PRACE BADAWCZE

Na Wydziale Teologicznym UKSW pod kierunkiem ks. S. Urbańskiego powstały prace doktorskie: K. Świerszcz, Ideał świętości chrześcijanina według bł. Marceliny Darowskiej, Warszawa 2002; D. Korcz, Misterium Paschalne w życiu duchowym według pism o. Piotra Semenenki, Warszawa 2009; w przygotowaniu: J. Pyszna, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Również zostały napisane prace magisterskie: M. Dawidowicz, Maryjny wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ujęciu matki Marceliny Darowskiej (Założycielki), Warszawa 1991; I. Skap, Modlitwa w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1991; L. Owczarska, Pokora jako zasada formacji życia duchowego rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej 1993; B. Kucharzewska, Rekolekcje dla osób świeckich według pism Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Warszawa 1999; D. Korcz, Droga do zjednoczenia z Bogiem poprzez oczyszczenie wewnętrzne według o. Piotra Semenenki CR i o. Piotra Smolikowskiego CR, Warszawa 2009.

Ks. Profesor napisał też recenzje prac doktorskich: M. Chmielewski, Doświadczenie mistyczne w życiu i w nauce Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), Lublin 1990, KUL 1990; A. Panasiuk, Duchowość zakonna według Matki Marceliny Darowskiej, Warszawa 1991, ATK 1991; B. Zarański, Droga przemiany i postępu duchowego w życiu Bogdana Jańskiego na podstawie jego pism, Kraków 2006, PAT 2006.