KONSULTACJA NAUKOWA

Konsultant, członek redakcji miesięcznika “Emaus 2000” i “Emaus”,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

  1. Emaus 2000 - 1987 nr 1-3; 1988 nr 1-4; 1989 nr 5-8; 1990 nr 1-4; 1991 nr 1-5; 1992 nr 1; 1993 nr 1-3; 1998 nr 1-4.

  2. Emaus - 1999 nr 1-9; 2000 nr 1-7; 2001 nr 1-12; 2002 nr 1-12; 2003 nr 1-8.

Konsultant, członek Rady Naukowej dwumiesięcznika “Zarządzanie
i Edukacja”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Zarządzanie i Edukacja – 1997 nr 1-6; 1998 nr 1-6; 1999 nr 1-6; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-6; 2002 nr 1-3; nr 4(34); Rynek pracy - nr 5(35); Samorząd terytorialny - nr 6(36); Transformacja a Unia Europejska - 2003 nr 1(37); Odpowiedzialność za przyszłość - nr 2(38); Finanse – ich wpływ na konkurencyjność rozwoju państwa - nr 3(39); Ewolucja - nr 4(40); nr 5(41); nr 6(42); 2004 nr 1(43); nr 2(44); Państwo wobec współczesnych wyzwań - nr 3(45); nr 4(46); nr 5-6(47-48).

Konsultant, opiekun merytoryczny studenckiej gazetki “Glejt”,
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Glejt – 1999 nr 1-4; 2000 nr 1-6; 2001 nr 1-5.