ZAKŁAD HISTORII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

Celem Zakładu było wypracowanie programu, przedmiotu historii gospodarczej dla studentów WSZiP. Program proponował doświadczenie historyczne, jako ważny element kompetencji menedżerskich, zagadnienia historii gospodarczej umieszczane w kontekście społecznym i kulturowym oraz kładzenie nacisku na osiągnięcia organizacyjne Zmartwychwstańców. Ponadto, Zakład zajmował się doświadczeniem historycznym, jako ważnym elementem kompetencji zawodowych menadżera, socjologa i politologa; aktualnym znaczeniem doświadczeń organizacyjnych Kościoła katolickiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Zmartwychwstańców i dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia; problemami globalizacji ujmowanymi z perspektywy chrześcijańskiej; możliwościami współpracy badawczej nauk społecznych i ekonomicznych w oparciu o osiągnięcia klasycznej koncepcji nauki; analizą wybranych koncepcji z zakresu myśli społecznej, ekonomicznej, historiograficznej i historiozoficznej oraz ich przydatnością do interpretacji problemów współczesnych; dziejami chrześcijańskiego ruchu zawodowego; historią systemu podatkowego w Polsce; historią społeczną szkół naukowych w Polsce; historią społeczną życia religijnego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1989.

Zakład zorganizował liczne spotkania robocze, dwa sympozja z racji Roku Prymasa Tysiąclecia (Warszawa, Łomża), współpracował m.in. z Instytutem Historii PAN, Instytutem Prymasowskim Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Pamięci Narodowej.