ROK FORMACYJNY 2009/2010

Ogólne cele i zadania formacji

 1. Kreowanie życia duchowego wspólnoty studentów i pracowników;

 2. Doskonalenie funkcjonowania Wydziału na poziomie formacyjnym i wychowawczym;

 3. Utożsamianie studentów i pracowników z misją Uczelni: “Wychowanie do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu oraz wdrażanie uniwersalizmu chrześcijańskiego”;

 4. Propagowanie większego i bardziej świadomego zaangażowania w życie religijne kraju;

 5. Uświadomienie ważności etycznego wymiaru ludzkiej egzystencji;

 6. Przybliżenie nauki społecznej Kościoła studentom i pracownikom, zwłaszcza “obojętnym wyznaniowo”;

 7. Kształtowanie umiejętności rozeznania hierarchii wartości, kierowania się w życiu prywatnym i zawodowym zasadami moralności chrześcijańskiej;

 8. Osiągnięcie chrześcijańskiej dojrzałości wynikającej ze świadomego przeżywania wiary i odpowiedzialnego zaangażowania się we wspólnocie Kościoła.

Stałe działania w obszarze wychowania

 1. Msze św. i spotkania z okazji rocznic i świąt narodowych, religijnych;

 2. Konferencje formacyjne dla Rad Wydziału;

 3. Wykłady monograficzne i warsztaty edukacyjne poświęcone sylwetce i myśli B. Jańskiego każdego miesiąca;

 4. Wyjazdy promujące Uczelnię w środowisku katolickim (szkoły katolickie i wspólnoty parafialne);

 5. Wyjazdy formacyjno-integracyjne dla pracowników i studentów;

 6. Konferencje i sesje naukowe podejmujące aktualne problemy społeczno-religijne;

 7. Spotkania formacyjne dla pracowników administracyjnych;

 8. Spotkania formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego mające na celu pomoc w rozwoju duchowym i kształtowanie wrażliwości moralnej studentów;

 9. Akcje charytatywne Wydziałów we współpracy z lokalnymi organizacjami społeczno-kulturalnymi;

 10. Odwiedziny w szpitalach chorych studentów i pracowników;

 11. Obecność w wydarzeniach rodzinnych (śluby, chrzty, pogrzeby);

 12. Modlitwy w różnych potrzebach studentów i pracowników oraz ich rodzin;

 13. Utrzymanie kontaktów z mediami katolickimi w celu promocji Szkół i myśli B. Jańskiego;

 14. Wysyłka listów do księży proboszczów w celu promocji Uczelni;

 15. Organizacja Święta Szkoły (8.12). Sesja naukowa: “Jan Paweł II i jego wpływ na świat nauki”;

 16. Rekolekcje adwentowe i wielkopostne;

 17. Dni Skupienia;

 18. Opłatkowe spotkania pracowników i studentów;

 19. Pierwszy Piątek miesiąca: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem pokutnym i sakramentem pojednania;

 20. Każdego miesiąca Msze św. o beatyfikację B. Jańskiego. Kazania niedzielne o B. Jańskim w parafiach;

 21. Modlitewne spotkania studentów.

Program comiesięczny formacji

Wrzesień - Spotkanie formacyjno-organizacyjne z pracownikami administracyjnymi. Przygotowanie inauguracji roku akademickiego.

Październik - Inauguracja roku akademickiego (10.10). Wydziały w Elblągu i Krakowie obchodziły 10-lecie założenia. Spotkanie dla studentów I roku z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Przybliżenie misji Szkoły i sylwetki B. Jańskiego. Obchody Dnia Papieskiego. Konferencja formacyjna dla Rad Wydziału.

Listopad - “Zaduszki w Jańskim” – modlitwa za zmarłych pracowników, studentów i najbliższych z rodzin. Obchody Święta Niepodległości (Msze św., akademie patriotyczne). Spotkanie formacyjne z Samorządem Studentów (dyskusja na tematy podane przez studentów).

Grudzień - Obchody Święta Szkół im. B. Jańskiego pod tematem: “Chrześcijańska koncepcja nauki”. Adwentowy Dzień Skupienia (rekolekcje) dla studentów i pracowników w duchu modlitwy o beatyfikację B. Jańskiego. Spotkanie opłatkowe. Wyjazd na Europejskie Dni Młodzieży w duchu Taize do Poznania. 8 grudnia zakończenie konkursu o nagrodę Kierownika Duchownego: “Myśl żyje dopiero w czynie”. Wręczenie nagród.

Styczeń - Dzień uniwersalizmu chrześcijańskiego – spotkanie modlitewne (06.01.2010). Akcja charytatywna organizowana przez Samorząd Studentów.

Luty - Środa Popielcowa (17.02.2012). Rozpoczęcie Roku Jańskiego z racji 170. rocznicy śmierci Patrona (wykłady historyczno-patriotyczne o B. Jańskim). Zimowy wyjazd formacyjno-integracyjny (Elbląg, Warszawa). Konferencja formacyjna dla Rad Wydziałów. Panel dyskusyjny na temat aktualnych problemów społeczno-religijnych.

Marzec - Rekolekcje wielkopostne (24-26.03.2012) w duchu Zmartwychwstania (wg książki S. Urbańskiego: “Duchowość zmartwychwstańcza”, 26 marca rocznica urodzin B. Jańskiego (Wieczór Jańskiego). Odprawianie Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa ulicami Chełma, Elbląga.

Kwiecień - IV rocznica śmierci Jana Pawła II (sesja naukowa). Spotkanie wielkanocne dla kadry dydaktycznej i administracyjnej. Konferencje dla Rad Wydziałów. Forum Modlitwy w intencji całego środowiska Szkół Jańskiego. Pielgrzymka na Jasną Górę w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki akademickiej. Pielgrzymki do lokalnych sanktuariów.

Maj - Spotkanie patriotyczne z okazji 3 Maja. Spotkanie liturgiczno-formacyjne przygotowujące do “Dnia Jańskiego” (02.07). Wiosenny wyjazd formacyjno-integracyjny. Promocja Uczelni w młodzieżowych grupach parafialnych. Wysyłanie listów do księży proboszczów promujących Szkołę.

Czerwiec - Msze św. dziękczynne na zakończenie roku akademickiego. Uroczystość rozdania dyplomów. Konferencje formacyjne dla Rad Wydziałów.

Lipiec - Dzień Jańskiego – obchody 170. rocznicy śmierci B. Jańskiego (02.07).

Całość programu formacyjnego opracował ks. kapelan J. Grabowski. Był on realizowany w ramach pracy Studium Duchowości Zmartwychwstańczej.

Ponadto, były odprawiane Msze św. w I-Piątek miesiąca, w I-Sobotę miesiąca, w miarę możliwości częściej tygodniowo (Warszawa). Odbywały się systematyczne katechezy dla studentów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, katechezy kursu przedmałżeńskiego oraz organizowano pomoc charytatywną.

Zamiejscowy Wydział w Elblągu organizował Msze św. niedzielne dla studentów w kościele Miłosierdzia Bożego, Msze św. pierwszo-piątkowe w katedrze, Msze święte pierwszo-sobotnie w intencji rodzin w katedrze (adoracja Najświętszego Sakramentu), nawiedzenie cmentarzy elbląskich w dniach listopadowych “Zaduszek”, pielgrzymkę do św. Gaju – miejsca męczeństwa św. Wojciecha, pielgrzymkę do Gietrzwałdu, miejsca objawień Matki Bożej na Warmii.

Na Radzie Szkół Jańskiego, która odbyła się 23–26.11.2009 roku, w Ośrodku Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Otwocku księża Kapelani wraz z Kierownikiem Duchownym określili ogólnopolskie funkcjonowanie duszpasterstwa akademickiego w Szkołach Jańskiego oraz niezbędnych do tego narzędzi (np. strony internetowej) i materiałów. Również omówiono wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Studium Duchowości Zmartwychwstańczej 12 maja 2010 roku zorganizowało konferencję w auli Politechniki Warszawskiej pt.: “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesnych”. Prelegenci: J. Placha, ks. J. Neumann, ks. A. Kardaś, A. Wielomski (pracownicy Szkoły).