OPRACOWANIA (OD 1997 ROKU)

 1. Program formacyjny na rok akademicki 1997/1998, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997.

 2. Program wykładowy: “Historia cywilizacji”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 6.

 3. “Duchowość chrześcijanina w świetle nauki Bogdana Jańskiego”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 27.

 4. Program wykładowy na temat zagrożeń duchowo-moralnych współczesnego człowieka, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 3.

 5. Program wykładów: “Filozofia prawa, kultury, polityki” dla studentów IV roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1997, ss. 10.

 6. Opracowanie ankietowe zainteresowań religijno-społecznych studentów I i II roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1998, ss. 12.

 7. Opracowanie ankietowe programu formacyjnego dla studentów I, II i III roku WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 18.

 8. Statut i Program pracy Instytutu Badań Naukowych dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 47.

 9. Statut Instytutu Ludzi Świeckich na bazie duchowości zmartwychwstańczej, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, ss. 6.

 10. Program: “Zarządzanie przez wartości”, ss. 30, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 11. Opracowanie: “O sztuce nauczania, uczenia się i rozwoju”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 12. Opracowanie: “Zmartwychwstańcza formacja duchowa”, dla WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 13. Wykłady formacyjne dla studentów Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego metodą “biograficzną” B. Jańskiego [mps], rok akademicki 1999/2000.

 14. Program Roku Bogdana Jańskiego - 2000, “160. rocznica śmierci, Bogdan Jański - wzorem Europejczyka”, ss. 16; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 15. Program merytoryczny czasopisma-miesięcznika “Emaus”, rok akademicki 1998/1999; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 16. Program merytoryczny czasopisma-miesięcznika “Emaus”, rok akademicki 1999/2000; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 17. Program formacyjny dla członków redakcji “Emaus”, rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 18. Program formacyjny dla członków redakcji “Emaus”, rok akademicki 1999/2000; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 19. Karta Założycielska Szkół im. Bogdana Jańskiego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 20. Plan merytoryczny czasopisma studentów “Glejt”, rok akademicki 1998/1999; WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 21. Program formacyjny dla członków redakcji “Glejt”, rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 22. Program formacyjny na rok akademicki 1998/1999, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.

 23. Program formacyjny dla członków redakcji “Glejt”, rok akademicki 1999/2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 24. Program formacyjny na rok akademicki 1999/2000, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 25. Program formacyjny na rok akademicki 2000/2001, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 26. Folder: Rok Bogdana Jańskiego. Konferencja naukowa: Bogdan Jański wzorem na dziś?, Centrum Ressurectionis, Kraków (25.04.2000).

 27. Program formacyjny na rok akademicki 2001/2002, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.

 28. Recenzja merytoryczna “Dziennika (1830-1839)” Bogdana Jańskiego, odczytanego z autografu i opracowanego przez Andrzeja Jastrzębskiego, Rzym 2000; wnosząca zmiany, uzupełnienia tekstu i przypisów z powodu błędnego odczytania źródeł, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.

 29. Program formacyjny na rok akademicki 2002/2003, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002.

 30. Koncepcja Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002, współpraca.

 31. Program współpracy z Publicznym Gimnazjum w Winnicy w celu nadania szkole imienia Bogdana Jańskiego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2002-2004.

 32. “Bogdan Jański”, w: Folder: Konkurs “Transformacje społeczno-gospodarcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003, ss. 8.

 33. “Bogdan Jański”, w: Folder: “Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zarządzania”, Warszawa 2003, s. 2.

 34. “Bogdan Jański”, w: Folder: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Nauk Społecznych, Warszawa 2003, s. 2.

 35. Program formacyjny na rok akademicki 2003/2004, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

 36. Program na trzy lata studiów, sześć semestrów: Współczesne problemy społeczne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2003.

 37. Projekt regulaminu organizacyjnego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.10.2003).

 38. Kreatywność osoby jako podmiotu wszelkiej ludzkiej działalności w środowisku (współorg.), program i materiał merytoryczny “Warsztatów edukacji integralnej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2004.

 39. Projekt: Funkcje budynku przy ul. Modlińskiej wynikające z koncepcji rozwoju programowego i funkcjonalnego, współpraca, Warszawa 2004.

 40. Propozycje na “Rok Służby Narodowej”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 41. Deklaracja Szkół im. Bogdana Jańskiego ogłaszająca rok 2005 “Rokiem Służby Narodowej”; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 42. Teologia symboliki kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi, ss. 6; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 43. Teologia symboliki Statuetki Bogdana Jańskiego, Warszawa 2005.

 44. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

 45. Deklaracja Szkół im. Bogdana Jańskiego ogłaszająca rok akademicki 2006/2007 “Rokiem Wspólnoty”; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006.

 46. Strategia Szkół im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.09.2006), współpraca.

 47. Strategia formacji w Szkołach im. Bogdana Jańskiego 2006-2014; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2007, ss. 16.

 48. Program formacyjny według Ośmiu Błogosławieństw Bożych, duchowości zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 49. Projekt Regulaminu Studiów Podyplomowych (współpraca), (22.03.2007).

 50. Program merytoryczny pielgrzymki “Szlakiem Patrona – Droga budowania wspólnoty”, Włochy 28.04-07.05.2007 (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 51. Projekt obchodów 15-lecia istnienia Szkoły, dla Konwentu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.10.2007).

 52. Projekt badawczy “Bogdan Jański. Patriotyzm. Naród. Wspólnota” w ramach Programu Operacyjnego “Patriotyzm - jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 53. Projekt badawczy “Patrzeć, rozumieć, działać. Sieć Animatorów Dziedzictwa Lokalnego” w ramach Programu Operacyjnego “Patriotyzm - jutra” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 54. Regulamin Instytutu Produktywności i Nowej Kultury Pracy, (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 55. Apel rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w związku ogłoszeniem roku 2008 – “Rokiem Rodziny” o aktywne i programowe uczestnictwo w propagowaniu prawdy o rodzinie oraz jej roli w społeczeństwie w świetle nauki katolickiej w obszarze: edukacyjno-badawczym, formacyjnym i organizacyjnym (opr.), Warszawa (30.11.2007).

 56. Apel Roku Rodziny 2008 “Rodzina wspólnotą szczęścia”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2007).

 57. Regulamin Kapituły Nagrody “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”, udzielanej na podstawie wyników badań przeprowadzonych w projekcie R11.00401 pt.: “Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg firm na konkurencyjną produkcyjność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK 1000 dla firm w Polsce i Europie”, (współpraca), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 58. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

 59. Opinia teologiczna odnośnie do pism sługi Bożego Bogdana Jańskiego, mps, ss. 30.

 60. Uroczyste zamknięcie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, syna ziemi Mazowieckiej i założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Katedra Płocka, Płock (19.04.2008).

 61. Współredakcja programu: “Pokutnik Wielkiej Emigracji” (Bogdan Jański), TVP Cykl: “U źródeł cywilizacji”, 23.04.2008, godz. 12.00-13.30; emisja czerwiec 2008, reż. R. Tekieli.

 62. Program merytoryczny pielgrzymki w “Roku Rodziny” Szkół im. Bogdana Jańskiego do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz do Lichenia, Kalisza, Lichenia (18.05.2008).

 63. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 64. Program formacyjny na rok akademicki 2008/2009, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 65. Propozycja tematów na konferencję: “Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości (Europy i świata)”. Trzy grupy tematów: 1. Rodzina wobec współczesnych wyzwań; 2. Zagrożenia dla rodziny; 3. Wartość rodziny. Dlaczego warto walczyć dla rodziny, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2007).

 66. Projekt pakietu dla studentów: Pakiet A: Rodzina Jańskiego; Pakiet B: Wschodu (dla studentów ze Wschodu); Pakiet C: Najlepszy student; Pakiet D: Równe szanse (dla studentów ubogich); Pakiet E: Kreatywnych; Pakiet F: Polonijny; Pakiet G: Przedsiębiorczych; Pakiet H: Materiałów dydaktycznych, Warszawa (14.11.2008).

 67. Propozycje do koncepcji książki: Jan Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 68. V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Chełm 2008, ss. 123.

 69. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 70. Program formacyjny na rok akademicki 2009/2010, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 71. Program Roku Jańskiego, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyd. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010 (07.04.2010).

 72. Credo Szkół im. Bogdana Jańskiego, dyr. Liceum i Gimnazjum w Łomży Ewa Frolow współpraca, (15.03.2010).

 73. “Bogdan Jański – nominat profesor nauk handlowych, handlu i geografii handlu w Instytucie Politechnicznym w Warszawie”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, dla senatu Politechniki Warszawskiej (17.03.2010).

 74. Profesorzy, profesorzy nominaci, nauczyciele oraz korepetytorzy Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (27.04.2010).

 75. Zakładka o Jańskim, z racji Roku Jańskiego 2010, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2010.

 76. Projekt kwestionariusza oceny pracy księdza kapelana, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (współpraca), Warszawa (14.06.2010).

 77. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

 78. Program spotkania Rady Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, “Gołoborze” Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Rudki k. Nowej Słupi (02-04.11.2010), współpraca.

 79. Program przedmiotów humanistycznych: filozofia, etyka, katolicka nauka społeczna, warsztaty edukacyjne, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, październik 2010.

 80. Program formacyjny: “Ewangelizacja ludzi nauki w świetle nauczania Jana Pawła II 2011”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.03-08.12.2011).

 81. Regulamin Zespołu Wychowania dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.06.2011).

 82. “Sylwetka i działalność B. Jańskiego” oraz uzasadnienie dla Dyrekcji Intercity PKP w sprawie nadania pociągowi imienia Bogdana Jańskiego na relacji Wrocław – Lwów, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29. 06. 2011).

 83. Statut Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011 (współpraca).

 84. Wzór sylabusu według najnowszej Ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011 (współpraca).

 85. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 86. Opracowanie folderu Uczelni: Patron, misja, dewiza, oferta edukacyjna, projekty, w: Odpowiedzialność ludzi nauki... Wykłady inauguracyjne 2011/2012, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 136-156.

 87. Program formacyjny “Roku odpowiedzialności politycznej 2012”, dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

 88. Strategia Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

 89. Kodeks etyczny studenta, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012 (współpraca).

 90. Program promocji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego we współpracy z parafiami, Warszawa 2012 (współpraca).

 91. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012.

 92. Folder: “Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wczoraj Dziś Jutro” dla Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Z. Grocholewskiego, Warszawa (20.06.2012).

 93. Program przedmiotów humanistycznych, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012.

 94. Odezwa Konwentu: “Rok odpowiedzialności politycznej - święto Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa 8 grudnia 2012.

 95. Modlitewnik studentów Jańskiego, Opracowanoe z okazji 20-lecia istnienie Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz Roku Wiary, Warszawa 2013.

 96. Program formacyjny dla planu rzeczowo-finansowego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2013).

 97. Program formacyjny na rok akademicki 2012/2013, Rok Jańskiego – 20-lecie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.09.2013).

 98. Folder: “20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa 2013.

 99. Statut nagrody Imienia Bogdana Jańskiego “Myśl żyje dopiero w czynie”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

 100. Statut nagrody Imienia Iwony Piotrowicz “Kreatywny profesjonalista”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

 101. List do Ojca Świętego Franciszka z racji 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

 102. Program uroczystości 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa 2013.

 103. Program pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

 104. Program formacyjny na rok akademicki 2013/2014, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (01.09.2013).

 105. Projekt ogólnopolskiej konferencji naukowej: “Co uczynić dla godniejszego i lepszego życia w Polsce (Europie, świecie)?” dla Konwentu Szkoły (14.02.2014).

 106. Program “200-letniej rocznicy urodzin ks. Piotra Semenenki”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (08.12.2014).

 107. Korekta Statutu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014 (współpraca).

 108. Korekta Kodeksu etyki studenta, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

 109. Program formacji w latach 2015-2020, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.

 110. Link card to: Pope John Paul II to Young Managers. World youth Days, Krakow 2016 (współpraca).

 111. Jan Paweł II do przyszłych menedżerów. Inspiracje do „studiowania, szerzenia i stosowania” społecznego nauczania Jana Pawła II. Do uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016, redaktor naczelny, Warszawa 2016, ss. 7.