BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA TWÓRCZOŚCI
I DZIAŁALNOŚCI KS. PROFESORA

Trzeba też nadmienić (wybiórczo), że ukazało się 470 różnego rodzaju opracowań, notek, biogramów o działalności naukowo-badawczej Księdza Profesora (od 1984 roku). Najbardziej całościowymi opracowaniami są następujące pozycje: “Polscy teologowie duchowości”, red. M. Chmielewski, W. Słomka, Lublin 1993, s. 194-1999; G. Polak, “Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996 r.”, KAI, Warszawa 1996, s. 390; tenże, “Kto jest kim w Kościele. Ekumeniczne “who is who” chrześcijaństwa w Polsce”, KAI, Warszawa 1999, s. 388-389; W. Słomka, “Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości w Akademii Teologii Katolickiej”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s.5-6; P. Gwiazda, “Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (1989-1999)”, Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4(1998), s. 163-171; Studia Theologica Varsaviensa 37(1999), nr 1, s. 197-205; tenże, “Historia i rozwój Sekcji Teologii Duchowości ATK w latach 1989-1999”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 7-19; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 221-233; M. Szymula, “Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych Sekcji Teologii Duchowości ATK”, Roczniki Teologiczne 46(1999), z. 5, s. 5, 21-32; tenże, w: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. M. Szymula, S. Urbański, Warszawa 1999, s. 239-279; tenże, “Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999)”, Ateneum Kapłańskie 1(545) 2000, t. 134, s. 50-82; “Dziesięciolecie Sekcji Teologii Duchowości”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 11-101; P. Ogórek, P. Gwiazda, M. Szymula, “Historia Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 48-56; A. Baran, P. Piasecki, “Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu”, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, seria: Mistyka polska 7, Wyd. UKSW 2000, s. 57-101; “Kto jest kim w Polsce”, Edycja IV, wyd. Polska Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 2001, s. 991; “Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków”, Warszawa 2001, s. 546; “Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny”, t. 4, S-Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 558-559; “Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego”. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, “Apostolicum” Ząbki 2002, s. 564; “Teologia duchowości. XX – lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002)”, pr. zb., red. J. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitas Masuriensis, Olecko 2002, Episteme 20 (2002); “Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, współpraca: R. Czekalski, M. Kiedzik, J. Różański, wyd. UKSW, t. 2, Warszawa 2002, s. 17-49; “Twórczość naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego”, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2003; “Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków”, wyd. III uzupełnione, Schweiz 2004, s. 4440-4441; “Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006”, wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 865; “Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków”, Wyd. “Helion”, Gliwice 2007, s. 546; “Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?”, opr. i red. S. C. Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 2007, s. 363-368; “Servire Deo et hominibus”, red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Wyd. UKSW, Warszawa 2009; W. Gałązka, “30-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2001)”, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 203-245; M. Tatar, “Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości”, w: Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka polska 113, Sandomierz 2011, s. 247-261; “Złota Księga Nauk Humanistycznych”, Gliwice 2013, s. 426; Szukać Miłość – Boga. Księga Jubileuszowa z okazji 35 lecia pracy naukowej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, red. S. Jasionek, W. Gałązka, seria: Biblioteka Teologów Częstochowskich, tom 2, Częstochowa 2015; Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu, red. W. Gałązka, seria: Mistyka polska 145, t. 1, seria: Mistyka polska 146, t. 2, Wyd. UKSW, Warszawa 2016; Płytka CD – Uroczystość uhonorowania ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 2016 (arch. UKSW, własne); J. Kapuściński, M. Terka, Ks. profesor Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Veritati et Caritati, red. J. Kapuściński, M. Terka, t. 7, Częstochowa 2016, s. 449-540; Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Pierwszy w Polsce doktor, doktor habilitowany, profesor teologii duchowości, w: Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic, Kłobuck 2017, s. 419-439; A. Szczupał, Sylwetka naukowa-badawcza, społeczna ks. prof. Stanisława Urbańskiego, Studia Theologica Grodnensia, t. 10. Grodno 2017, s. 307-313 (Białoruś); L. Poleszak, Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, Sympozjum 2 (33) (2017), s. 249-274; Polska duchowość i mistyka przeżyciowa-studyjna, Veritati et Caritati, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, t. 10, Częstochowa 2018, s. 509-527; tenże, Studia Theologica Grodnensia, t. 12, Grodno 2018, s. 24-35 (Białoruś).