ZAKŁAD JAKOŚCI I EWALUACJI KSZTAŁCENIA

Celem Zakładu było wypracowanie strategii, procedur oraz instrumentów diagnozujących różnorodne obszary funkcjonowania Uczelni, plany jej dalszego rozwoju. Również przygotowanie kadry zdolnej do samodzielnego projektowania procedur diagnostycznych wkomponowanych w potrzeby Szkoły; wdrażanie efektów działań diagnostycznych w systemy zarządcze i kulturę organizacyjną Szkoły; sprzężenia różnych form działań diagnostycznych w jednolity system unikający cech wyalienowania, np. Biura Analiz, Komisji Akredytacji Wewnętrznej. Zorganizowanie forum edukacyjnego o charakterze akademickim; stworzenie pola doświadczeń badawczych, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych, sprzęgnięcie prac badawczych realizowanych na terenie Szkoły z potrzebami praktyk specjalistycznych i dyplomowych.

Zakład zorganizował liczne sesje naukowe w WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie i Łomży, m.in. z udziałem prof. dr. hab. S. Smolicza z Uniwersytetu Adelajdy (Australia). Ponadto, liczne sesje dla pracowników dydaktycznych Uczelni. Zajmował się organizacją seminariów ewaluacyjnych dla pracowników przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Przeprowadzono dwanaście spotkań: jakość kształcenia w szkole wyższej, z historii ewaluacji, strategie i modele, konceptualizacja ewaluacji, metody (cztery części), projekt ewaluacji, społeczne funkcje i role ewaluatora, komunikowanie wyników ewaluacji, wykorzystanie wyników ewaluacji. Uczestnictwo w seminariach uważane było, jako możliwość wykorzystania przygotowanej przez Szkołę, wysoce specjalistycznej, oferty o istotnym znaczeniu rozwojowym.