SERIA WYDAWNICZA: JAŃSKI – KU PRZYSZŁOŚCI,
STUDIUM DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ,
SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO, WARSZAWA

  1. S. Urbański, Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2006.

  2. Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa (red.), Warszawa 2007.

  3. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa 2010.

  4. Program Roku Jańskiego, Warszawa, 17 lutego 2010.

  5. Ku zmartwychwstaniu narodu…Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

  6. Duchowość Bogdana Jańskiego (w druku).