologii Duchowości UKSW, we współpracy księżmi kapelanami z Warszawy: ks. Z. Prusińskim i ks. W. Grzeszczukiem, od 2007 roku organizuje corocznie “Rekolekcje z okazji Bożego Narodzenia połączone z kursem nauki na nartach” w Białym Dunajcu, Zakopanem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, patologicznych i pozbawionych rodziców (np. 26.12.2006–02.01.2007; następne 26.12.2007–02.01.2008; 26.12.2008–02.01.2009; 26.12.2009–02.01.2010). W czasie pobytu był realizowany program formacyjny: Osiem Błogosławieństw – drogą do szczęścia “pod górę”, który ukazywał ewangeliczną drogę do szczęścia, drogę Ośmiu Błogosławieństw, których pełna realizacja dokonuje się we wspólnocie. Jest to program opracowany według duchowości zmartwychwstańczej. Ks. P. Semenenko nazywa Błogosławieństwa drogą do Królestwa Bożego. Praktykowanie każdego błogosławieństwa jest połączone z umieraniem sobie i zmartwychwstaniem do nowego życia. Dlatego ks. Gałązka program formacyjny podzielił na temat dnia, symbol dnia, wybrany tekst biblijny i przesłanie dnia. A więc każdemu błogosławieństwu odpowiada symbol dnia: puste ręce i pełne miłości serce; łza – symbol wiecznej radości; krzyżmo –symbol łagodności; denar – symbol sprawiedliwej zapłaty; obraz – Jezus Miłosierny; czyste serce; dwoje rąk złączonych w geście pojednania – symbol pokoju i pojednania. Odpowiada odpowiedni tekst biblijny: Ps 69, 33; 2 Kor 1, 4; Mt 11, 29; Mt 6, 33; Łk 6, 36; Ps 73, 1; J 14, 27. Odpowiada też przesłanie dnia: radujmy się! Bóg jest z nami!; zauważam smutnych i pocieszam ich; nie daję się pochłonąć buntowi i agresji, postępuję sprawiedliwie; przebaczam; co uczynię, by mieć czyste serce?; wprowadzam pokój. W obozach brali udział studenci Szkoły Jańskiego, aby umieli otworzyć się na potrzeby i problemy młodszych kolegów.

Ks. W. Gałązka opracował i realizował program formacyjny spotkań dla liderów grup oazowych oparty na Liście apostolskim Jana Pawła II do Młodych całego świata, z okazji Międzynarodowego Roku Młodych – 1988. Celem spotkań było ukazanie młodości, jako szczególnego bogactwa i zadania, jakie Jezus stawia przed młodym człowiekiem oraz zachęcenie do pójścia drogą ewangelicznej miłości oraz realizowania daru młodości poprzez konkretne działania dla Kościoła i współczesnego świata (dla Ojczyzny, narodu, rodziny, dla potrzebujących, we wspólnocie uczelni). Program zawierał 12 tematów spotkaniowych: Jestem ważny dla Jezusa; Młodość – szczególnym bogactwem; Co mam czynić, ażeby życie moje miało wartość, ażeby miało sens?; Otrzymałeś – pomnażaj i rozdawaj; Robię projekt mojego życia; Jestem powołany do życia w miłości, do życia w rodzinie; Jestem powołany do pracy; Nadzieja Kościoła i świata jest we mnie; Wzrastam – obcując z przyrodą; Wzrastam – obcując z drugim człowiekiem; Wzrastam – obcując z Bogiem; Czy wiem, co mi zagraża? Każdemu tematowi odpowiada cel formacyjny szeroko ukazujący formację duchową uczestników.

Ks. W. Gałązka corocznie organizował “Rekolekcje pod żaglami”, w których brali udział studenci Szkoły Jańskiego, jako opiekunowie dzieci i młodzieży. Rekolekcje były okazją do nawiązania relacji z rodzinami, w których są dzieci niepełnosprawne. Młodzież brała aktywny udział w spotkaniach formacyjnych oraz realizacji programu, który zakładał zgłębienie tajemnicy Eucharystii – uczty jedności, miłości i pokoju. Program zawierał następujące tematy spotkań: Zawiązanie wspólnoty; Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II; Pojednanie – Eucharystia; Bóg mówi do mnie poprzez Słowo; Ofiarowanie – łączę swoją ofiarę z Ofiarą Chrystusa; Przeistoczenie – Eucharystia dla życia; Komunia święta – świętowaniem jedności i pokoju; Rozesłanie – z Eucharystii wychodzę przemieniony, by kochać. Ponadto, przygotowanie i wystawienie wraz z młodzieżą inscenizacji słowno-muzycznej poświęconej posłudze budowania wspólnoty przez Jana Pawła II. Również “Rekolekcje połączone ze spływem kajakowym”, w celu stworzenia wspólnoty między studentami Szkoły Jańskiego a absolwentami szkół średnich. Spływ był zrealizowany dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, patologicznych i pozbawionych rodziców. Realizowany był następujący program formacyjny spływu: Zawiązanie wspólnoty, dobór załóg, spływ rzeką Liwiec, wspólna Msza św., wspólne grillowanie, konferencja duchowa: Przesłanie duchowe B. Jańskiego dla młodych ludzi XXI wieku.

Ks. W. Grzeszczuk corocznie organizuje Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę z parafią NMP w Ostrowi Mazowieckiej i z parafią Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Organizowane są przeważnie od 1 do 6 sierpnia. W programie formacyjnym “Kościół jest naszym domem” była codziennie sprawowana Eucharystia, odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego, dziesiątek różańca, Anioł Pański, śpiewany Apel Jasnogórski, wieczory z gitarą i śpiewem. Modlitwy wyznaczają rytm codziennego trudu. To wszystko podkreślało bliskość z Bogiem, spotkania z drugim człowiekiem, jednocześnie uczyło pokory, otwartości, uczynności względem tych, którym sił zabrakł. W VII Pielgrzymce brało udział 80 osób

Ks. W. Grzeszczuk corocznie organizuje wyjazd do Lednicy. Studenci Wydziałów warszawskich i młodzież z parafii Wniebowzięcia NMP z Celestynowa biorą udział w programie. 11 maja 2012 roku w Szkole, odbyło się spotkanie z organizatorem Spotkań Legnickich - o. Janem Górą, z pracownikami administracyjnymi, z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i studentami. Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy z Duszpasterstwem Akademickim Dominikanów; utworzenie na naszej Uczelni Ambasady Lednickiej, dzięki której wyjazdy młodzieży ze stolicy byłyby lepiej zorganizowane od strony logistycznej.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej zorganizowało konferencję w ramach cyklu “Wielkie osobowości szkół Jańskiego” na temat: “Iwona Piotrowicz. Osiągnięcia naukowe i organizacyjne”, Warszawa (25 maja 2013). Program: Msza św. w kaplicy; Prezentacja multimedialna: Iwona Piotrowicz – życie i dzieło (J. Modzelewski);. Dorobek naukowy i organizacyjny: Koncepcja strategii Iwony Piotrowicz na podstawie pracy dyplomowej i dokumentów Szkoły – prof. K. Korab; Koncepcja zarządzania obecna w opracowaniach Iwony Piotrowicz – dr R. Górniak; Świadectwa: ks. M. Piwko, J. Modzelewski, T. Popłonkowski, M. Moskwa; Dyskusja.

Ks. S. Urbański 14.02.2014 roku przedstawił na Konwencie Szkoły projekt ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: “Co uczynić dla godniejszego i lepszego życia w Polsce (Europie, świecie)?”. Sam autor projektu zaproponował swój referat, jako wprowadzający: “Godność osoby ludzkiej fundamentem ludzkości”. Ponadto, przedstawił 15 tematów do wygłoszenia w ramach konferencji.