ZAKŁAD BADAŃ I PROGNOZ SPOŁECZNYCH

Zakład podejmował badania ankietowe pt. Studenci o sobie, studiach i o swoich oczekiwaniach. Innymi słowy, czym są studia dla samych studentów, jak je oceniają, jakie są ich oczekiwania i jak wyobrażają sobie własną przyszłość zawodową. Ankieta przyczyniła się do lepszego poznania problemów studenckiej młodzieży. Następnie Zakład prowadził ocenę pracowników dydaktycznych i badania nad wzorem osobowym studenta Szkół im. B. Jańskiego. W ramach Zakładu powołano na Zamiejscowym Wydziale w Chełmie Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych pod kierownictwem dr. Ireneusza Niećko.

Na zakończenie roku akademickiego 2 lipca 2000 roku, czyli po dwóch latach pracy Instytutu prorektor Szkoły L. Korporowicz “zwrócił uwagę na potrzebę dalszego rozwoju organizacyjnego i badawczego Instytutu Badań Naukowych – stworzonego i ukształtowanego przez jego dyrektora, ks. prof. S. Urbańskiego” (ZiE nr 4-5, 2000, s. 258).