POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Założyciele Fundacji “Nasza Droga” powstałej w 1998 roku – Anna i Maciej Formanowiczowie, jako główny cel działalności Fundacji obrali pomoc w kształtowaniu osobowości, charakteru oraz formacji duchowej młodego pokolenia. Stąd też różnorodna działalność fundacyjna wspierana przez program “personalistyczny” służący pogłębionemu rozwojowi osoby ludzkiej, a obejmujący stypendystów – licealistów z ubogich środowisk i rodzin dysfunkcyjnych. Od roku 2007 Sekcja Teologii Duchowości – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański oraz dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (który wcześniej wspierał działania edukacyjne młodzieży fundacyjnej jako organizator letnich i zimowych wyjazdów łączących wypoczynek z bogatym programem kulturalnym i formacyjnym), współpracuje regularnie z Fundacją. Sympozja organizowane przez Fundację AMF “Nasza Droga” wraz z Sekcją Teologii Duchowości UKSW, jako motto corocznych spotkań w murach Uczelni obrały słowa “W poszukiwaniu duchowości…”, jako istotnego pytania stanowiącego o człowieczeństwie w czasach dehumanizacji. Uniwersytety od wieków są naturalnym miejscem kształtowania się bogactwa myśli i przede wszystkim tu realizuje się ich główna rola tworzenia, przekazywania i pielęgnowania istoty humanizmu, jako dominującej cechy bytu. Tylko osoba w rozumieniu personalistycznym jest zdolna do refleksyjnego myślenia i tworzenia wartości moralnych, naukowych, kulturalnych, artystycznych. Dlatego, na sympozja przywożona jest nie tylko młodzież z Fundacji, ale i innych szkół Ostrowi Mazowieckiej, tak by tematyka oraz okazja do uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami świata nauki, kultury mogła mieć jak najszersze formuły popularyzacji.

W latach 2007 i 2008, organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych duchowością Zbigniewa Herberta. Dnia 26 listopada 2008 aula na UKSW w Warszawie zapełniona była po brzegi - głównie stypendystami AMF oraz młodzieżą, która wraz z nauczycielami przyjechała z Ostrowi Mazowieckiej na II część sesji naukowej “Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta". Prof. Tadeusz Tołoczko wprowadził w program Fundacji, otwarcie sesji dokonał JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. Wiersze Zbigniewa Herberta w interpretacji Mai Komorowskiej okazały się bardzo osobistym, wzruszającym świadectwem Aktorki o jej fascynacji poezją Herberta. Referaty wygłosili zaproszeni naukowcy z Poznania, Warszawy, Lublina, którzy są specjalistami w badaniach literatury. Sesję rozpoczął ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, UAM Poznań wykładem “Pogłosy apokaliptyki w poezji Zbigniewa Herberta”, przybliżając zagadnienia historii ukazanej, jako zmaganie Zła i Dobra w wierszach Herberta. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa z KUL, mówiła na temat “Herbert poszukujący”, czyli o człowieku, który przez całe życie szukał odpowiedzi na pytanie o Boga. Prof. dr hab. Wojciech Kudyba z UKSW Warszawa w referacie “Święty Hieronim i Pan Cogito” ukazał związki sztuki obrazu i literatury, mówił jak ważne dla Herberta było współczucie dla ludzi i zwierząt. Dr Leszek Teusz (UAM Poznań) w swym wystąpieniu “Filozoficzne meandry poezji Zbigniewa Herberta”, przybliżył wątki filozoficzne, które ciągle przewijały się w jego twórczości oraz pokazał najważniejszych duchowych mistrzów Herberta. Dr Maciej Nowak (KUL) w wystąpieniu “Święta chwila poczęcia. O natchnieniu i inspiracji w listach Zbigniewa Herberta” zajął się procesem pisania. Ks. dr Jerzy Sikora UKSW Warszawa, badając “Nicość w systemie wartości Zbigniewa Herberta”, na początku wszystkich nieco zaszokował przytaczając słowa Herberta o “rzeźnikach, którzy chcą pociąć na drobne poezję, aby zobaczyć z czego się składa”. Dr Tomasz Garbol (KUL), który jest autorem znanej książki “Chrzest ziemi, czyli sacrum w twórczości Herberta” wygłosił odczyt “Wszystko jest dramatem. O postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta”. Wszystkie referaty rzucają nowe światło na Zbigniewa Herberta - twórcę poszukującego, człowieka rozdartego, cierpiącego i pytającego, ale zawsze dzielnie i z uporem podążającego w górę, do Źródła. Siłą jego ducha było Dobro i Piękno.

W 2009 roku odbyła się konferencja przybliżająca bogatą problematykę odkrywania duchowości pokolenia papieskiego. 25 listopada odbyła się konferencja pt. “Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2”. Referaty wygłosili: ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, który jako osobisty sekretarz Papieża wypowiedział swoje refleksje o Papieżu, jako wychowawcy i wzorcu dla młodych ludzi. Następnie, prof. dr hab. Krystyna Czuba przybliżyła podstawy nauczania Jana Pawła II mogące pomóc w kształtowaniu osobowości młodzieży, zaś ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel ukazał przeszkody, na jakie we współczesnym świecie napotyka wędrowiec, czyli młody człowiek. Ks. dr Kazimierz Bednarski podzielił się swymi doświadczeniami, jako dyrektor zespołu szkół katolickich, wskazując co należy czynić, by wspólnie: wychowawcy, rodzice i młodzież wypracowywać ducha pokolenia JP2. Dr Ewa Krawiecka na przykładzie Fundacji mówiła jak ważne jest wychowywanie młodego pokolenia przez Piękno i Dobro. Fragmenty poematu Karola Wojtyły pt. “Profile Cyrenejczyka” uczestnicy wysłuchali w wykonaniu Mai Komorowskiej.

Dnia 24 listopada 2010 roku sympozjum naukowe “Tam wstępują pokolenia. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej” odbyło się niezwykle urozmaicony półtoragodzinny wykład śpiewany – dr. Jacka Kowalskiego z UAM w Poznaniu, który wraz z zespołem Klub Świętego Ludwika nie tylko barwnie opowiedział o starofrancuskich pieśniach krucjatowych, lecz także porywająco je wykonał. Wykład ks. prof. Waldemara Linke wytłumaczył, od kiedy w Biblii pojawia się nazwa Ziemi Świętej i jak należy to przesłanie o jej wyjątkowości rozumieć i wypełnić. Dr Ewa Krawiecka zarysowała trzy modele duchowości wyprawy Fundacji AMF do Izraela: model biblijny, ideał rycerskości krucjatowej oraz szukanie drogi do Boga przez pisarza Romana Brandstaettera, zas kilkoro stypendystów podzieliło się swoimi bardzo osobistymi wspomnieniami z pobytu w Ziemi Świętej. Sesję zakończyła filmowa opowieść Tadeusza Bystrama o wyprawie Fundacji AMF do Ziemi Świetej.

23 listopada 2011 roku sesja “Uczę się ciebie człowieku... W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa”, przyniosła referat ks. prof. Aleksandra Posackiego SJ przestrzegający przed niebezpieczeństwami oferowanymi przez współczesną kulturę masową, a zagrażającymi autentycznemu rozwojowi ducha ludzkiego. Dr Igor Kozak podzielił się swymi doświadczeniami, jako psycholog i terapeuta młodzieży wychodzącej z nałogu narkomanii. Podawał sposoby terapii opartej na odpowiedzialności i wartościach biblijnych. Prof. Tadeusz Tołoczko, jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem, mówił o cierpieniu dającym mimo wszystko nadzieję i odrodzenie wewnętrzne. Występ Jacka Cygana, który czytał wiersze o człowieczeństwie oraz własne utwory, ukazał jak można uczyć się duchowości - wrażliwości i otwartości na brzmienie pięknego słowa. Stypendyści Fundacji, którzy podzielili się osobistymi refleksjami jak oni - jako młodzi ludzie rozumieją naukę bycia człowiekiem i to w różnych okresach życia – “czterech porach roku”.

28 listopada 2012 roku sesja “Sapere aude. Odważ się być mądrym. (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu” o odwadze myślenia na UKSW przyniosła wiele pozytywnych przeżyć - pobudziła naprawdę do bycia Człowiekiem Cogito! O. dr Stanisław Jaromi z franciszkańskiego punktu widzenia przedstawił, gdzie należy szukać źródeł współczesnego kryzysu. Wypowiedzi dr. hab. Leszka Teusza syntetyzowały rolę rozumu i wyobraźni w świecie wiary. Odczytano referat prof. dr. hab. Tadeusza Tołoczko na temat autentycznej mądrości człowieka. Ks. dr Roman Tkacz w swoich rozważaniach przybliżył postać Leonarda da Vinci, jako człowieka rozumu i wiary. Wypowiedzi Szymona Hołowni odkryły, w jaki sposób on postrzega wiarę, jak interpretuje słowa Pisma Świętego. Stypendyści przygotowali wcześniej mapy myśli i na ich podstawie rozważali tematy dotyczące: rozumu, serca i człowieka.

20 listopada 2013 roku Fundacja AMF wraz z Sekcją Teologii Duchowości zorganizowała kolejne wspólne sympozjum. Tematem było wychowywanie siebie. “Wychowanie to dług… (Karol Marcinkowski) .W poszukiwaniu duchowości wychowywania siebie”. O swoich pasjach i o tym, co jest konieczne, by wewnętrzny zegar i kompas serca zawsze były dobrze nastrojone opowiadali przedstawiciele różnych zawodów: naukowiec - botanik prof. Zbigniew Mirek z PAN- u w Krakowie, aktor Janusz Gajos, redaktor Krzysztof Ziemiec, trener Waldemar Wspaniały i prezes Maciej Formanowicz. Prelegenci bardzo ciekawie i oryginalnie ukazali własne spojrzenie na życiowe wybory i co trzeba robić, by być człowiekiem spełnionym. Głos zabrała młodzież z Fundacji AMF. Podczas wystąpienia każda grupa omawiała własny projekt zegara i kompasu życia. Wewnętrzny zegar zawsze musi odmierzać właściwy czas, a kompas duchowy powinien być nastawiony na drugiego człowieka. To właśnie droga, która prowadzi do znalezienia celu i pomaga poczuć się szczęśliwym oraz spełnionym. Na zakończenie pokazano film z letniej wyprawy fundacyjnej na tropach serca i rozumu, które tworzą pełnię człowieczeństwa.

18 listopada 2015 roku odbyła VII Konferencja naukowa pt.: “ Szukaj siebie we Mnie” (św. Teresa z Avila). W poszukiwaniu duchowości światła. Swymi fascynacjami światłem podzielili się: o. Wojciech Ciak OCD – “Pielgrzymowanie od Zamku Kafki z Pragi do zamku Teresy z Avila”; dr Tomasz Sowiński – “Światło laserowe. Zjawisko wymyślone i stworzone przez człowieka”; s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnota Chleb Życia – “Światło w człowieku”; Stypendyści Fundacji AMF “Nasza Droga” – “Jak rzucam światło na drodze do siebie, do drugiego człowieka i Boga”; konferencję ogólnopolską uświetnił koncertem – Stanisław Sojka – “Wykład śpiewany”, wprowadzenie Jacek Cygan.

Ukazały się książki – pokłosie sympozjów, nakładem własnym Fundacji AMF “Nasza Droga”:

  1. Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2009, s. 278, aneks, seria: Mistyka Polska nr 95;

  2. Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2010, s. 437, aneks, seria: Mistyka Polska nr 112;

  3. Tam wstępują pokolenia. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2011, s. 169, aneks, seria: Mistyka Polska nr 117;

  4. Uczę się ciebie człowieku (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieczeństwa, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2012, s. 241, aneks, seria: Mistyka Polska nr 123;

  5. Sapere aude. Odważ się być mądrym. (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu, pod red. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa 2013, s. 238, aneks, seria: Mistyka Polska nr 134.

Ks. Profesor jest organizatorem i dyrektorem Studium Duchowości Europejskiej (1999) na Wydziale Teologicznym UKSW oraz przy Oddziale “Civitas Christiana” (2003) w Warszawie i Elblągu (filia), w ramach którego odbywały się m.in. comiesięczne wykłady otwarte. Odbyły się 73 spotkania w Klubie Pietrzaka, m.in. referaty wygłosiło dwóch księży arcybiskupów (S. Nowak, W. Ziemba) i dziewiętnastu księży biskupów (R. Andrzejewski, M. Gołębiewski, P. Jarecki, A. Lepa, P. Libera, Z. Kiernikowski, M. Kruszyłowicz, S. Stefanek, T. Pikus, E. Samsel, J. Szlaga (również w Elblągu), S. Wielgus, J. Chrapek, J. Zawitkowski, E. Ozorowski, P. Dydycz, A. Śliwiński (Elbląg), J. Wysocki (Elbląg), Z. Zimowski). Ponadto, referaty wygłosili profesorowie UKSW z Warszawy, pracownicy Sekcji Teologii Duchowości UKSW, profesorowie Wydziału Teologicznego UAM z Poznania, przedstawiciele świata polityki, przedstawiciele innych wyznań religijnych, poruszając zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych dotyczących oblicza chrześcijańskiej Europy. W sumie 44 prelegentów. Przygotowano też 25 tematów wykładów na podstawie encykliki Jana Pawła II: “Ecclesia in Europa”. Odbyło się też siedem promocji książek o charakterze europejskim autorstwa: P. Ogórka, S. Urbańskiego, E. Sakowicza, K. Pawliny oraz prace zbiorowe: Album: “Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia”, Warszawa 2000; “Odnowa środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii”, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001; “Chrześcijańska Europa”, red. S. Urbański, Warszawa 2003. Ponadto, przeprowadzono roczny cykl wykładów o mistyce chrześcijańskiej, w liczbie 30. Zorganizowano trzy konferencje naukowe. Bieżące informacje o odbytych spotkaniach w Centrum Kultury “Civitas Christiana” podawane były na łamach czasopisma “Nasz Głos”, zaś dorobek Studium został opublikowany w książce: “Chrześcijańska Europa” pod redakcją ks. S. Urbańskiego.

Ks. Urbański poza działalnością związaną z “Civitas Christiana” zorganizował lub współorganizował 110 konferencji naukowych na UKSW, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego z zakresu duchowości europejskiej. Materiały z tych konferencji oraz artykuły naukowe ukazały się w trzech pozycjach książkowych pod redakcją ks. S. Urbańskiego, o. A. Barana i ks. M. Szymuli. Ponadto, ks. Profesor uczestniczył w 19 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, wygłosił 51 referatów oraz 19 wykładów, a także napisał 84 artykuły z duchowości Europy oraz 12 wprowadzeń i 2 zakończenia do książek z zakresu myśli europejskiej. Powstały 4 książki z mistyki przeżyciowej autorstwa lub współautorstwa. Ponadto, pod kierunkiem ks. Profesora powstały 3 prace doktorskie z europejskiej mistyki przeżyciowej, 26 prac doktorskich z duchowości europejskiej i 54 prace magisterskie.

Ks. Stanisław Urbański był także organizatorem i dyrektorem Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum” w Warszawie (1998), które ukończyło 176 absolwentów. Opracowany pod jego kierunkiem Statut i program zostały zaakceptowane przez kard. J. Glempa. 12 stycznia 1999 roku został dokonany wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również w ramach powyższego Studium zorganizowano kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom. W ramach programu słuchacze zapoznają się m.in. z książką wydaną przez Instytut Badań Naukowych przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie pt. “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa 2001. Pracownicy Sekcji Teologii Duchowości oraz inni profesorowie z UKSW prowadzili wykłady m.in. z filozofii, ekologii, zakresu formacji duchowej i ludzkiej, służyli formacją liturgiczną itd. Ksiądz Profesor zorganizował również ogólnopolskie sympozjum: “Taka będzie przyszłość Europy, jakie jej młodzieży chowanie”. Materiały z tego sympozjum zostały opublikowane w pozycji książkowej pod jego redakcją: “Ścieżki wychowania chrześcijańskiego”, Warszawa 2008. Podjął też współpracę z Liceum św. Augustyna, a także przyczynił się do tego, by w ramach samego Studium przeprowadzono Podyplomowe Studia dla Katechetów, które ukończyły 92 osoby. Ks. Profesor również uczestniczył w 8 sympozjach, napisał 7 artykułów o wychowaniu, wygłosił 2 referaty i 4 wykłady, oraz 6 wykładów dla słuchaczy Studium.

Oprócz tego, ks. Profesor był organizatorem i dyrektorem Instytutu Badań Naukowych przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (1997). W ramach Instytutu funkcjonował pod jego kierunkiem Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, Zakład Duchowości Polonijnej, Zakład Badawczy Małych i Średnich Form Przedsiębiorczości (kierownik prof. dr hab. S. Kojło), Zakład Jakości i Ewaluacji Kształcenia (kierownik dr hab. L. Korporowicz), Zakład Historii Społecznej i Gospodarczej (kierownik prof. dr hab. M. Drozdowski) oraz Zakład Badań i Prognoz Społecznych (kierownik prof. dr hab. A. Kojder). Każdy z powyższych zakładów prowadził swoją działalność badawczo-naukową. Od 2002 roku swoją działalność prowadzi tylko Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, nazwany Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, które zorganizowało m.in. Ogólnopolski Rok Bogdana Jańskiego (2000, 2010) z licznymi sesjami panelowymi, sympozjalnymi, ogólnopolskim sympozjum w Krakowie w Centrum Resurrectionis pod hasłem “Bogdan Jański wzorem na dziś”. Opublikowano szereg artykułów na łamach “Emaus” oraz “Zarządzanie i Edukacja”. Duchowości Jańskiego poświęcono numer 11 miesięcznika “Miejsca Święte”. Zorganizowano różne wystawy, quizy i konkursy dla studentów.

W ramach Studium ks. S. Urbański powołał serię wydawniczą: “Edukacja w nauczaniu Kościoła”, w której wydano pod jego redakcją 18 pozycji, między innymi: “Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa 2000 oraz dwa tomy “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II” (t. 1, Warszawa 1999 i t. 2, Warszawa 2000), których promocja odbyła się w sali posiedzeń plenarnych Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w auli “Collegium Novum” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w auli Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Z inicjatywy ks. Profesora, wykładowcy pedagogiki wydali zbiorowe opracowanie: “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, Warszawa 2008, zgłębiając doktrynę wychowania opartą na wartościach kultury, rodziny, narodu, zasad etycznych w zarządzaniu firmami. Również wydano: “Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009 oraz “Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, promocja odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej. Wydano też “Jan Paweł II do polityków”, Warszawa 2011. Ponadto, zorganizowano po raz drugi w sali posiedzeń Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski konferencję naukową pt. “Szkolnictwo wyższe: dziś i jutro”. W konferencjach tych wzięli udział m.in. minister Edukacji Narodowej, księża biskupi, rektorzy i profesorowie polskich uczelni, politycy, studenci, dziennikarze. Podobne konferencje odbyły się w Łomży, Elblągu, Chełmie (z udziałem miejscowych władz kościelnych i państwowych, nauczycieli, katechetów, świata nauki).

Dlatego, działalność badawcza ks. Profesora zaowocowała 26 książkami (autor, redaktor), 57 artykułami naukowymi, 9 hasłami, 16 wprowadzeniami, 79 artykułami popularno-naukowymi, 109 opracowaniami, 39 sprawozdaniami, 18 wywiadami. Ks. Profesor wygłosił 57 referatów, 70 wykładów. Był konsultantem naukowym 10 książek, redaktorem merytorycznym 20 książek. Uczetniczył też w 17 konferencjach naukowych. Powołał także serię: Jański – ku przyszłości, w ramach której ukazalo się 5 pozycji.

Z racji 20-lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego wydano pod redakcją ks. Profesora pozycję: “Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2013 i zorganizowano międzynarodową konferencję: “Misja uniwersytetu i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, w Teatrze Muzycznym “Roma” w Warszawie, 18 października 2013 roku.

Ks. S. Urbański zorganizował, ponadto, obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży : konferencję „VI Łomżyńskie Dni Społeczne dotyczące życia i nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (10.06.2001) w WSZiP oraz Warszawie - sympozjum “Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski a problemy kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego” w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy współpracy z Zakładem Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego ( 25.01.2002).

Ponadto, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej zorganizowało 119 sympozjów ogólnopolskie (również w pozauczelnianych ośrodkach naukowych), np. Wiara i rozum, Encyklika “Fides et ratio”, Edukacja chrześcijańska Trzeciego Tysiąclecia, Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Nauka w służbie człowieka i narodu.

W ramach Studium Duchowości Zmartwychwstańczej prowadzono nadal badania nad doktryną polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej i jej twórcy Bogdana Jańskiego (1807-1840). Badania wielu pracowników Uczelni, zaowocowały licznymi publikacjami na łamach czasopism: “Zarządzanie i Edukacja”, “Emaus 2000”, “Emaus”, “Sygnaturka Kolegiacka”, (Pułtusk) i “Niedziela Płocka”. Ukazały się też pozycje książkowe: S. Urbański, “Duchowość zmartwychwstańcza”, Warszawa 2003; tenże, “Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość”, seria: Jański – ku przyszłości 1, (Warszawa 2006); tenże, “Teologia modlitwy”, Warszawa 1999 oraz prace zbiorowe pod jego redakcją: “Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba narodowa”, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007, “Wykłady inauguracyjne roku akademickiego 2010/2011 Ku zmartwychwstaniu narodu…”, seria: Jański – ku przyszłości 5, (Warszawa 2010), “Odpowiedzialność ludzi nauki…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, Warszawa 2011 i “Odpowiedzialność polityków za…”, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2012. Z inicjatywy ks. S. Urbańskiego powstało też opracowanie: J. Neumann, “Bogdan Jański i jego dzieło”, seria: Jański – ku przyszłości 3, Warszawa 2010.

Studium zorganizowało: Rok Służby Narodowej 2005/2006, Rok Wspólnoty 2006/2007, Rok Rodziny 2007/2008, Rok Jańskiego 2000 i 2010, Rok Ewangelizacji Ludzi Nauki 2011, Rok Ewangelizacji Ludzi Polityki 2012, Rok Jubileuszowy 20-lecia Szkoły 2013, tworząc szeroki program badawczo-formacyjny. Włączyło się też aktywnie w proces beatyfikacyjny Bogdana Jańskiego na szczeblu diecezji płockiej przez liczne publikacje, sympozjum w Pułtusku i Winnicy, wieczornice, wyjazdy studenckie, itd. Nadano też imię Bogdana Jańskiego gimnazjum w Winnicy.

Studium współpracuje też z Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Krakowie i ze Studium Duchowości Zmartwychwstańczej przy Domu Generalnym Księży Zmartwychwstańców w Rzymie i w Monterello, we Włoszech. Prowadzone są przez ks. Profesora badania, m.in. po raz pierwszy nad doktryną mistyczną i przeżyciową ks. Piotra Semenenki – twórcy doktryny szkoły duchowości zmartwychwstańczej (uwieńczone pracą doktorską: D. Korcz, “Życie w rytmie Paschy”, Kraków 2010), a przede wszystkim nad myślą duchową oraz mistyczną Bogdana Jańskiego, zwłaszcza nad jego artykułami napisanymi w języku francuskim i angielskim. Jeden z pracowników Szkoły ks. Bronisław Zarański napisał pracę doktorską pt. “Powrót do Boga założyciela Zmartwychwstańców”, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2007.

Ks. Profesor zainicjował powołanie Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Łodzi (1998), w Częstochowie (2000) i w Kaliszu (2001). Powyższe Studia prowadzą w cyklu dwuletnim lub czteroletnim wykłady z zakresu teologii duchowości. Wykłady prowadzą m.in. księża biskupi oraz profesorowie Wyższych Seminariów Duchownych. Studium Duchowości w Częstochowie zorganizowało dla mieszkańców miasta 6 “Tygodni Duchowości Chrześcijańskiej”. Z dwóch pierwszych Tygodni referaty zostały wydane drukiem – Wypłyń na głębię. Z listem apostolskim “Novo millenio ineunte” (Częstochowa 2002) oraz “Poznanie Boga” (Częstochowa 2003). W ramach działalności Studium w Łodzi ks. Profesor współorganizował i brał czynny udział w konferencjach naukowych.