WYKŁADY OKOLICZNOŚCIOWE

 1. Pojęcie państwa i ojczyzny według Bogdana Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, (11.06.1998).

 2. “Bogdan Jański – twórca szkoły duchowości zmartwychwstańczej”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (06.11.1998).

 3. “Myśl społeczna: B. Jański, kard. S. Wyszyński, Jan Paweł II”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (03.12.1998).

 4. “Polska szkoła zmartwychwstańcza”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków (08.12.1998).

 5. Odnowa duchowa społeczeństwa według B. Jańskiego”, Konwersatorium comiesięczne: “Myśl społeczna Kościoła a przemiany w Polsce”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (06.01.1999).

 6. “Życie kontemplacyjne źródłem osobistej świętości”, Siostry Karmelitanki, Włocławek (09.03.1999).

 7. Przemówienie w czasie wręczenia nagrody “Bóg zapłać 99”, Sala Kinowa Domu Dziennikarza, ul. Foksal, Warszawa (15.04.1999);

 8. “Czym jest uniwersytet dla współczesnego człowieka - Jan Paweł II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.1999).

 9. “Życie Bogdana Jańskiego ukazane jako droga do doskonałości i świętości”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.01.2000).

 10. “Fenomen nawrócenia, poszukiwania i trwania w prawdzie”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (28.01.2000).

 11. “Bogdan Jański – polski św. Augustyn”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.02.2000).

 12. “Pierwsi towarzysze Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (11.02.2000).

 13. “Domek Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.02.2000).

 14. “Patriotyzm B. Jańskiego – zasługi dla narodu, Kościoła i państwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.02.2000).

 15. Wprowadzenie do wykładu prof. Dawida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (27.04.2000).

 16. “B. Jański wobec kwestii społecznej – prekursor nauki społecznej Kościoła”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (06.10.2000).

 17. “B. Jański wobec zagadnień politycznych”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZ i P im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.2000).

 18. “B. Jański – patronem trudnych czasów”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (27.10.2000).

 19. “B. Jański – prekursorem zaangażowania świeckich w Kościele”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (10.11.2000).

 20. “B. Jański – patron Szkół Jańskiego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa, (24.11.2000).

 21. “Antropologia człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.01.2001).

 22. “Jak trafić do młodego człowieka, jak mu przekazać drogę do Boga”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa (15.12.2000).

 23. “Odkupienie przez Jezusa Chrystusa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.01.2001).

 24. “Perspektywy życia człowieka odkupionego”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.01.2001).

 25. “Współczesne sytuacje godzące w godność człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.02.2001).

 26. “Ateizm – poniżenie człowieka”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.02.2001).

 27. “Nauczanie Kościoła dotyczące problemów antyludzkich”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.02.2001).

 28. “Rola edukacji chrześcijańskiej u progu Trzeciego Tysiąclecia”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18. 03. 2001).

 29. “Bogdan Jański – intelektualista i duchowy przewodnik”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (09.04.2001).

 30. “Bogdan Jański - humanista XIX wieku”, Wydział Nauk Społecznych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.05.2001).

 31. “Bogdan Jański – człowiek nawrócenia”, Wydział Zarządzania WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.05.2001).

 32. “Edukacja w perspektywie zmartwychwstańczej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03-05.09.2001).

 33. “Sakrament małżeństwa”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (19.10.2001).

 34. “Rodzina kościołem domowym”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.11.2001).

 35. “Zagrożenia rodziny”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (16.11.2001).

 36. “Problematyka sekt”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (23.11.2001).

 37. “New Age – nowa religia współczesności”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.11.2001).

 38. “Idealna forma społeczeństwa na ziemi”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.12.2001).

 39. “Formacja filozoficzna”, Spotkanie nauczycieli filozofii Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Krakowie, Kraków (18.05.2004).

 40. “Teologia symboliki kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Sługi”; poświęcenie kaplicy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2005).

 41. Ogłoszenie wyników konkursu o nagrodę Kierownika Duchownego ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, pt. “Nawrócenie Bogdana Jańskiego”, wręczenie nagród, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (02.07.2007).

 42. Homilia, i wykład “Wiara i rozum”, Zjazd pracowników Szkół im. Bogdana Jańskiego, Zamiejscowy Wydział w Elblągu, Katedra elbląska, Elbląg (17-19.09.2007).

 43. Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Katedra Elbląska, Elbląg (29.09.2007).

 44. Przemówienie inauguracyjne, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Dom Duszpasterski, Sanktuarium Łagiewniki (05.10.2007).

 45. “Wizja nauki według Bogdana Jańskiego”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (08.12.2007).

 46. Przemówienie inauguracyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (03.10.2008).

 47. “Bogdan Jański wzorem młodzieży”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (10.10.2008).

 48. “Formacja duchowa. 15-lecie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kościół św. Krzyża, Warszawa, (18.10.2008).

 49. “Działalność kapelanów i kierownika duchownego w szkołach im. Bogdana Jańskiego”; badania naukowe Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, spotkanie szkoleniowe osób funkcyjnych Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Nowogród (06-08.07.2009

 50. “Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (11.10.2009).

 51. “Homilia inauguracyjna roku akademickiego 2009/2010”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (18.10.2009).

 52. “Postawa Bogdana Jańskiego wyzwaniem dla współczesnych czasów”, Święto Szkoły, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2009).

 53. “Duchowy wymiar pielgrzymki jasnogórskiej”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul Piotrkowska 17 (24.05.2010).

 54. “Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2010/2011”. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (01.10.2010).

 55. “Bogdan Jański - człowiek zmartwychwstania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.10.2010).

 56. “Program formacyjny na rok 2011: Ewangelizacja świata nauki”, Rada Szkoły, “Gołoborze” Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Rudki k. Nowej Słupi (04.11.2010).

 57. “Bogdan Jański – człowiek kreatywny”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (08.12.2010).

 58. “Pielgrzymka jasnogórska jako dar beatyfikacyjny Jana Pawła II”, Studenci i pracownicy Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego, Diecezjalne Seminarium Duchowne, Częstochowa, ul. Piotrkowska 17 (07.05.2011).

 59. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2011/2012, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (04.10.2011).

 60. “Bogdan Jański – patriota”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2011).

 61. “Program promocji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego” w parafiach, Zjazd członków konwentów i kolegiów wydziałów Szkoły, Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, Falenica-Warszawa (23-24.04.2012).

 62. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (05.10.2012).

 63. “Bogdan Jański a współczesne czasy”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (12.10.2012).

 64. “Bogdan Jański – przykład przedsiębiorczości”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Zabrze (08.12.2012).

 65. Przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (12.10.2013).

 66. Przemówienie na Święto Szkoły na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (08.12.2013).

 67. “Bogdan Jański – intelektualista”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Opole (15.12.2013).

 68. “Bogdan Jański wzorem dla młodzieży”, VI Rocznica nadania imienia Bogdana Jańskiego Publicznemu Gimnazjum w Winnicy, Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego, Winnica (22.05.2014).

 69. “Etyczne zasady biznesu”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.05.2014).

 70. “Zasady etyczne w zarządzaniu i biznesie”, Warsztaty uzyskiwania wpływu etyki na biznes z wykorzystaniem “Symulatora Strategii CSR”, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (14.11.2014).