PUBLIKACJE KS. STANISŁAWA URBAŃSKIEGO
NT. BOGDANA JAŃSKIEGO I SZKOŁY
DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ
(ZWIĄZANE Z ODKRYCIEM SZKOŁY
DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ)

Książki (autor, redaktor, konsultant)

 1. Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988 (dwa wydania, Wyd. Księży Zmartwychwstańców).

 2. Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, Warszawa 1992 (współautor).

 3. Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Warszawa 1995.

 4. Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999 (wyd. 2).

 5. Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego
  z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1999.

 6. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, (red.), Warszawa 1999.

 7. Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999 (hasła twórców szkoły zmartwychwstańczej).

 8. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Warszawa 1999.

 9. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Warszawa 2000.

 10. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Warszawa 2000.

 11. Leksykon mistyki. Żywoty-pisma-przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Warszawa 2002 (hasła twórców szkoły zmartwychwstańczej).

 12. Duchowość zmartwychwstańcza, Warszawa 2003.

 13. Bogdan Jański, człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Warszawa 2006.

 14. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa (red.), seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007.

 15. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Warszawa 2008.

 16. Jan Paweł II o nauce, t. 4, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Warszawa 2009.

 17. Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Warszawa 2009.

 18. Program Roku Jańskiego (red.), seria: Jański – ku przyszłości 4, Warszawa 17 luty 2010.

 19. Ku zmartwychwstaniu narodu…, seria: Jański – ku przyszłości 5, Warszawa 2010.

 20. Odpowiedzialność ludzi nauki…, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Warszawa 2011.

 21. Jan Paweł II do polityków, t. 6, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Warszawa 2011.

 22. Odpowiedzialność polityków za…, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2012.

 23. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 14, Warszawa 2013.

 24. Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Warszawa 2015.

 25. Polska szkoła duchowości, seria: Duchowość Europy 3, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.

 26. Duchowość Bogdana Jańskiego, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2016.

Artykuły naukowe

 1. Teoria medytacji w polskim piśmiennictwie teologicznym XX-lecia międzywojennego, w: Medytacja, red. W. Słomka, Lublin 1984, s. 149-178.

 2. Działanie i współdziałanie człowieka z Bogiem w procesie życia wewnętrznego według nauczania Marceliny Darowskiej – założycielki niepokalanek, Częstochowskie Studia Teologiczne, 19-20 (1991-92), s. 175-196.

 3. Eucharystia w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej – założycielki sióstr niepokalanek, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 9-27.

 4. Przeżycie eucharystyczne matki Marceliny Darowskiej, w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 291-303.

 5. Zjednoczenie z Bogiem w cierpieniu i “śmierci sobie” według nauki Marceliny Darowskiej, w: Cierpienie i śmierć, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 99-116.

 6. Mistyczne opisy miłości matki Marceliny Darowskiej, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb., red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 365-399.

 7. Działanie i współdziałanie człowieka w procesie życia wewnętrznego według nauczania s. Marceliny Darowskiej – Założyciel Niepokalanek, Częstochowskie Studia Teologiczne t. 19-20, 1993, 175-196.

 8. Pojęcie miłości chrześcijańskiej w piśmiennictwie głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej, w: Miłość większa niż grzech, pr. zb., red. A. J. Nowak, Lublin 1995, s. 139-159.

 9. “Szkoła duchowości” Marceliny Darowskiej dla rodzin czy dla zakonnic?, w: Marcelina Darowska – niepokalański charyzmat wychowania, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 49-70.

 10. Polska szkoła duchowości (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, pr. zb., red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 27-43.

 11. Humanizacja świata w ujęciu Szkoły Zmartwychwstańczej, ZiE 4-5 (1997), s. 179-194.

 12. Ascetyczno-mistyczna formacja życia duchowego według ks. Piotra Semenenki i ks. Pawła Smolikowskiego, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 21-37.

 13. Oczyszczenie władz serca w nauce księdza Piotra Semenenki, Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 3 (1997), s. 325-344.

 14. Koncepcja materialnego świata Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (1998), s. 243-257.

 15. Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1999), s. 137-158.

 16. Wiara i rozum – wzajemne relacje na podstawie encykliki Jana Pawła II “Fides et ratio”, ZiE 2 (1999), s. 163-196.

 17. Rola wzorów osobowych w duchowości chrześcijańskiej (B. Jański, P. Semenenko, P. Smolikowski), ZiE 3 (1999), s. 173-192.

 18. Wiedza naukowa w służbie człowieka, ZiE 3 (2000), s. 164-178.

 19. Formacyjne zadania uniwersytetu, ZiE 1 (2000), s. 106-119.

 20. Formacja duchowa uniwersytetu, ZiE 2 (2000), s. 145-158.

 21. The polish school of spirituality (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), Collectanea Theologica (1999) fasc. spec., s. 185-199.

 22. Miłość egoistyczna według przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej (bł. M. Darowska, ks. P. Semenenko), ZiE 4-5 (1999), s. 319-331.

 23. Nauczanie Jana Pawła II o uniwersytetach, ZiE 6 (1999), s. 174-193.

 24. Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZiE 6 (1999), s. 169-172.

 25. Chrześcijański wymiar cywilizacji, ZiE 6 (2000), s. 156-176.

 26. Pedagogia Jana Pawła II, ZiE 1 (2001), s. 113-131.

 27. Koncepcja wychowania w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), przedstawicielki szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 2 (2001), s. 125-149.

 28. Duchowość Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2001), s. 117-137.

 29. Uświęcająca moc Kościoła w świetle “Dziennika” Bogdana Jańskiego, ZiE 4-5 (2001), s. 145-159.

 30. Formacja chrześcijańska w świetle szkoły zmartwychwstańczej, ZiE 6 (2001), s. 151-191.

 31. Działalność wychowawcza bł. Marceliny Darowskiej na tle epoki, Saeculorum Christianum 2 (2001), s. 79-96.

 32. Charakterystyczne cechy duchowości w pismach Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (2002), s. 97-111.

 33. Antropologia miłości ks. Piotra Semenenki, ZiE 2 (2002), s. 123-139.

 34. Wspólnota jako środowisko kształtowania postawy chrześcijańskiej w świetle ducha Bogdana Jańskiego, ZiE 3 (2002), s. 137-144.

 35. Miłosierdzie według ks. Piotra Semenenki, w: Światła Miłosierdzia, red. A. Baran, Lublin 2004, s. 173-184.

 36. Koncepcja życia duchowego według bł. Marceliny Darowskiej, Ełckie Studia Teologiczne 5 (2004), s. 255-274.

 37. Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców, w: Bogdan Jański, człowiek, który przekroczył swoją młodość, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 1, Warszawa 2006, s. 72-81.

 38. Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego, ZiE nr 48, wrzesień-październik 2006, s. 119-136.

 39. Duchowość zmartwychwstańcza, ZiE 1 (2007), s. 7-23.

 40. Bł. Marcelina Darowska – główna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej, w: Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie, red. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 125-140.

 41. Męstwo w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej, w: Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie, red. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 175-185.

 42. Duchowość zmartwychwstańcza szkołą duchowości polsko-europejskiej, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 117-134.

 43. Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840), w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 7-14.

 44. Bogdan Jański – człowiek służby na rzecz odnowy narodu polskiego, w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 17-30.

 45. Bogdan Jański – twórca polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. J. S. Ledwoń, K. Kaucha, Zb. Krzyszowski, J. Martej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 1021-1031.

 46. Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840), w: Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, s. 7-14.

 47. Doktryny świętości w polskiej szkole duchowości na przełomie XIX i XX wieku, w: W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. T. Płonka, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 41-67.

 48. Bogdan Jański – intelektualista i przywódca duchowy, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 869-884.

 49. Krzyż Chrystusa jako przejście przez śmierć do nowego życia według ks. Piotra Semenenki, w: Duchowość krzyża, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warszawa 2009, s. 263-278.

 50. Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny ks. Piotra Semenenki, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warszawa 2010, s. 259-275.

 51. Życie mistyczne Bogdana Jańskiego, w: Mistyka polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Mistyka polska 104, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 207-227.

 52. Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 75-92.

 53. Kierownictwo duchowe według bł. Marceliny Darowskiej, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 120, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 166-177.

 54. Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki, w: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, red. W. Mleczko, Kraków 2014, s. 111-131.

 55. Duchowość zmartwychwstania w świetle kazań ks. Hieronima Kajsiewicza CR, w: Polska myśl duchowa, red. W. Grzeszczuk, W. Gałązka, seria: Duchowość Europy 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 11-29.

 56. Błogosławieństwa Boże według ks. Piotra Semenenki, w: S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, seria: Duchowość Europy 1, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 58-70.

 57. Życie mistyczne Bogdana Jańskiego (w druku).

Hasła encyklopedyczne

 1. Jański Bogdan, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 66-68.

 2. Darowska Marcelina, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 89-93.

 3. Semenenko Piotr, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, s. 46-50.

 4. Smolikowski Paweł, w: S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, 50-52.

 5. Semenenko Piotr ks., w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 695-697.

 6. Jański Bogdan, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Marymarczyk, t. 5, Lublin 2004, s. 252-254.

 7. Smolikowski Paweł Klemens, w: Leksykon mistyki. Żywoty-pisma-przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Warszawa 2002, s. 295-296.

 8. Semenenko Piotr, w: Leksykon mistyki. Żywoty-pisma-przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Warszawa 2002, s. 291-293.

 9. Darowska Marcelina, w: Leksykon mistyki. Żywoty-pisma-przeżycia, pr. zb., red. naukowa P. Dinzelbacher, przekł. B. Widła, przekł. uzupełnił i polską bibliografią opatrzył S. Urbański, przekł. opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili P. Pachciarek, K. Rybacka, Warszawa 2002, s. 51-53.

Wprowadzenia

 1. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, opr. S. Urbański, t. 1, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 7-11.

 2. Wprowadzenie, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-10.

 3. Wprowadzenie, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000, s. 7-12.

 4. Wprowadzenie, w: S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, seria: Jański – ku przyszłości 1, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2006, s. 5-9.

 5. Słowo wstępne, w: Ścieżki wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2008, s. 5-8.

 6. Posłowie, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008, s. 181-182.

 7. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II o nauce, t. 4, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009. s. 13-20.

 8. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polskich uczonych, t. 5, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009, s. 7-12

 9. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do polityków, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011, s. 13-26.

 10. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do menedżerów, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011, s. 8-13; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011, s. 6-10; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 8-10.

 11. Social ethics of Pope John Paul II. Introduction, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 5-7.

 12. Introduction, w: Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development, Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014, s. 9-10.

 13. Wprowadzenie do nauczania społecznego Papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o społecznym rozwoju, odpowiedzialności oraz pracy ludzkiej, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 9-10.

 14. Presentation, w: Piotr Semenenko, cr, Love and Faith: Five Sermons of the Resurrectionist Spirituality, Translated from Polish by Sr. Pascale-Dominique Nau, op, red. Sr. Pascale-Dominique Nau, Rome 2014, s. 7-12; (wydanie także ebook).

 15. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 6-7.

 16. Wprowadzenie, w: Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka, red. Z. Prusiński, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 18, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 7-10.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (1997), s. 142.

 2. Dekalog ekologiczny świętego Franciszka z Asyżu, ZiE 2-3 (1997), s. 24.

 3. Dziesięć przykazań ekologicznych, ZiE 2-3 (1997), s. 106.

 4. Bogdan Jański (1807-1840) Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców. Myśli, ZiE 6 (1997), s. 2.

 5. Jan Paweł II, Zakopane (07.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 20.

 6. Jan Paweł II, Legnica (02.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 56.

 7. Jan Paweł II, Gniezno (03.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 70.

 8. Jan Paweł II, Kraków (09.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 162.

 9. Jan Paweł II, Krosno (10.06.1997), ZiE 6 (1997), s. 172.

 10. Z życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ZiE 6 (1997), s. 220-223.

 11. Jan Paweł II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1998 [L’Osservatore Romano 1 (1998), s. 4], ZiE 1 (1998), s. 85-86.

 12. Jan Paweł II, Przemówienie przed Anioł Pański (01.01.1998) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 1 (1998), s. 154.

 13. Jan Paweł II, Anioł Pański (28.12.1997) [L’Osservatore Romano 2 (1998), s. 25], ZiE 2 (1998), s. 48.

 14. Słowa Jana Pawła II do młodzieży (Paryż, 21.08.1997), ZiE 2 (1998), s. 112.

 15. Myśli Bogdana Jańskiego, ZiE 2 (1998), s. 94, 196.

 16. Homilia wygłoszona 28.09.1998 roku podczas inauguracji roku akademickiego w kościele SS. Wizytek w Warszawie, ZiE, nr 6, 1998, s. 220-222.

 17. Bogdan Jański, Sługa Boży, Założyciel Zmartwychwstańców, Patron Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Glejt (Gazeta studencka) 1 (1998), s. 4.

 18. Bogdan Jański Sługa Boży, Emaus 2000 1 (1998), s. 30-31.

 19. Czy człowiek może być chrześcijaninem na wzór B. Jańskiego (homilia), ZiE 12(1998), 220-222.

 20. Bogdan Jański, Prawda, dobro, skuteczność, w: Na każdy dzień 1999 roku, Częstochowa 1998, s. 1-2.

 21. W pielgrzymce do domu Boga Ojca, Emaus 2000 1 (1999) 20; Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. polskim) 5 (1999), s. 1, 6; Słowo Życia (Białoruś – wyd. w j. białoruskim) 1 (1999), s. 1, 6; Echo ojca Bernarda 20 (1999), s. 3-5.

 22. Wielki Post w służbie chrześcijańskiego nawrócenia, Emaus 2000 2 (1999), s. 22-23.

 23. Mistyka Juliusza Słowackiego (ps. Wiesław Wolski), Emaus 2000 8-9 (1999), s. 24-25.

 24. Bogdan Jański wzór osobowy trzeciego tysiąclecia, Emaus 2000 10 (1999), s. 19-20.

 25. Żarliwy ewangelizator (opr.), Nasz Dziennik 260 (1999), s. 8.

 26. Rok Jańskiego, Niedziela 46 (1999), s. 26.

 27. Bogdan Jański. Dziennik, Miejsca Święte 11 (1999), ss. 16, 19, 21-22, 25, 31, 33, 37, 38.

 28. Apostolstwo miłosierdzia bł. Faustyny, Emaus 2000 3 (1999), s. 20-21.

 29. Modlitwa Liturgii Godzin włączeniem się w modlitwę Kościoła, Emaus 2000 5 (1999), s. 21.

 30. Głosimy Ewangelię życia, Emaus 2000 6 (2000), s. 25.

 31. Miłość Maryi, Emaus 2000 3 (1999), s. 19-20

 32. O miłości. Wypowiedzi studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, List do Pani 4/65 (1999), s. 21.

 33. Jubileuszowy Rok 2000 - Rokiem Bogdana Jańskiego, w: Na każdy dzień 2000 roku. Terminarz na wczoraj, dziś i jutro, Częstochowa 2000, s. 2.

 34. Bogdan Jański, w: Folder sympozjalny. Bogdan Jański wzorem na dziś?, Warszawa 2000, s. 2.

 35. Głosimy Ewangelię życia, Emaus 6 (2000), s. 25.

 36. Dominus Jezus, Emaus 5 (2000), s. 23.

 37. Zmartwychwstańcy, Emaus 1 (2000), s. 11.

 38. My, dzieci Boże, Emaus 1 (2000), s. 22.

 39. Dokąd zwodzić mnie będziesz, Emaus 1 (2000), s. 23.

 40. Wyprzedził swoje czasy, Emaus 2-3 (2000), s. 11.

 41. McDonaldyzacja wyborcza, Emaus 4 (2000), s. 27.

 42. Powołanie do świętości, Emaus 1 (2001), s. 25.

 43. Chrystus na każdy dzień, Emaus 2 (2001), s. 25.

 44. Tajemnica modlitwy, Emaus 3 (2001), s. 14-15.

 45. Pascha Chrystusa, Emaus 4 (2001), s. 15.

 46. Matka Jezusa, Emaus 5 (2001), s. 27.

 47. Wywiad A. Zięba, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, Wychowawca 4 (2001), s. 25.

 48. Uzależnienie a uświęcenie, Emaus 6 (2001), s. 25.

 49. Bogdan Jański – patriotyzm zaangażowany, Emaus 7-8 (2001), s. 16-17.

 50. Przemiana Europy, Emaus 9 (2001), s. 8.

 51. Kultura masowa, Emaus 10 (2001), s. 19.

 52. Bogdan Jański – autorytet kreatywny, Emaus 11 (2001), s. 6.

 53. Kobieta czy pracoholik?, Emaus 12 (2001), s. 10.

 54. Chrystus – “polityk”, Emaus 1 (2002), s. 8.

 55. Świadectwo Bogdana Jańskiego, ZiE 6 (2001), s. 218-220

 56. Jak globalizm może być etyczny?, Emaus 2 (2002), s. 7.

 57. Liceum Ogólnokształcące Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka. Informator, Warszawa 2002, s. 138-139.

 58. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, w: M. Masłowski, Od przedszkola do studenta. Edukacja katolicka. Informator, Warszawa 2002, s. 162-163.

 59. Globalizm a jednostka ludzka, Emaus 11 (2002), s. 4.

 60. Cywilizacja miłości zadaniem dla młodych, Emaus 5 (2002), s. 4.

 61. Wspólne wartości Europy, Emaus 6 (2002), s. 8.

 62. Jaka duchowość Europy, Emaus 9 (2002), s. 9.

 63. Europejczyk i chrześcijanin, Emaus 4 (2002), s. 8.

 64. Przyszłość szkół im. Bogdana Jańskiego, ZiE 1 (2003), s. 271-274.

 65. Kronika szkoły. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego-wczoraj i dzisiaj, ZiE 1 (2003), s. 279-323.

 66. Bogdan Jański (1807-1840), w: Folder Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2003/2004, Warszawa 2003, s. 2.

 67. Tło historyczne epoki twórcy polskiej szkoły duchowości, Emaus 3 (2004), s. 3-5.

 68. Idea szkolnictwa Bogdana Jańskiego i jej rozwój w działalności Zmartwychwstańców, Emaus 3 (2004), s. 5-6.

 69. Misja szkół Jańskiego, Emaus 10 (2004), s. 18.

 70. Ewangeliczna miłość w życiu sługi Bożego Bogdana Jańskiego (1807-1840), Sygnaturka Kolegiacka, nr 1-2(112), 2006, s. 6-7.

 71. Bogdan Jański-mistyk nieznany, Sygnaturka Kolegiacka, nr 7-9(108), 2005, s. 77-99.

 72. Bogdan Jański syn Ziemi Pułtuskiej, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1-2(103), 2005, s. 5-6.

 73. Miłość w postawie chrześcijanina według Bogdana Jańskiego, Niedziela nr 40(618), 01.10.2006, s. VI.

 74. Bogdan Jański – mistyk nieznany, Serwis Diecezji Płockiej, Page 107429 (20.01.2006).

 75. Bogdan Jański – człowiek niezwykłej wiary, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1, 2006, 3.

 76. Bogdan Jański – wzorem na czasy współczesne, Sygnaturka Kolegiacka, nr 4, 2006, s. 6-7.

 77. Bogdan Jański Patron, Sygnaturka Kolegiacka, nr 5, 2006, s. 4-5.

 78. Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców, Sygnaturka Kolegiacka, nr 10(118), 2006, s. 24.

 79. Wzór Bogdana Jańskiego, Sygnaturka Kolegiacka, nr 1(121), 2007, s. 11.

 80. Na łamach czasopisma “Zarządzanie i Edukacja” były również publikowane artykuły ks. S. Urbańskiego oraz współpracowników Studium Duchowości Zmartwychwstańczej wykraczające poza zakres niniejszych badań.